Komorowski podsumował swoją kadencję. "Jestem prezydentem wszystkich Polaków"

Komorowski o "prezydenturze dialogu"
Komorowski o "prezydenturze dialogu"
tvn24
tvn24Prezydent Komorowski mówił, co udało mu się zrobić przez pięć lat

- Dialog jest podstawą mojej prezydentury budowanej, w oparciu o pięć priorytetów: bezpieczeństwo, rodzina, konkurencyjna gospodarka, dobre prawo i nowoczesny patriotyzm - mówił Bronisław Komorowski na konferencji, podsumowującej pięć lat prezydentury.

Prezydent Komorowski podkreślał, że w ciągu tych pięciu lat udało się zrealizować wiele celów i zamierzeń. - To było pięć lat, pięć priorytetów i wybranych m.in. 25 konkretów - dodał prezydent.

Bezpieczeństwo

Odnosząc się do pierwszego priorytetu - bezpieczeństwa - zaznaczył, że podstawą jest tutaj silna, nowoczesna armia.

- Chcemy bezpiecznej Polski w bezpiecznej Europie, dlatego na straży naszego kraju musi stać silna armia. Chcemy być państwem, które może nieść pomoc sojusznikom, a nie tylko oczekiwać pomocy od innych - podkreślił Komorowski.

Z tego powodu, zaznaczył, od kilku lat prowadzony jest konsekwentny program modernizacji sił zbrojnych, który - jak podkreślił - został zapoczątkowany przez niego jeszcze jako szefa MON w 2001 roku.

Dodał, że to dzięki tej konsekwencji Polska dysponuje wieloma nowoczesnymi systemami w armii oraz wiarygodnością sojuszników.

- To dlatego z mojej inicjatywy w ostatnich pięciu latach rozpoczęliśmy tworzenie także polskiej tarczy antyrakietowej oraz zakończyliśmy politykę ekspedycyjną, zapewniając w ten sposób większe pieniądze na zakup nowoczesnego uzbrojenia, przygotowującego polską armię do obrony własnego terytorium - powiedział Komorowski.

Jak mówił, z tego samego powodu wzmocniono pozycję Polski w NATO i doprowadzono do przyjęcia korzystnych dla Polski i dla Sojuszu ustaleń na szczytach w Lizbonie, Chicago i Newport. - To dlatego kolejny szczyt NATO w 2016 roku będzie na moje zaproszenie tu w Warszawie - dodał.

Prezydent zaznaczył, że o sprawach bezpieczeństwa toczy się rozmowa ponad partyjnymi podziałami na posiedzeniach RBN. - Jednak dla mnie osobiście w ciągu ostatnich pięciu lat prezydentury, w ramach której jestem zwierzchnikiem sił zbrojnych, najistotniejsze było przekonanie rządu i parlamentu (...) do podniesienia do poziomu 2 proc. PKB wydatków na armię - mówił Komorowski.

W opinii prezydenta, "to dobra odpowiedź na zagrożenia płynące ze Wschodu". - Ważne, że wokół tej inicjatywy - mówił - udało się stworzyć szeroką ponadpartyjną zgodę, w tym poparcie partii opozycyjnych.

Prezydent Komorowski o bezpieczeństwie
Prezydent Komorowski o bezpieczeństwie tvn24

Rodzina

Komorowski mówił, że ciągu pięciu lat jego prezydentury udało się stworzyć dobry klimat dla polskich rodzin.

- Jestem naprawdę dumny i szczęśliwy, że w ciągu pięciu lat udało się sprawić, że polityka rodzinna w Polsce przestała być tylko tematem debaty publicznej, a stała się obszarem realnych działań instytucji państwa - mówił prezydent Komorowski.

W odpowiedzi na kryzys demograficzny powstał w Kancelarii Prezydenta kompleksowy program polityki rodzinnej "Dobry klimat dla rodziny", który - jak podkreślił prezydent - jest realizowany konsekwentnie. "W ciągu pięciu lat razem z samorządem, pracodawcami, organizacjami pozarządowymi i z rządem stworzyliśmy prawdziwie dobry klimat dla polskich rodzin" - przekonywał. Jak wymieniał prezydent, w ramach programu wprowadzono m.in. ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny, z której korzysta już prawie milion osób, a także dłuższe urlopy rodzicielskie.

- Program "to również przygotowany w Kancelarii Prezydenta i skierowany do Sejmu projekt zmian w Kodeksie pracy, ułatwiający łączenie - a to jest koniecznością - życia rodzinnego i zawodowego - mówił Komorowski. Projekt ten w ocenie prezydenta uelastyczni czas pracy i system urlopów rodzicielskich. Prezydent uważa, że najważniejsze było doprowadzenie do stworzenia nowego systemu ulg podatkowych na dzieci. Wskazywał, że z ulg tych rodziny korzystają już teraz, rozliczając podatki za 2014 r. - To konkretne wsparcie dla ponad miliona polskich rodzin - zaznaczył Komorowski. W jego ocenie w ciągu ostatnich lat, jak nigdy wcześniej, polityka prorodzinna uzyskała absolutny priorytet w wymiarze państwa i osiągnęła wymierne, bardzo pozytywne rezultaty z punktu widzenia rodzin.

Podkreślił, że nigdy wcześniej nie było tak konsekwentnych i na taką skalę przeprowadzanych przez państwo działań na rzecz rodziny.

Prezydent: stworzyliśmy dobry klimat dla rodzin
Prezydent: stworzyliśmy dobry klimat dla rodzin tvn24

Nowoczesny patriotyzm

Komorowski zapewnił, że nowoczesny patriotyzm jest i pozostanie ważnym priorytetem prezydentury.

- To w nowoczesnym patriotyzmie mają źródło radosne obchody narodowych rocznic, między innymi marsz "Razem dla niepodległej" 11 listopada czy na przykład odbudowywana tradycja przygotowywania i używania kokard narodowych - powiedział prezydent. Zaznaczył, że "z nowoczesnego patriotyzmu wypływa" polityka przyznawania odznaczeń, którą podjął, a która, jak podkreślił, docenia w większym stopniu osiągnięcia ludzi kultury, sportowców i naukowców. W kontekście nowoczesnego patriotyzmu wymienił też program publicznego czytania dzieł polskich pisarzy i poetów oraz przyjęcie ustawy zobowiązującej do umieszczania godła narodowego na strojach sportowców. - Jednak najważniejszym symbolem nowoczesnego patriotyzmu pozostają dla mnie obchody święta wolności 4 czerwca 2014 roku - podkreślił Komorowski.

Prezydent o nowoczesnym patriotyzmie
Prezydent o nowoczesnym patriotyzmie tvn24

Dobre prawo

Prezydent Komorowski mówił, że wyzwaniem dla Polski pozostaje likwidacja zbędnych przepisów, a nie tylko uchwalanie nowych.

- Sprawne państwo musi tworzyć dobre prawo, Polska jest krajem drastycznie przeregulowanym, wyzwaniem pozostaje więc likwidacja zbędnych przepisów, a nie tylko uchwalanie nowych. Stworzyłem nowy model pozytywnego zaangażowania głowy państwa w tworzenie prawa, model ten jest oparty na dialogu, a nie tylko na zasadzie łatwego stosowania weta i wniosków do Trybunału Konstytucyjnego, co w przeszłości miało miejsce, najczęściej w ramach bieżącej walki politycznej, a nie dbałości o jakość prawa - ocenił Komorowski. Dodał, że żadne z jego wet nie zostało odrzucone przez Sejm, a Trybunał Konstytucyjny potwierdził jego zastrzeżenia do niemal wszystkich skierowanych przez niego wniosków. Komorowski zaznaczył również, że zbiór konkretnych rekomendacji, służących opracowaniu dobrego prawa, został zawarty w przygotowanej w Kancelarii Prezydenta publikacji "Zielona Księga. System Stanowienia Prawa w Polsce". - Wychodząc z założenia, że wymiar sprawiedliwości musi służyć obywatelom, zgłosiłem pakiet proobywatelskich zmian w sądownictwie - to m.in. mający zagwarantować dostępność wymiaru sprawiedliwości projekt korygujący pochopny plan likwidacji sądów w małych miejscowościach, to także ustawa o sądach administracyjnych - wyliczał Komorowski. Jak ocenił, ważne w obszarze dobrego prawa są również zmiany w Kodeksie wyborczym - jego projekt przywraca m.in. istniejącą wcześniej informację o przyczynach nieważności oddawanych w wyborach głosów.

- Ta nowelizacja Kodeksu wyborczego pozwoli w moim przekonaniu wyeliminować błędy w organizacji (wyborów - red.) oraz sprawnie przeprowadzić kolejne wybory - powiedział prezydent.

Prezydent o dobrym prawie
Prezydent o dobrym prawie tvn24

Konkurencyjna gospodarka

Prezydent przekonywał, że od pięciu lat jest sojusznikiem polskich przedsiębiorców, bo to od nich w największym stopniu zależy zamożność naszego kraju i obywateli.

- Im silniejsza, bardziej konkurencyjna będzie polska gospodarka, tym Polska będzie zamożniejsza i bardziej bezpieczna - podkreślił prezydent.

Dlatego też - kontynuował - konsekwentnie wspiera polskich przedsiębiorców, bo "nie ma wolności bez przedsiębiorczości". Przypomniał, że po to, by promować najlepsze polskie firmy, by ułatwić ich rozwój, przywrócił nagrodę gospodarczą prezydenta. Komorowski zwrócił uwagę, że polska gospodarka potrzebuje promocji za granicą. Przypomniał, że podczas jego kadencji, wraz z polskimi przedsiębiorstwami, odwiedził m.in. Chiny, Turcję czy Koreę Południową, podpisano kontrakty o wartości wielu miliardów zł. Nawiązano podczas tych spotkań - podkreślił prezydent - też wiele kontaktów handlowych.

- Aby pozostać krajem sukcesu gospodarczego Polska potrzebuje nowych impulsów do rozwoju - dodał prezydent.

Przypomniał, że w tej sprawie Kancelaria Prezydenta opracowała ustawę, która ma wspierać innowacyjność. - Ułatwi ona współpracę nauki i biznesu. Wprowadzi nowe, sięgające nawet 150 proc. ulgi podatkowe na badania i rozwój oraz ułatwi umiędzynarodowienie polskich uczelni - wyliczał. Według prezydenta to dzięki tej ustawie "robimy pierwszy krok i to konkretny krok, by w ciągu 10 lat znaleźć się w pierwszej dziesiątce najbardziej innowacyjnych pastw UE". Komorowski, jako kolejne rozwiązanie wspierające konkurencyjność gospodarki, wymienił też zmiany w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Jak mówił, ma to m.in. przyspieszyć rozpatrywanie spraw gospodarczych. Podkreślił także, że istotne było złożenie w Sejmie projektu ustawy wprowadzającej zasadę, że prawo ma chronić podatnika, a nie urząd. - Nakazuje rozstrzyganie wątpliwości podatkowych na korzyść podatników - dodał prezydent.

Prezydent o przedsiębiorczości
Prezydent o przedsiębiorczości tvn24

Program dla młodych

Prezydent Komorowski zapowiedział, że w najbliższym czasie przedstawi swoje propozycje dla młodych Polaków, gdyż, jak przekonywał, "państwo musi być bliżej młodych ludzi, a działania na rzecz młodych muszą być ważną częścią strategii rozwoju Polski".

Chodzi o to, aby młodzi ludzie chcieli żyć i pracować tu, w Polsce. Wielką falę emigracji z lat 2005-2007 szczęśliwie mamy już za sobą. Skala wyjazdów zmalała ośmiokrotnie. To naprawdę jest wielkie osiągnięcie, ale musi być jeszcze lepiej. Prezydent Bronisław Komorowski

- Musimy uwolnić i wykorzystać potencjał, jaki tkwi w pokoleniu wiedzy. Musimy usunąć bariery, jakie młodzi ludzie napotykają na progu startu w dorosłe życie - mówił prezydent. Zapowiedział, że powstanie program "Dobry start dla młodych", którego zasadnicze kwestie przedstawi wkrótce na konferencji. Wyjaśnił, że wśród propozycji znajdą się m.in.: wprowadzenie karty młodego przedsiębiorcy, by ułatwić młodym ludziom zakładanie i prowadzenie firmy, rozwiązanie problemu nadużywania przy zatrudnianiu umów cywilno-prawnych, by ich stosowanie było wyjątkiem a nie regułą, szybkie wdrożenie "masywnego programu budowy mieszkań na wynajem z umiarkowanym czynszem", szybkie uchwalenie ustawy o innowacyjności, by powstawały lepsze i lepiej płatne miejsca pracy. - Chodzi o to, aby młodzi ludzie chcieli żyć i pracować tu, w Polsce. Wielką falę emigracji z lat 2005-2007 szczęśliwie mamy już za sobą. Skala wyjazdów zmalała ośmiokrotnie. To naprawdę jest wielkie osiągnięcie, ale musi być jeszcze lepiej - podkreślił prezydent.

"Prezydent wszystkich Polaków"

Podsumowując mijające pięć lat kadencji, prezydent podziękował swojej żonie Annie za udzielane mu wsparcie, za zaangażowanie w działalność charytatywną, za uwiarygodnianie programu "Dobry klimat dla rodziny", ministrom i pracownikom swej kancelarii podziękował za ich pracę. Komorowski podziękował także Polkom i Polakom za zaufanie, którym obdarzali go w mijającej kadencji. Państwo - mówił Komorowski - to właśnie obywatele. - Dlatego wszystkie moje działania łączy jedna podstawowa cecha: stworzyłem model prezydentury otwartej na obywateli, nigdy nie byłem prezydentem jednej partii, czy jednego środowiska - powiedział. Oświadczył, że jest prezydentem wszystkich obywateli, a to zobowiązuje do podejmowania odpowiednich, czasem niełatwych wyzwań.

Podkreślał, że dotychczasowe priorytety są warte podtrzymania i rozwinięcia, ale trzeba też wyznaczać nowe, ambitne kierunki działania.

W tym kontekście prezydent mówił właśnie o propozycjach dla młodych ludzi, ale także o dalszych działaniach na rzecz ochrony krajobrazu i przestrzeni architektonicznej przed dewastacją, bo - jak powiedział Komorowski - "Polacy oczekują ładu wokół siebie".

Autor: MAC//plw,ja / Źródło: TVN24, PAP

Pozostałe wiadomości