"Diabeł tkwi w szczegółach". Co wiemy i czego nie wiemy o Komitecie Monitorującym

Źródło:
tvn24.pl, PAP
Buda: premier zgodził się na rozbudowanie komitetu monitorującego
Buda: premier zgodził się na rozbudowanie komitetu monitorującegoTVN24
wideo 2/7
Buda: premier zgodził się na rozbudowanie komitetu monitorującegoTVN24

Jednym z elementów Krajowego Planu Odbudowy, dokumentu związanego z wydawaniem unijnych pieniędzy z Funduszu Odbudowy, jest utworzenie Komitetu Monitorującego, który ma "monitorować realizację zawartych w KPO reform i inwestycji". Co to za gremium? Jakie są cele i zadania komitetu? Kto ma wchodzić w jego skład? Co naprawdę w rozmowach z premierem wynegocjowała Lewica? Sprawdzamy w dokumentach i pytamy eksperta.

Posłowie zajmują się we wtorek projektem ustawy w sprawie ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych w budżecie Unii Europejskiej.. Jeśli ustawę zaakceptuje parlament, oznaczać to będzie zielone światło z Polski dla uruchomienia unijnego Funduszu Odbudowy. Polska będzie miała do dyspozycji około 58 miliardów euro. Na tę kwotę składa się 23,9 miliarda euro dotacji i 34,2 miliarda euro pożyczek.

OGLĄDAJ POSIEDZENIE SEJMU W SPRAWIE RATYFIKACJI FUNDUSZU ODBUDOWY

Krajowy Plan Odbudowy - obowiązek każdego kraju członkowskiego

Podstawą do sięgnięcia po środki jest Krajowy Plan Odbudowy. Taki dokument musi przygotować każde państwo członkowskie i przedstawić Komisji Europejskiej. Rada Ministrów przyjęła KPO w piątek 30 kwietnia i - jak informowano - tego samego dnia dokument nieformalnie przesłano do Brukseli. W poniedziałek dokument opisujący sposób wydawania pieniędzy z Funduszu Odbudowy został oficjalnie przekazany Komisji Europejskiej.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda sprecyzował we wtorek rano w Polskim Radiu, że w poniedziałek "wysłał Krajowy Plan Odbudowy w takiej wersji, jaką przyjęła Rada Ministrów jeszcze w piątek 30 kwietnia".

Kształt dokumentu, w tym między innymi kwestia Komitetu Monitorującego realizację KPO, budzi wątpliwości wśród części opozycji i dużej części samorządowców.

ZOBACZ KRAJOWY PLAN ODBUDOWY - STAN NA 30 KWIETNIA

Czym jest Komitet Monitorujący

W Krajowym Planie Odbudowy (stan na 30 kwietnia) wskazano, że Komitet Monitorujący ma być "głównym podmiotem zapewniającym prawidłowość realizacji KPO". Ma on monitorować "realizację zawartych w KPO reform i inwestycji", a także "czuwać nad prawidłowym wydatkowaniem środków finansowych".

Jak czytamy w dokumencie, Komitet Monitorujący ma również analizować wpływ realizowanych działań między innymi na gospodarkę oraz "zapewniać komplementarność realizowanych interwencji w ramach innych źródeł finansowania, komplementarnych do zakresu tematycznego KPO".

29 kwietnia wiceminister Waldemar Buda wskazywał, że rola Komitetu Monitorującego ma być bardzo podobna do komitetów monitorujących, które już funkcjonują w poszczególnych programach operacyjnych – albo krajowych, albo regionalnych. Przykładem jest Komitet Monitorujący dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Został on powołany zarządzeniem ministra rolnictwa z lipca 2020 roku.

Zadania Komitetu Monitorującego

W Krajowym Planie Odbudowy wskazano, że w szczególności do zadań komitetu ma należeć:

- przegląd realizacji Krajowego Planu Odbudowy i poszczególnych reform lub inwestycji z punktu widzenia postępów w osiąganiu wskaźników, wartości docelowych i kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy,

- w przypadku stwierdzenia opóźnień lub problemów systemowych związanych z realizacją Krajowego Planu Odbudowy - wydawanie dla instytucji odpowiedzialnych za przeprowadzenie reform lub inwestycji rekomendacji dotyczących w szczególności poprawy efektywności w zakresie osiągania ich wartości docelowych i kamieni milowych, w tym rekomendacji dotyczących działań naprawczych;

- analizowanie sytuacji, które wpływają na realizację KPO oraz wskazywanie zagadnień, które wymagają dodatkowych/poszerzonych analiz lub ewaluacji,

- opiniowanie sprawozdań z realizacji KPO i przekazywanie ich do Komisji Europejskiej,

-  zapoznawanie się z raportami z kontroli realizacji reform lub inwestycji,

- opiniowanie sposobu realizacji inwestycji w ramach KPO, w tym analiza wpływu terytorialnych inwestycji realizowanych ze środków KPO pod względem potrzeb i potencjałów poszczególnych terytoriów,

-  analizowanie działań komunikacyjnych i informacyjnych dotyczących KPO oraz w przypadku stwierdzenia problemów z ich efektywnością formułowanie rekomendacji w zakresie ich poprawy,

-  monitorowanie realizacji zasady partnerstwa, w tym współpraca z Podkomitetem ds. rozwoju partnerstwa w zakresie narzędzi monitorowania zasady partnerstwa,

- analiza koordynacji działań realizowanych w ramach KPO z działaniami realizowanymi w ramach polityki spójności na lata 2021-2027 oraz programami zarządzanymi centralnie.

Kto ma wchodzić w skład Komitetu Monitorującego

W Krajowym Planie Odbudowy napisano, że "w ramach Komitetu mogą być powoływane podkomitety lub grupy robocze w obszarach kluczowych dla realizacji KPO". Z dokumentu wynika, że komitet powołany będzie przez Instytucję Koordynującą Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Ma się składać z: "przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację KPO, a także przedstawicieli reprezentatywnych organizacji związkowych oraz reprezentatywnych organizacji pracodawców, wskazanych przez odpowiednio stronę pracowników i stronę pracodawców Rady Dialogu Społecznego, przedstawicieli reprezentatywnych ogólnopolskich organizacji społecznych, wskazanych przez stronę pozarządową Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz przedstawicieli ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego reprezentowanych w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, wskazanych przez stronę samorządową KWRiST".

Jak wskazano, "Komitet będzie działał na podstawie ustawy, w oparciu o przyjęte przez siebie regulamin i procedury, z zachowaniem zasad pluralizmu i bezstronności".

Ekspert: Komitet Monitorujący "spełnia w najogólniejszym zarysie oczekiwania strony unijnej", ale zapisy "ogólnikowe"

Czy Unia Europejska wymaga powołania Komitetu Monitorującego w związku z Funduszem Odbudowy? Odpowiadając na to pytanie tvn24.pl Piotr Buras, dyrektor warszawskiego biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych, powiedział, że w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) dotyczącego Funduszu Odbudowy nie wskazano wprost, że powinien zostać powołany Komitet Monitorujący. Zaznaczono natomiast, że Komisja Europejska, akceptując plan odbudowy państwa członkowskiego (w przypadku Polski KPO), powinna sprawdzić, czy jest zapewniona jego skuteczna implementacja. 

- W zaleceniach dotyczących tworzenia krajowych planów odbudowy wskazano, że zarówno w przygotowanie planu, jak i w jego implementację powinny być zaangażowane samorządy, partnerzy społeczni, organizacje pozarządowe, organizacje młodzieżowe – mówił Buras.

Ocenił, że Komitet Monitorujący uwzględniony w KPO "spełnia w takim najogólniejszym zarysie oczekiwania strony unijnej". - Natomiast uważam, że z punktu widzenia Polski, opozycji, strony, która nie ma ostatecznego wpływu na kształt KPO, problem polega na tym że zapisy w Krajowym Planie Odbudowy są bardzo ogólnikowe – zauważył Buras.

- One mówią, że taki komitet powstanie, kto go powoła - to będzie minister - natomiast poza tym niewiele wiemy. Wiemy, że będą przedstawiciele związków zawodowych, pracodawców, samorządów i tak dalej, natomiast w przypadku funkcjonowania rożnych instytucji diabeł tkwi w szczegółach – podkreślił ekspert.

Ekspert: czego nie wiemy o Komitecie Monitorującym

Buras dodał, że pozostaje pytanie, "ilu będzie przedstawicieli samorządów, kto będzie i na jakiej zasadzie ich powoływał, kto ich będzie wybierał, jacy będą przedstawiciele innych podmiotów, innych grup społecznych czy zawodowych oraz jak będzie wyglądał proces podejmowania decyzji".

- Wiadomo, że komitet będzie monitorował, ale monitorować można w taki sposób, że można głośno krzyczeć, że coś się źle dzieje, a można mieć moc sprawczą i móc decyzję cofnąć – zauważył w rozmowie z tvn24.pl dyrektor warszawskiego biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych.

Buras ocenił, że powinny być precyzyjnie zapisane odpowiedzi na pytania, które przedstawił. - Te odpowiedzi powinny również zostać zapisane precyzyjne w ustawie, która będzie towarzyszyła ratyfikacji Funduszu Odbudowy – dodał.

Ekspert zauważył, że "Komisja Europejska sama jest autorką tylu dokumentów analizujących wszystkie deficyty praworządności w Polsce, tyle razy już krytykowała to, że w Polsce kolejne bezpieczniki są wyciągane, że musi sobie zdawać sprawę z tego, że nie może polegać wyłącznie na tym, jak Polska to zorganizuje, że to jest wewnętrznie sprzeczne".

- Jeżeli Polska nie wykonuje orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości (UE), jeżeli kolejne instytucje są osłabiane, to jak może Komisja ufać takiemu krajowi, że ten nadzór będzie tak zrobiony, jak powinien. Powinna tym bardziej przyglądać się temu i zwracać uwagę, że może na przykład w Krajowym Planie Odbudowy powinny być jednak mocniejsze zapisy – ocenił Piotr Buras.

Co wynegocjowała Lewica

27 kwietnia przedstawiciele Lewicy porozumieli się z rządem w kwestii poparcia dla Krajowego Planu Odbudowy. Europoseł Lewicy Robert Biedroń po spotkaniu z premierem mówił, że Lewica wynegocjowała, iż w ramach KPO 850 milionów euro trafi na wsparcie szpitali powiatowych, 300 milionów euro dla poszkodowanych przez epidemię branż, a 30 procent z KPO trafi do samorządów.

Biedroń podkreślił również wówczas, że fundamentalną kwestią jest kontrola nad środkami, czyli postulowany przez Lewicę "Komitet Monitorujący, który będzie zrzeszał przedstawicieli związków zawodowych, związków pracodawców, samorządowców, organizacje pozarządowe i przedstawicieli rządu". Premier Mateusz Morawiecki mówił później na konferencji prasowej, że uwagi Lewicy zostały uwzględnione w KPO.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda 7 kwietnia po spotkaniu premiera Morawieckiego z samorządowcami oraz Radą Dialogu Społecznego mówił, że samorządy mają zostać włączone do Komitetu Monitorującego, który będzie nadzorował wdrażanie KPO. Jak wówczas dodawał, to wyjście naprzeciw samorządowcom, którzy od wielu tygodni apelowali o to, by mieć wpływ na rozdział środków z KPO.

Buras: Lewica wynegocjowała mniej niż mówi

Odnosząc się do oświadczeń Lewicy o tym, że w KPO uwzględniono jej postulaty dotyczące Komitetu Monitorującego, Piotr Buras ocenił, że "to jest trochę na wyrost powiedziane".

- Już w Senacie przedstawiciele rządu deklarowali, że rozszerzą skład komitetu i że znajdą się tam przedstawiciele różnych środowisk. Mówiąc szczerze, to Lewica wynegocjowała mniej niż mówi. Ale trudno to przesądzić, bo dopóki nie było tych zapisów, to oczywiście można było powiedzieć, że te deklaracje rządu to są tylko deklaracje – powiedział Buras.

- Ostatecznie ten punkt się znalazł i bardzo dobrze. Ja nawet byłbym gotów zaliczyć Lewicy ten sukces. To znaczy, fajnie, że to się stało, że o to zadbali, tylko że uważam, że oni powinni zadbać również o to, żeby pojawiła się taka ustawa – ocenił.

Unijny fundusz odbudowyPAP

Samorządowcy chcieliby zmian, rząd mówi, że to wersja "ostatnia"

Podczas piątkowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Grzegorz Kubalski ze Związku Powiatów Polskich mówił, że Komitet Monitorujący zgodnie z obecną propozycją będzie tylko obserwował, co się dzieje i ewentualnie wyrażał niezadowolenie, a nie będzie komitetem sterującym, którego oczekują samorządowcy.

Prezydent Sopotu Jacek Karnowski mówił, że konieczne jest doprecyzowanie zapisów KPO między innymi dotyczące Komitetu Monitorującego. - Chcielibyśmy poznać skład tego Komitetu Monitorującego. Chcielibyśmy też, by ten Komitet Monitorujący miał wpływ na kryteria wyboru (projektów – red.) – dodał prezydent Sopotu.

Na kwestię uprawnień Komitetu Monitorującego i tego "żeby miał istotny wpływ na sposób dysponowania tymi środkami, a nie był tylko ciałem doradczym, dekoracyjnym" zwracał również uwagę w poniedziałek rzecznik PO Jan Grabiec. 

Wiceminister Buda konsekwencje powtarza natomiast, że wersja KPO przekazana już Brukseli jest "ostatnia", a jej ewentualne korekty "mogą wynikać wyłącznie z negocjacji z KE".

Autorka/Autor:js//rzw

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości

Od ponad 300 lat leży na dnie morza wraz ze skarbem, którego wartość szacowana jest nawet na 16 miliardów funtów (80 miliardów złotych). Teraz kolumbijski rząd rozpoczyna badania nad "świętym Graalem wśród wraków". W ramach projektu archeologicznego w głębiny wysłane zostaną sondy, które ocenią, jaki materiał archeologiczny znajduje się na dnie Morza Karaibskiego.

"Święty Graal wśród wraków" i imponujący skarb. Ruszają badania

"Święty Graal wśród wraków" i imponujący skarb. Ruszają badania

Źródło:
BBC

Zaufana prokuratura Zbigniewa Ziobry w trzy tygodnie umorzyła sprawę dotyczącą sprzedaży nagrań z afery taśmowej Rosjanom - napisał "Newsweek". Umorzenie - jak podaje tygodnik - odbyło się "po cichu", a sprawa "toczyła się poza kontrwywiadem i prokuratorami wyspecjalizowanymi do walki ze szpiegostwem".

Zaufana prokuratura Ziobry i "umorzenie po cichu" w trzy tygodnie. Chodzi o sprzedaż nagrań z afery podsłuchowej

Zaufana prokuratura Ziobry i "umorzenie po cichu" w trzy tygodnie. Chodzi o sprzedaż nagrań z afery podsłuchowej

Źródło:
"Newsweek", TVN24

W wyniku turbulencji podczas lotu liniami Qatar Airways dwanaście osób odniosło obrażenia - podało lotnisko w Dublinie, gdzie samolot wylądował. Na płycie pojawiły się służby ratunkowe, by pomóc poszkodowanym.

Turbulencje podczas lotu. Dwanaście osób poszkodowanych

Turbulencje podczas lotu. Dwanaście osób poszkodowanych

Źródło:
tvn24.pl

Jeszcze w maju na termometrach zobaczymy prawie 30 stopni. A jakie wartości przyniesie nam pierwszy miesiąc meteorologicznego lata? Sprawdź autorską długoterminową prognozę pogody na 16 dni, przygotowaną przez prezentera tvnmeteo.pl Tomasza Wasilewskiego.

Pogoda na 16 dni. Tomasz Wasilewski o tym, jak zacznie się czerwiec

Pogoda na 16 dni. Tomasz Wasilewski o tym, jak zacznie się czerwiec

Źródło:
tvnmeteo.pl

Zmarła Ludwika Wujec, opozycjonistka z czasów PRL, fizyczka i nauczycielka, żona legendy Solidarności, byłego posła i doradcy prezydenta Bronisława Komorowskiego Henryka Wujca. O jej śmierci poinformował syn Paweł Wujec. Miała 83 lata.

Ludwika Wujec nie żyje. "Walczyła o demokrację i wolność słowa i to osiągnęła"

Ludwika Wujec nie żyje. "Walczyła o demokrację i wolność słowa i to osiągnęła"

Źródło:
tvn24.pl, PAP

Gdzie jest burza? W niedzielę 26.05 w części Polski pojawiają się wyładowania atmosferyczne. Burz przybywa. Śledź aktualną sytuację pogodową na tvnmeteo.pl.

Gdzie jest burza? Mocno pada, wieje, sypie gradem

Gdzie jest burza? Mocno pada, wieje, sypie gradem

Aktualizacja:
Źródło:
tvnmeteo.pl

Siedem osób zostało rannych po wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych na drodze krajowej numer 91 w Różynach w województwie pomorskim.

Siedem osób rannych po zderzeniu dwóch aut

Siedem osób rannych po zderzeniu dwóch aut

Źródło:
PAP

"Piękny pokaz ignorancji", "chyba nie do końca Pan wie jak działa izolacja", "zamieszkaj pan w namiocie" - to reakcje internautów na wpis publicysty Jana Pospieszalskiego. Ironizował w nim, że z powodu ocieplenia klimatu nie ma potrzeby ocieplania budynków, które ma rzekomo narzucać Unia Europejska w dyrektywie budynkowej. Wyjaśniamy, o co chodzi w dyrektywie, a ekspert tłumaczy, dlaczego potrzebna jest termomodernizacja budynków.

"Temperatury rosną, planeta płonie". Po co jednak ocieplać budynki. Wyjaśniamy

"Temperatury rosną, planeta płonie". Po co jednak ocieplać budynki. Wyjaśniamy

Źródło:
Konkret24

Przesiewowe badania w ramach pierwszej takiej akcji w Polsce - "Lipidogram dla pierwszaka" - trwały od listopada ubiegłego roku do marca tego roku. Wzięło w nich udział prawie 700 uczniów klas pierwszych z zabrzańskich szkół podstawowych. U 15 procent uczniów stwierdzono podwyższone stężenie cholesterolu, i to częściej u dzieci szczupłych.

Uczniowie klas pierwszych wzięli udział w badaniu poziomu cholesterolu. Wyniki były zaskoczeniem

Uczniowie klas pierwszych wzięli udział w badaniu poziomu cholesterolu. Wyniki były zaskoczeniem

Źródło:
Fakty po Południu TVN24

67-letni sternik zginął na jeziorze Śniardwy po tym, jak maszt jego żaglówki zahaczył o linię energetyczną. Mężczyzna został porażony prądem. Do szpitala trafili: kobieta, która była na pokładzie jachtu oraz świadek zdarzenia, który ruszył na pomoc.

Żaglówka zahaczyła masztem o linię energetyczną. Zginął sternik

Żaglówka zahaczyła masztem o linię energetyczną. Zginął sternik

Źródło:
tvn24.pl, PAP

Najstraszniejszą konsekwencją wojny jest spalona pustka - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w przesłaniu do światowych przywódców. Zaapelował do prezydentów USA Joe Bidena i Chin Xi Jinpinga o osobiste uczestnictwo w szczycie pokojowym, który 15 i 16 czerwca odbędzie się w Szwajcarii. - Nie chcemy, aby Karta Narodów Zjednoczonych spłonęła. Proszę, pokażcie swoje przywództwo w zaprowadzaniu pokoju - mówił Zełenski.

Przesłanie ze zniszczonego Charkowa. "Nie chcemy, aby Karta Narodów Zjednoczonych spłonęła"

Przesłanie ze zniszczonego Charkowa. "Nie chcemy, aby Karta Narodów Zjednoczonych spłonęła"

Źródło:
PAP, TVN24

Igor Ostrowski odszedł w wieku 53 lat. Prawnik, ekspert rynku telekomunikacji i nowych technologii. Był wiceministrem w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, pełniącym tę funkcję w rządzie Donalda Tuska w latach 2011-2012.

Nie żyje Igor Ostrowski, były wiceminister w rządzie Donalda Tuska

Nie żyje Igor Ostrowski, były wiceminister w rządzie Donalda Tuska

Źródło:
tvn24.pl

Nie żyje Dariusz Brzostowicz, który brał udział w Motoparalotniowych Mistrzostwach Polski, organizowanych na lotnisku w Lesznie. 67-letni pilot kadry narodowej spadł na pole uprawne w okolicy wsi Sądzia. Tragiczny wypadek wyjaśnia policja.

Wypadek na motoparalotni. Nie żyje zawodnik kadry narodowej

Wypadek na motoparalotni. Nie żyje zawodnik kadry narodowej

Źródło:
PAP, TVN24

Do Bangladeszu zbliża się cyklon Remal. Z przybrzeżnych terenów ewakuowano prawie 800 tysięcy osób. Służby meteorologiczne wydały alert najwyższego stopnia. Żywioł zagraża też sąsiadującym regionom Indii.

Ewakuacja blisko 800 tysięcy osób. Najwyższy stopień alertu

Ewakuacja blisko 800 tysięcy osób. Najwyższy stopień alertu

Źródło:
PAP, AP, Reuters

Skuter, którym niegdyś jeździł były już prezydent Francji Francois Hollande, został sprzedany na aukcji za ponad 25 tysięcy euro. To wielokrotnie więcej niż jego wartość rynkowa. Szary jednoślad 10 lat temu był w centrum uwagi ze względu cele podróży byłego prezydenta. Hollande używał go do "dyskretnych eskapad" do aktorki Julie Gayet, z którą połączył go romans.

Legendarny skuter byłego prezydenta Francji sprzedany na aukcji

Legendarny skuter byłego prezydenta Francji sprzedany na aukcji

Źródło:
PAP
"Do tej pory był Izrael kontra terroryści. Teraz się okazuje, że są jeszcze Palestyńczycy"

"Do tej pory był Izrael kontra terroryści. Teraz się okazuje, że są jeszcze Palestyńczycy"

Źródło:
tvn24.pl
Premium

Mówi się, że w Stanach Zjednoczonych jest mnóstwo pieniędzy, co jest prawdą, ale trzeba być częścią sieci kontaktów, żeby mieć do tych środków dostęp. W innym przypadku napotkasz ścianę - mówi w rozmowie z redakcją biznesową tvn24.pl Jędrzej Litwiniuk, szef polskiej firmy Auxilius Pharma, która w USA chce wprowadzić lek na dusznicę bolesną. Marek Ostrowski, twórca aplikacji Living Well Plus refundowanej w Niemczech i Szwajcarii, zwraca uwagę, że w obu tych krajach wiadomo było, z kim rozmawiać w sprawie uzyskania dofinansowania ze strony państwa. Inaczej jego zdaniem jest w Polsce. - To jest absurdalne i bez sensu - komentuje.

"Absurdalne i bez sensu. Cały świat to robi, dlaczego u nas nie można?"

"Absurdalne i bez sensu. Cały świat to robi, dlaczego u nas nie można?"

Źródło:
tvn24.pl

Stanisław Tyszka, poseł Kofederacji, powiedział, że dostawał propozycje, by "skorzystać z Funduszu Sprawiedliwości". - To była korupcja polityczna - stwierdził i zadeklarował, że jest gotowy do współpracy z prokuraturą i ewentualną komisją śledczą w tej sprawie. Zapowiedział, że w najbliższych dniach przedstawi więcej szczegółów.

Tyszka: Dostawałem propozycje, by skorzystać z Funduszu Sprawiedliwości. To była korupcja polityczna

Tyszka: Dostawałem propozycje, by skorzystać z Funduszu Sprawiedliwości. To była korupcja polityczna

Źródło:
TVN24

Alert RCB został wysłany do osób przebywających na terenie 10 województw. W ciągu dnia spodziewane są burze i intensywne opady deszczu. Eksperci radzą, by w miarę możliwości pozostać w domu.

Alert RCB w 10 województwach. Tu sytuacja może być szczególnie trudna

Alert RCB w 10 województwach. Tu sytuacja może być szczególnie trudna

Źródło:
RCB, tvnmeteo.pl

Straż Graniczna opublikowała film, na którym widać trzy osoby na granicy polsko-białoruskiej w okolicy Dubicz Cerkiewnych. Jedna z nich przebiegła na polską stronę, druga w tym czasie rozglądała się na wszystkie strony, trzymając w rękach napiętą procę.

Jeden mierzy z napiętej procy, drugi biegnie na polską stronę. Nagranie z granicy

Jeden mierzy z napiętej procy, drugi biegnie na polską stronę. Nagranie z granicy

Źródło:
tvn24.pl

W miejscowości Humniska w gminie Brzozów na Podkarpaciu w czasie prac przydomowych doszło do tragicznego wypadku. Zginęło czteroletnie dziecko. Sprawę wyjaśnia prokuratura.

Nie żyje czteroletnie dziecko. Prokuratura wstępnie o przyczynie

Nie żyje czteroletnie dziecko. Prokuratura wstępnie o przyczynie

Aktualizacja:
Źródło:
tvn24.pl, jaslo365.pl
"Najlepiej nie pamiętać". Ujawniamy taśmy Mraza i Romanowskiego z lutego i marca tego roku

"Najlepiej nie pamiętać". Ujawniamy taśmy Mraza i Romanowskiego z lutego i marca tego roku

Źródło:
tvn24.pl
Premium

Odwołany został zastępca komendanta policji w Inowrocławiu, a wobec dyżurnego tamtejszej komendy wszczęto postępowanie dyscyplinarne. To pokłosie policyjnej interwencji z użyciem paralizatora, w wyniku której zmarł 27-letni mężczyzna.

Policjanci użyli paralizatora, nie żyje 27-latek. Zastępca komendanta odwołany

Policjanci użyli paralizatora, nie żyje 27-latek. Zastępca komendanta odwołany

Źródło:
tvn24.pl, PAP

Bił i kopał ją tak długo, aż zakatował na śmierć. Były członek kazachskiego rządu Kuandyk Biszymbajew został w maju uznany winnym zabójstwa swojej żony. Ich małżeństwo, które trwało niecały rok, było naznaczone przemocą. Proces polityka, który śledził przed telewizorami cały kraj, rzucił światło na piekło kobiet w Kazachstanie. Na jego fali milczenie przerywają kolejne ofiary. Są już pierwsze zmiany w prawie, ale to na razie bardzo mały krok.

Obsesyjnie jej pragnął, niespełna rok po ślubie zakatował. Proces polityka śledził cały naród. Czy coś się zmieni?

Obsesyjnie jej pragnął, niespełna rok po ślubie zakatował. Proces polityka śledził cały naród. Czy coś się zmieni?

Źródło:
BBC, PAP
"Może jak jest Niebieska Karta, to powinna być jakaś Zielona albo Żółta Karta dla takich rodzin jak nasza?"

"Może jak jest Niebieska Karta, to powinna być jakaś Zielona albo Żółta Karta dla takich rodzin jak nasza?"

Źródło:
tvn24.pl
Premium

Nie da się policzyć, ile kobiet zbadało w sobotę swoje piersi, ile z nich dowiedziało się, że potrzebna jest pilna wizyta u lekarza. Na pewno wiele, bo aż w 90 miejscowościach polskie Amazonki uczyły chętne osoby, jak robić badania profilaktycznie w kierunku raka piersi. W niedzielę Dzień Matki. Akcja odbyła pod hasłem "Badamy nie tylko Mamy".

Dlaczego warto badać piersi? "Gdybym nie poszła wtedy na USG, dziś mogłoby mnie tutaj nie być"

Dlaczego warto badać piersi? "Gdybym nie poszła wtedy na USG, dziś mogłoby mnie tutaj nie być"

Źródło:
Fakty TVN

Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk, wypowiadając się o zagrożeniach ze strony Rosji, zapewniał w wywiadzie radiowym, że Unia Europejska jest największą gospodarką świata. Sprawdziliśmy, czy polityk ma rację.

Tomczyk: UE jest największą gospodarką świata. Nie, są większe

Tomczyk: UE jest największą gospodarką świata. Nie, są większe

Źródło:
Konkret24

"Zwracamy się do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz jej Członków z wnioskiem o niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do wydania decyzji o przedłużeniu koncesji na rozpowszechnianie programu TVN Style" - apeluje Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji. Z kolei Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej dodaje, że "ze względu na poruszaną w ramach treści dostępnych w programie TVN Style tematykę oraz jego popularność, dostępność tego programu jest pożądana przez abonamentów i stanowi o ich atrakcyjności".

Brak koncesji dla kanału TVN Style. Organizacje medialne apelują do KRRiT

Brak koncesji dla kanału TVN Style. Organizacje medialne apelują do KRRiT

Źródło:
tvn24.pl

Zarząd TVN SA wydał w czwartek oświadczenie w sprawie działań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Oświadczenie zarządu TVN SA w sprawie działań KRRiT 

Oświadczenie zarządu TVN SA w sprawie działań KRRiT 

Źródło:
tvn24.pl

Mark Brzezinski, ambasador USA w Polsce, odniósł się do działań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która ciągle nie podjęła decyzji o przedłużeniu koncesji kanału TVN Style. Napisał, że "oświadczenie KRRiT, kwestionujące zasadność prowadzenia działalności w Polsce przez amerykańską firmę, podważa nasze wspólne wartości, dwustronne interesy i praworządność".

Brzezinski: oświadczenie KRRiT podważa nasze wspólne wartości

Brzezinski: oświadczenie KRRiT podważa nasze wspólne wartości

Źródło:
tvn24.pl

Agata Wolna, prezenterka TVN24, opowiedziała w studiu o swojej książce - "Alemama, czyli historia z życia wzięta". - Próbuję odczarować idealne macierzyństwo, które trzeba włożyć między bajki, bo czegoś takiego nie ma - mówiła. Książka - kierowana zarówno do dzieci, jak i rodziców - zdobyła Nagrodę Rodziców 2024.

Agata Wolna "odczarowuje idealne macierzyństwo". Jej książka została nagrodzona

Agata Wolna "odczarowuje idealne macierzyństwo". Jej książka została nagrodzona

Źródło:
TVN24

W najnowszym "Kadrze na kino" Ewelina Witenberg opowiada o filmie "Furiosa: Saga Mad Max", który trafił właśnie do kin. Mówi o nagraniach, za które przepraszał raper Sean "Diddy" Combs. Opowiada też o filmie "Gaga Chromatica Ball", który od dziś można obejrzeć w serwisie HBO Max. Film to zapis spektakularnego koncertu Lady Gagi w Los Angeles.

Co warto obejrzeć. Ewelina Witenberg podsumowuje. "Kadr na kino" w TVN24

Co warto obejrzeć. Ewelina Witenberg podsumowuje. "Kadr na kino" w TVN24

Źródło:
tvn24.pl