Koncesja dla TVN24. Fragmenty protokołów z posiedzeń Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Źródło:
"Dziennik Gazeta Prawna", tvn24.pl
TVN24 z formalną decyzją o przedłużeniu koncesji. Dziękujemy za wsparcie
TVN24 z formalną decyzją o przedłużeniu koncesji. Dziękujemy za wsparcieTVN24
wideo 2/19
TVN24 z formalną decyzją o przedłużeniu koncesji. Dziękujemy za wsparcie (materiał z 24 września 2021 roku)TVN24

"Dziennik Gazeta Prawna" opublikował w czwartek fragmenty protokołów z posiedzeń Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie przedłużenia koncesji dla TVN24, które nastąpiło we wrześniu 2021 roku po półtora roku oczekiwania. "Co najmniej rok temu członkowie rady mieli świadomość, że nieprzedłużenie koncesji TVN24 będzie trudne, jeśli nie niemożliwe" - napisała gazeta. Członkowie KRRiT w przytaczanych wypowiedziach między innymi analizowali strukturę własnościową i zastanawiali się, jakie konsekwencje grożą im w przypadku braku decyzji o przyznaniu koncesji.

22 września 2021 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedłużyła koncesję dla TVN24. Stacja czekała na to ponad półtora roku - wniosek o przedłużenie koncesji trafił do KRRiT w lutym 2020 roku. 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, zwlekając z decyzją, twierdziła, że problem z przedłużeniem koncesji dla TVN24 leży w "sytuacji właścicielskiej" grupy TVN. Zarząd stacji w oświadczeniu przypomniał, że w 2015 roku KRRiT zaakceptowała wejście amerykańskiego kapitału do TVN i podkreślił, że "struktura własnościowa Spółki jest zgodna z przepisami ustawy o radiofonii i telewizji". Dodano, że "do czasu ubiegania się o przedłużenie koncesji dla programu TVN24 struktura własnościowa TVN nie budziła żadnych wątpliwości".

KONKRET 24: Lex TVN i koncesja TVN24: dwie różne sprawy, które połączono w czasie >>>

Od 2016 roku - w takich samych warunkach właścicielskich - KRRiT wydała wcześniej koncesje dla kanałów TVN24 BiS, TTV i TVN International West.

CZYTAJ WIĘCEJ: Przyznanie koncesji TVN24 zgodne z przepisami. Przedstawiamy opinie prawne

Jak przekazywała we wrześniu rzeczniczka KRRiT Teresa Brykczyńska, w głosowaniu "cztery głosy były za przyznaniem koncesji, jeden głos przeciwko".

Fragmenty protokołów z posiedzeń KRRiT w sprawie koncesji dla TVN24

"Dziennik Gazeta Prawna" opublikował w czwartek fragmenty protokołów z posiedzeń Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie koncesji dla TVN24. "Co najmniej rok temu członkowie rady mieli świadomość, że nieprzedłużenie koncesji TVN24 będzie trudne, jeśli nie niemożliwe"- napisała gazeta.

"DGP" przedstawiło wypowiedzi z różnych okresów pięciorga członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji - przewodniczącego Witolda Kołodziejskiego, wiceprzewodniczącej Teresy Bochwic, Elżbiety Więcławskiej-Sauk, profesora Janusza Kaweckiego i Andrzeja Sabatowskiego. Wszyscy zostali powołani na stanowiska w 2016 roku. W protokołach pojawiają się również wypowiedzi urzędników KRRiT - dyrektor departamentu prawnego Kingi Szyguły oraz dyrektora departamentu regulacji Krzysztofa Zalewskiego.

Krajowa Rada Radiofonii i TelewizjiShutterstock

Pierwszy z fragmentów protokołu z posiedzenia KRRiT dotyczy wypowiedzi członków KRRiT z 22 października 2020 roku. "DGP" stwierdził, że "na rok przed końcem koncesji dla TVN, członkowie KRRiT mieli świadomość, że koncesji odebrać się nie da": - "Elżbieta Więcławska-Sauk zauważyła, że KRRiT jest w zasadzie bezradna. Nie ma podstaw, żeby nie przedłużyć koncesji na program TVN24 na kolejny okres". - "Witold Kołodziejski poinformował, że w związku z tym, że na TVN24 wpłynęło dużo skarg, chciałby zatem to wszystko dokładnie przeanalizować, aby uzyskać dokładny obraz skarg. Zaproponował, aby przełożyć dalsze rozpatrywanie sprawy na kolejne posiedzenie".

Kolejny fragment pochodzi z 17 czerwca 2021 roku. Jak napisała "DGP", "na posiedzeniach pojawiała się krytyka linii programowej stacji": - "Nadawca w grudniu ubiegłego roku otrzymał wezwanie przewodniczącego, żeby nie naruszał ustawy w ten sposób, że nazywa Trybunał Konstytucyjny 'Trybunałem Julii Przyłębskiej'. Nadawca, pomimo tego wezwania, stosował dalej taką nazwę" - mówił w czerwcu 2021 roku Janusz Kawecki, cytowany w protokole; - "Elżbieta Więcławska-Sauk uważa, że słynna próba wywołania puczu w grudniu 2016 roku była absolutnie wystarczającym powodem do cofnięcia koncesji i nie zmienia swojego zdania"; - "Janusz Kawecki nie wyobraża sobie, żeby to prawo zezwalało na to, żeby w Polsce był nadawca, który będzie jakby 'piątą kolumną' wobec państwa polskiego" (protokół z 2 września 2021 roku).

Członkowie KRRiT o "obecnej strukturze własnościowej i możliwej fuzji właściciela TVN"

"DGP" zwrócił uwagę, że na posiedzeniach KRRiT poruszano także kwestię "obecnej struktury własnościowej i możliwej fuzji właściciela TVN": - "Janusz Kawecki przypomniał, że już wcześniej mówił o tym, że dość szczegółowo przegląda wszystkie materiały po to, żeby sobie uzmysłowić, jak się to wszystko odbywało, poczynając od 2003 roku" (17 czerwca 2021 r.); - "Obowiązkiem KRRiT jest poinformowanie nadawcy, że KRRiT będzie prowadzić kontrole (zmian właścicielskich) i że nawet jeśli nastąpi ona za rok, to nadawca musi brać pod uwagę zgodność przyszłej transakcji z przepisami polskiego prawa" - mówił w jednym z protokołów Witold Kołodziejski; - "Andrzej Sabatowski podkreślił ponownie, że problem nie leży w tym, co będzie: problem dla KRRiT leży w tym, co było. W ocenie KRRiT zostało naruszone prawo obowiązujące przy przyznawaniu tej koncesji. KRRiT tylko pokazuje, że TVN w obszarze własnościowym od wielu lat funkcjonuje w sposób bezprawny" (17 czerwca 2021 r.); - "Sprawa tego, że Amerykanie mieli pośrednio 100 procent udziałów, była powszechnie znana od dawna" - mówił w czerwcu 2021 roku Krzysztof Zalewski. W protokole jest też wspomniane, że cytował wtedy opinię Tomasza Zdzikota, wicedyrektora departamentu prawnego KRRiT z 2015 r. - "brak jest przepisów prawa, które ograniczałyby podmiotom z siedzibą na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, kontrolowanym przez spółki amerykańskie, wykonywania prawa głosu ponad 49 procent". "Takie stanowisko ukazało się jako oficjalne na stronie KRRiT" - dodał Zalewski.

"DGP" wskazał również, że członkowie KRRiT wypowiadali się w sprawie "możliwego nadawania przez TVN24 z Holandii, gdyby nie przedłużono koncesji w Polsce": - "Jeżeli jednak jakiś podmiot jest zarejestrowany w Holandii, a KRRiT ma na niego taki wpływ, że nie wpisze go do rejestru, dopóki nie dostosowuje się do zobowiązań, nie tylko kapitałowych, ale programowych, to odbiorcy wtedy odczuliby ten fakt. Musiałby ten podmiot przez jakiś czas być nieobecnym na rynku medialnym w Polsce" - analizował na posiedzeniu z 2 września 2021 roku Janusz Kawecki. - "Witold Kołodziejski wyjaśnia, że prawo, na które powołuje się p. Kawecki, nie ma zastosowania, a nawet gdyby KRRiT wszczęła taką procedurę, to skutek tego działania mogłaby wdrożyć za pięć miesięcy".

"Skąd wiadomo, że konkretny dokument należy udostępnić stronie?"

Gazeta w protokołach z posiedzeń KRRiT wyszczególnia również "kwestię udostępnienia TVN opinii sporządzonych dla Krajowej Rady": - "Kinga Szyguła poinformowała 22 lipca 2021 rok, że w trakcie postępowania strona ma prawo wglądu i odniesienia się do wszystkich materiałów zgromadzonych w aktach sprawy"; - "Janusz Kawecki powtórzył pytanie, czy wszystkie informacje, materiały, które były potrzebne do podjęcia decyzji, trzeba zebrać i przesłać stronie?"; - "Andrzej Sabatowski zwrócił się o rozwinięcie pojęcia 'dokumenty zgromadzone w aktach'. (...) 'Skąd wiadomo, że konkretny dokument należy udostępnić stronie?' - pytał, cytowany w protokole"; - "Kinga Szyguła wyjaśniła, że wszystkie dokumenty, które służą organowi do wyjaśnienia danej sprawy, i które są brane pod uwagę przy rozstrzygnięciu, powinny znajdować się w aktach sprawy"; - "Witold Kołodziejski zauważył, że departament prawny odnosi się do wszystkich dokumentów zgromadzonych w aktach, ale jak można rozumieć, dokumenty te są w aktach wtedy, gdy sprawa jest rozstrzygnięta, czyli po wydaniu decyzji"; - "Kinga Szyguła poinformowała, że chodzi o wszystkie dokumenty zgromadzone w toku postępowania przed rozstrzygnięciem. Jest to materiał dowodowy, na podstawie którego organ wydaje rozstrzygnięcie".

TVN24 czekał na przedłużenie koncesji ponad półtora rokuTVN24

Członkowie KRRiT analizowali, jakie konsekwencje grożą im w przypadku braku decyzji

"Dziennik Gazeta Prawna" przytoczył również wypowiedzi z protokołów, gdzie analizowano, co grozi członkom KRRiT w przypadku braku decyzji w sprawie koncesji: - "Jakie skutki niesie to dla członków KRRiT, jakie dla nadawcy, który posiada także inne koncesje?" - pytała wiceprzewodnicząca Teresa Bochwic. - "Jeżeli nie zostanie wydane żadne rozstrzygnięcie, to pod uwagę należy brać roszczenia odszkodowawcze. W przypadku decyzji odmownej strona miałaby możliwość ochrony sądowej. Jednak w omawianym przypadku, ze względu na długi czas prowadzenia postępowania, strona może powoływać się na fakt, że została takiej ochrony pozbawiona. Strona może występować z roszczeniami zarówno przy braku rozstrzygnięcia, jak i w przypadku odmowy udzielenia koncesji na kolejny okres" - wskazywała Kinga Szyguła. - "Jakie konsekwencje grożą członkom KRRiT?" - dopytywała Bochwic. - "Kinga Szyguła poinformowała, że poza przedstawianymi już ewentualnymi konsekwencjami finansowymi, należy mieć na uwadze odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązku funkcjonariusza publicznego, przewidzianą przepisami Kodeksu karnego"; - "Elżbieta Więcławska-Sauk stwierdziła, że gdyby KRRiT odmówiła udzielenia koncesji na kolejny okres, to nie naraziłaby się na zarzut bezczynności organu"; - "Z pewnością strona podnosiłaby przewlekłość postępowania. Wydanie dzisiaj decyzji odmownej w zasadzie uniemożliwia nadawcy uzyskanie skutecznej ochrony sądowej, tym bardziej, że wydanie decyzji z uzasadnieniem może potrwać i prawdopodobnie w międzyczasie koncesja wygaśnie" - odparła Szyguła, cytowana w protokole; - "Elżbieta Więcławska-Sauk zauważyła, że gdyby Sejm RP przyjął nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, wówczas nadawca mógłby rozpowszechniać program na mocy przepisów zawieszających wszczęte postępowania. W takiej sytuacji nie byłoby mowy o postępowaniach sądowych"; - "Witold Kołodziejski rekomenduje udzielenie spółce TVN S.A. koncesji na kolejny okres na rozpowszechnianie programu TVN24 z jednoczesnym wezwaniem nadawcy do dostosowania struktury własnościowej do obowiązującego prawa. Podkreślił, że na obecnym etapie nie proponuje wydania decyzji nakazowej na podstawie uchwały KRRiT. Wezwanie mogłoby być poprzedzone stanowiskiem KRRiT, które wprost określi, jak organ interpretuje art. 35 ustawy o radiofonii i telewizji. Przy takim rozwiązaniu koncesja na program TVN24 mogłaby być realizowana, ale nie przez kolejne 10 lat, tylko do czasu dostosowania się do wezwania, chyba, że sąd rozstrzygnie inaczej. Takie działanie pozwoli prowadzić postępowania w odniesieniu do programu TVN24, a także innych programów tego nadawcy".

Autorka/Autor:pp/kab

Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna", tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Pozostałe wiadomości

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałami. Temperatura od środy będzie przekraczać 30 stopni Celsjusza. Wydano ostrzeżenia drugiego stopnia.

Ostrzeżenia IMGW dla dziewięciu województw

Ostrzeżenia IMGW dla dziewięciu województw

Aktualizacja:
Źródło:
IMGW

Szef Pentagonu Lloyd Austin odbył we wtorek rozmowę telefoniczną z rosyjskim ministrem obrony Andriejem Biełousowem - przekazał rzecznik Departamentu Obrony USA generał Pat Ryder. Jak dodał, Austin podkreślił znaczenie "otwartych linii łączności". Ryder odmówił komentarza w sprawie możliwego wysłania do Ukrainy serwisantów sprzętu z USA.

Szef Pentagonu rozmawiał z rosyjskim ministrem obrony

Szef Pentagonu rozmawiał z rosyjskim ministrem obrony

Źródło:
PAP

- To jest tak naprawdę bardzo niedobra wiadomość dla Joe Bidena - tak Jerzy Marek Nowakowski, były ambasador RP w Łotwie i Armenii, komentował w "Faktach po Faktach" wizytę Andrzeja Dudy w Pekinie. Przekonywał, że prezydent USA chce mieć wsparcie ze strony sojuszników z NATO, jeśli chodzi o relacje z Chinami. Politolożka, profesor Katarzyna Pisarska wskazywała, że w Polsce nie dyskutuje się o tym, czy Chiny są "naszym przyjacielem", czy "przyszłym poważnym konkurentem".

"Dwie interpretacje" wizyty Dudy. Jedna to "naprawdę niedobra wiadomość" dla Bidena

"Dwie interpretacje" wizyty Dudy. Jedna to "naprawdę niedobra wiadomość" dla Bidena

Źródło:
TVN24

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z monitoringu, na którym widać moment tragicznego wypadku w Słupsku. Rozpędzone białe auto osobowe wjeżdża na skrzyżowaniu w wykonującego manewr skrętu motocyklistę. Kierowca samochodu został doprowadzony do prokuratury, motocyklista walczy o życie.

Przerażający wypadek ze Słupska na nagraniu

Przerażający wypadek ze Słupska na nagraniu

Źródło:
tvn24.pl

W gminie Barczewo w województwie warmińsko-mazurskim na posesji, na której są dwie hodowle psów, znaleziono zwłoki pogryzionej siedmiolatki. Jak podaje młodszy aspirant Jacek Wilczewski z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, dziewczyna znała właściciela hodowli i była zaznajomiona z psami.

Siedmioletnia dziewczynka zagryziona przez psy

Siedmioletnia dziewczynka zagryziona przez psy

Źródło:
tvn24.pl, PAP

Komornik sądowy zajął rachunek bankowy Macieja Wąsika, europosła Prawa i Sprawiedliwości. To egzekucja prawomocnego wyroku sądu, który nakazał politykowi zapłatę 30 tysięcy złotych zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych Fundacji Otwarty Dialog i kierujących nią Ludmiły Kozłowskiej i Bartosza Kramka.

"Zostaliśmy powiadomieni przez komornika o zajęciu rachunku bankowego pana Macieja Wąsika"

"Zostaliśmy powiadomieni przez komornika o zajęciu rachunku bankowego pana Macieja Wąsika"

Źródło:
PAP

- Nasi wyborcy mają takie przeświadczenie, że idzie ta praca za wolno - mówił w "Kropce nad i" poseł KO Roman Giertych, pytany o tempo rozliczeń rządów PiS. Dodał jednak, że nie krytykuje z tego powodu ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. - Uważam, że jego praca jest naprawdę bardzo ważna - stwierdził. Mówił też o zeznaniach Tomasza Mraza, bez których "bylibyśmy jeszcze w lesie ze śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości".

Giertych: trzeba zamknąć budynek i wybrać nowych sędziów

Giertych: trzeba zamknąć budynek i wybrać nowych sędziów

Źródło:
TVN24

Zapora na rzece Blue Earth w amerykańskim stanie Minnesota jest w stanie "nieuchronnej awarii" po tym, jak uszkodziła ją woda powodziowa. Podmyte zostały fundamenty jednego z domów położonych nad rzeką, budynek zawisł nad urwiskiem, musieli się ewakuować jego mieszkańcy.

Tama grozi zawaleniem, dom na skraju urwiska

Tama grozi zawaleniem, dom na skraju urwiska

Aktualizacja:
Źródło:
CNN, Reuters, MPR News, tvnmeteo.pl

Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku z udziałem sześciolatka, który został potrącony w miejscowości Pionki niedaleko Radomia. Chłopiec wyjechał na rowerze z parkingu na jezdnię, uderzył w niego kierowca auta osobowego. Dziecko zostało przewiezione do szpitala.

6-latek na rowerze wyjechał na jezdnię, uderzył w niego kierowca

6-latek na rowerze wyjechał na jezdnię, uderzył w niego kierowca

Źródło:
tvnwarszawa.pl

W tej sprawie interesy plażowiczów bez psów i plażowiczów z psami są sprzeczne. Sprawą zajął się Rzecznik Praw Obywatelskich, który w rozstrzygnięcie sporu włączył sąd. Jest rozstrzygnięcie - nie można zakazać wejścia z psem na plażę. To nie znaczy, że dalej jest wolna amerykanka.

Sąd rozstrzygnął: nie można zakazać wejścia z psem na plażę. Co to oznacza w praktyce?

Sąd rozstrzygnął: nie można zakazać wejścia z psem na plażę. Co to oznacza w praktyce?

Źródło:
Fakty TVN

Lufthansa ogłosiła, że do kosztów każdego biletu będzie doliczać dodatkową opłatę, która w zależności od dystansu i typu biletu może wynieść od jednego do nawet 72 euro. Powodem, jak przekonuje niemiecki przewoźnik, są unijne regulacje środowiskowe, których wdrażanie nowa opłata ma częściowo sfinansować.

Linia lotnicza wprowadza dodatkową opłatę. Nawet 72 euro więcej za bilet

Linia lotnicza wprowadza dodatkową opłatę. Nawet 72 euro więcej za bilet

Źródło:
Reuters, tvn24.pl

We wtorkowym losowaniu Eurojackpot nie padła główna wygrana. Kumulacja rośnie do 270 milionów złotych. W Polsce padła wygrana trzeciego stopnia w wysokości niemal 1,2 miliona złotych. Oto liczby, jakie wylosowano 25 czerwca.

Rośnie kumulacja w Eurojackpot. Wygrana trzeciego stopnia w Polsce

Rośnie kumulacja w Eurojackpot. Wygrana trzeciego stopnia w Polsce

Źródło:
tvn24.pl

Nadchodzą upały. Temperatura przed weekendem sięgnie aż 33 stopni Celsjusza w cieniu. W prognozie na kolejne dni widać też gwałtowne burze z ulewami.

Pogoda na 5 dni. Żar poleje się z nieba, pogoda znów będzie groźna

Pogoda na 5 dni. Żar poleje się z nieba, pogoda znów będzie groźna

Źródło:
tvnmeteo.pl

W jednym z klubów w Elblągu (woj. warmińsko-mazurskie) miało dojść do molestowania seksualnego sześciu dziewczynek w wieku ośmiu i dziewięciu lat. Zarzuty usłyszał 46-latek, który – zgodnie z ustaleniami prokuratury – miał zwabić dzieci do osobnego pomieszczenia. Grozi mu od dwóch do 15 lat więzienia. 

Dziewczynki miały być molestowane na imprezie urodzinowej. Zarzuty dla 46-latka

Dziewczynki miały być molestowane na imprezie urodzinowej. Zarzuty dla 46-latka

Źródło:
tvn24.pl

Janina Goss i Wojciech Jasiński nie otrzymali absolutorium od zwyczajnego walnego zgromadzenia Orlenu. Łącznie absolutorium nie uzyskało dziesięciu członków rady nadzorczej.

Przyjaciółka Kaczyńskiego i były polityk PiS bez absolutorium

Przyjaciółka Kaczyńskiego i były polityk PiS bez absolutorium

Źródło:
PAP

Tylko w ciągu pięciu miesięcy skarbówka wystawiła przedsiębiorcom ponad cztery tysiące mandatów za nieprawidłowości przy wydawaniu paragonów fiskalnych - podało Ministerstwo Finansów. Resort podkreślił przy tym, że wystawienie paragonu jest poświadczeniem uczciwości przedsiębiorcy.

Skarbówka ruszyła na łowy. Znamy efekt

Skarbówka ruszyła na łowy. Znamy efekt

Źródło:
PAP

Władze Barcelony podjęły decyzję, zgodnie z którą w 2028 roku w mieście nie będzie już mieszkań na wynajem dla turystów. Burmistrz Jaume Collboni zapowiedział, że właściciele ponad dziesięciu tysięcy takich lokali utracą pozwolenia na działalność. Powodem jest kryzys mieszkaniowy.

Barcelona wprowadzi zakaz wynajmu mieszkań turystom. Podano termin

Barcelona wprowadzi zakaz wynajmu mieszkań turystom. Podano termin

Źródło:
CNN, BBC

Siedem osób, w tym personel medyczny, usłyszało zarzuty dotyczące korupcji, fałszowania dokumentacji lekarskiej i utrudniania śledztwa. Miało dochodzić do tego w jednym ze szpitali w Poznaniu.

Fałszywe dokumentacje medyczne i korupcja w jednym z poznańskich szpitali

Fałszywe dokumentacje medyczne i korupcja w jednym z poznańskich szpitali

Źródło:
Kontakt 24

Motocyklista, który w Słupsku został w niedzielę potrącony przez samochód, jest policjantem, wykładowcą w szkole policyjnej. Lekarze walczą o jego życie. 35-letni kierowca samochodu został zatrzymany i ma usłyszeć zarzuty. Ich treść będzie zależała od tego, co sądowy biegły powie o treści filmiku, który mężczyzna zamieścił w mediach zaraz po zdarzeniu.

Motocyklista walczy o życie, a kierowca publikuje bulwersujący film. Nagrania z miejsca wypadku

Motocyklista walczy o życie, a kierowca publikuje bulwersujący film. Nagrania z miejsca wypadku

Źródło:
TVN24, tvn24.pl

Benedyktyńska robota - tak o rozwiązaniu zagadki śmierci 39-letniej Natalii z Gortatowa pod Poznaniem mówi dziennikarz "Gazety Wyborczej" Piotr Żytnicki, który dotarł do ustaleń śledczych. Według niego kobieta przed śmiercią zostawiła wskazówkę, według której jeśli coś miałoby się jej stać, o zbrodnię należy podejrzewać jej męża. W trakcie pracy nad sprawą funkcjonariusze usypiali czujność mężczyzny, zarządzając poszukiwania w zupełnie innym miejscu niż to, w którym pracowali śledczy.

Natalia bała się o życie, przed śmiercią zostawiła ważną wskazówkę

Natalia bała się o życie, przed śmiercią zostawiła ważną wskazówkę

Źródło:
TVN24, "Gazeta Wyborcza"

Wystarczyło znieść limit wieku - to było trzy tygodnie temu - by na badania prenatalne zaczęło zgłaszać się o wiele więcej pacjentek. Badania są za darmo. Wystarczy skierowanie od lekarza prowadzącego ciążę. Warto, bo można wykryć wady płodu i można je leczyć jeszcze w łonie matki.

Od czerwca badania prenatalne są za darmo dla wszystkich kobiet w ciąży. Mogą uratować życie

Od czerwca badania prenatalne są za darmo dla wszystkich kobiet w ciąży. Mogą uratować życie

Źródło:
Fakty TVN

Szwedzcy naukowcy wypuścili do przepływającej przez Goeteborg rzeki Goeta aelv pierwszy narybek jesiotrów atlantyckich. Gatunek ten wyginął w tych wodach ponad 100 lat temu na skutek przełowienia.

Nie było ich tu od ponad stu lat. Teraz naukowcy będą je śledzić

Nie było ich tu od ponad stu lat. Teraz naukowcy będą je śledzić

Źródło:
PAP

Ośmiu członków załogi statku, który uderzył w most Key Bridge w Baltimore i doprowadził do jego zawalenia, wróciło do domów. Wcześniej marynarze trzy miesiące spędzili na kontenerowcu, ponieważ nie wolno im było go opuścić. Oczekiwano od nich "pomocy w dochodzeniu", nie mieli też potrzebnych dokumentów.

Ich statek uderzył w most w Baltimore. Co się stało z załogą kontenerowca

Ich statek uderzył w most w Baltimore. Co się stało z załogą kontenerowca

Źródło:
BBC

Siły ukraińskie zaatakowały skład amunicji w graniczącym z Ukrainą obwodzie woroneskim w Rosji - przekazał wywiad wojskowy w Kijowie. Po ataku na terenie składu wybuch pożar, doszło też do detonacji pocisków.

Atak na skład amunicji w Rosji. "Wygląda na to, że będzie eksplodował jeszcze przez długi czas"

Atak na skład amunicji w Rosji. "Wygląda na to, że będzie eksplodował jeszcze przez długi czas"

Źródło:
PAP

Podczas prac sezonowych najwięcej może zarobić pracownik budowlany. Osoby powyżej 26. roku życia mogą liczyć na wynagrodzenie 25-35 złotych netto za godzinę, a młodsi 50 złotych - wynika z raportu Personnel Service. Drugim najlepiej płatnym zawodem jest instruktor kitesurfingu.

Nawet 50 złotych za godzinę. Oni mogą zarobić najwięcej

Nawet 50 złotych za godzinę. Oni mogą zarobić najwięcej

Źródło:
PAP

W Grecji od 1 lipca w sektorze prywatnym zacznie obowiązywać sześciodniowy tydzień pracy - informuje portal Greek Reporter. Dodaje, że nie dotyczy to pracowników branży gastronomicznej i turystycznej.

Wprowadzają sześciodniowy tydzień pracy od lipca

Wprowadzają sześciodniowy tydzień pracy od lipca

Źródło:
PAP

- Zacząłem się bać schodzić po kawę. Unikałem rozmów z ludźmi, bo nie chciałem, żeby to pytanie padło. Uświadomiłem sobie, że muszę powiedzieć na głos, jak jest - mówi Piotr Jacoń, dziennikarz TVN24, ojciec transpłciowej córki. Właśnie ukazała się jego druga książka "Wiktoria. Transpłciowość to nie wszystko". Z Piotrem Jaconiem rozmawia Natalia Szostak.

Piotr Jacoń: Myśleliśmy, że nasze życie się skończyło. Dziś ledwie ten dzień pamiętamy

Piotr Jacoń: Myśleliśmy, że nasze życie się skończyło. Dziś ledwie ten dzień pamiętamy

Źródło:
tvn24.pl

Politycy Konfederacji rozpowszechniają przekaz, jakoby Rada Unii Europejskiej "chciała zalania 400 tysięcy hektarów jednych z najlepszych ziem w Polsce", przez co "ucierpi 35 tysięcy gospodarstw rolnych". To nieprawda. Fałszywy przekaz dotyczy niedawno przyjętego rozporządzenia o odbudowie zasobów przyrodniczych. Sprawdziliśmy jego zapisy.

UE "chce zalania 400 tysięcy hektarów najlepszych ziem w Polsce"? Braun i inni politycy Konfederacji manipulują

UE "chce zalania 400 tysięcy hektarów najlepszych ziem w Polsce"? Braun i inni politycy Konfederacji manipulują

Źródło:
Konkret24