Egzaminy z języków mniejszości. Zobacz arkusze maturalne

TVN 24Maturzyści zdawali egzaminy z języków mniejszości narodowych

W czwartek maturzyści przystąpili do egzaminów z języków mniejszości narodowych. Zobacz arkusze z poziomu podstawowego języka białoruskiego, litewskiego, kaszubskiego i ukraińskiego.

Na egzaminie z jęz. ukraińskiego, litewskiego i białoruskiego maturzyści w pierwszej części mierzyli się z pytaniami do tekstu sprawdzającego umiejętność czytania ze zrozumieniem. Musieli też napisać wypracowanie.

Z kolei na maturze z jęz. kaszubskiego musieli rozwiązać test leksykalno-gramatyczny, a następnie przełożyć tekst kaszubski na język polski.

ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z JĘZ. BIAŁORUSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY

ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z JĘZ. BIAŁORUSKIEGO - POZIOM ROZSZERZONY

ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z JĘZ. LITEWSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY

ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z JĘZ. UKRAIŃSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY

ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z JĘZ. UKRAIŃSKIEGO - POZIOM ROZSZERZONY

ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z JĘZ. KASZUBSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY

ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z JĘZ. KASZUBSKIEGO - POZIOM ROZSZERZONY

Test i wypracowanie

Na poziomie podstawowym z białoruskiego abiturienci odpowiadali na pytania do tekstu publicystycznego Dariusza Szczepańczyka pt. "Tabloidyzacja środków masowego przekazu albo dziennikarstwo na odwrót" zamieszczonego w białoruskim periodyku "Arche" w 2010 roku. Wypracowanie mogli napisać na jeden z dwóch tematów. Pierwszy z nich dotyczył wiersza Janki Kupały "Nie szukaj", a drugi fragmentów utworu "Spowiedź" Łarysy Gieniusz.

Z kolei na egzaminie podstawowym z ukraińskiego maturzyści mieli do rozwiązania test odnoszący się do tekstu publicystycznego "O muzeach fantastycznych" Jurija Szawały. W drugiej części mogli opisać motyw miłości w wierszach "O panno Inno" Pawła Tyczyny i "Dlaczego zjawiasz się mi we śnie?" Iwana Franki oraz porównać środki użyte przez poetów do przedstawienia tego uczucia. Mogli również opisać wędrówkę Eneja, bohatera poematu "Eneida" Iwana Kotlarewskiego i wskazać sposoby przedstawienia nieba i piekła w tym utworze.

Ci, którzy zdawali podstawowy litewski, oprócz testu mieli do wyboru dwa tematy. Pierwszy: "Opisz obyczaje, codzienność, moralność człowieka na wsi litewskiej na podstawie powieści Antanasa Vienuolisa pt. "Paskenduole" (tłum. Topielec"). Drugi temat brzmiał: "Analiza porównawcza dwóch wierszy patriotycznych: Marcelijusa Martinaitisa pt. "Lietuviskam żodziui" (tłum. "Litewskiemu słowu") oraz Bernardasa Brazdżionisa pt. "Tau, aciu tevyne" (tłum. "Tobie dziękuję ojczyzno").

Kilkaset osób w Polsce

Egzamin pisemny z języka narodowego jest dla abiturientów ze szkół dla mniejszości narodowych czwartym obowiązkowym pisemnym egzaminem maturalnym, po testach z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki (egzaminy te są obowiązkowe na poziomie podstawowym).

Według danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do egzaminu z języka białoruskiego przystąpiły 233 osoby, 90 maturzystów zdawało język ukraiński, a 31 litewski.

Białoruski na poziomie rozszerzonym wybrało 13 osób, ukraiński - 16.

Nikt nie zadeklarował chęci zdawania egzaminu z litewskiego na poziomie rozszerzonym.

Maturzyści, którzy zdają ukraiński, białoruski lub litewski muszą też zdać trzy obowiązkowe egzaminy ustne - z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i języka ojczystego.

Kaszubski dla 41 osób

Z kolei język kaszubski jest na maturze w grupie przedmiotów dodatkowych. Przystępujący do egzaminu z tego języka regionalnego mogą zdawać go na jednym wybranym poziomie lub na obu poziomach.

Niezależnie od tego mogą, jeśli chcą, zdawać tylko egzamin ustny, mogą też zdawać ustny i pisemny. Według CKE, egzamin z kaszubskiego na poziomie podstawowym zdawało 25 osób, a na poziomie rozszerzonym - osiem osób. Osiem osób zadeklarowało chęć zdawania ustnego egzaminu z kaszubskiego.

Matematyka po angielsku

We czwartek przeprowadzone zostaną też egzaminy z różnych przedmiotów - matematyki, historii, geografii, biologii, chemii oraz fizyki z astronomią - w językach obcych. Do egzaminów tych przystępują absolwenci szkół dwujęzycznych.

Autor: ktom, jk//bgr,tr/k / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN 24

Pozostałe wiadomości