Prezydent wyznaczył datę pierwszego posiedzenia Sejmu. Padają nazwiska marszałków seniorów

Polska

Rzecznik prezydenta o kandydatach na marszałka seniora Sejmu i SenatuRMF FM
wideo 2/35

Prezydent Andrzej Duda zwoła pierwsze posiedzenia Sejmu i Senatu na 12 listopada - powiedział w piątek rzecznik głowy państwa Błażej Spychalski. Dodał, że na marszałka seniora Senatu na pewno prezydent powoła Barbarę Borys-Damięcką. Z kolei na marszałka seniora Sejmu zostanie prawdopodobnie powołana Iwona Śledzińska-Katarasińska.

Pierwsze posiedzenia Sejmu i Senatu zwołuje prezydent na dzień przypadający w ciągu 30 dni od dnia wyborów. Inauguracyjne posiedzenia Sejmu i Senatu otwierają marszałkowie seniorowie powołani przez prezydenta spośród najstarszych wiekiem posłów i senatorów.

SERWIS WYBORCZY TVN24.PL >

Posiedzenie zwołane na 12 listopada

W radiu RMF FM rzecznik prezydenta Błażej Spychalski poinformował, że pierwsze posiedzenia Sejmu i Senatu odbędą się 12 listopada. - Pierwsze posiedzenie Sejmu tej kadencji miało miejsce 12 listopada i trwa do 11 listopada tego roku. W związku z powyższym ten termin 12 listopada jest dość naturalny i oczywisty - mówił.

Ustępujący Sejm VIII kadencji rozpoczął obrady 12 listopada 2015 roku. Posiedzenie zwołał prezydent Andrzej Duda, a otworzył je marszałek senior Kornel Morawiecki.

Pytany, kto otworzy posiedzenia Sejmu i Senatu, Spychalski przekazał, że marszałkiem seniorem Senatu na pewno będzie senator Barbara Borys-Damięcka, natomiast jeśli chodzi o marszałka seniora Sejmu, "obstawia", że będzie nim posłanka Iwona Śledzińska-Katarasińska.

- Pierwszy raz w historii może zdarzyć się tak, że dwie kobiety będą marszałkami seniorami. I obie z opozycji - podkreślił rzecznik prezydenta.

Parlamentarzyści złożą ślubowanie

Jak poinformowała szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak, 24 października w Sali Kolumnowej Sejmu odbędzie się uroczystość wręczenia posłom kolejnej kadencji zaświadczeń o wyborze. 25 października zaświadczenia odbiorą nowo wybrani senatorowie.

Na inauguracyjnych posiedzeniach posłowie i senatorowie złożą ślubowania, wybrani zostaną marszałkowie Sejmu i Senatu. Prezydent może też wygłosić orędzie.

Posiedzenie otwiera marszałek senior

W przypadku Sejmu posiedzenie otwiera marszałek senior powołany przez prezydenta spośród najstarszych wiekiem posłów. Nie musi to być najstarszy poseł. Marszałek senior przeprowadza złożenie ślubowania poselskiego. Regulamin Sejmu określa, że po odczytaniu roty każdy z wywoływanych posłów wypowiada słowo "ślubuję". Może dodać zdanie: "tak mi dopomóż Bóg".

Marszałek senior przeprowadza także wybór marszałka Sejmu. Kandydata na marszałka Sejmu może zgłosić co najmniej 15 posłów. Po wyborze marszałek Sejmu obejmuje przewodnictwo obrad.

Liczbę wicemarszałków Sejm ustala w uchwale.

Premier składa dymisję rządu

W czasie pierwszego posiedzenia Sejmu dymisję rządu składa premier. Kolejnego premiera desygnuje prezydent i powołuje go wraz z pozostałymi członkami rządu w ciągu 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu. W ciągu 14 dni od powołania premier przedstawia Sejmowi program działania rządu wraz z wnioskiem o udzielenie wotum zaufania. Wotum zaufania Sejm uchwala bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Pierwsze posiedzenie Senatu otwiera prezydent lub najstarszy wiekiem senator - marszałek senior.

Zgodnie z regulaminem Senatu marszałek senior odbiera ślubowanie senatorskie: senatorowie po odczytaniu roty ślubowania wypowiadają słowo "ślubuję", mogą dodać: "tak mi dopomóż Bóg". Marszałek senior przeprowadza także wybór marszałka Senatu. Następnie marszałek Senatu przeprowadza wybór wicemarszałków.

Wyniki wyborów parlamentarnych

W niedzielnych wyborach do Sejmu PiS uzyskał 43,59 proc. i 235 mandatów, Koalicja Obywatelska - 27,40 proc. i 134 mandaty, SLD - 12,56 proc. i 49 mandatów, PSL - 8,55 proc. i 30 mandatów, a Konfederacja - 6,81 proc. i 11 mandatów. 1 mandat przypadł Mniejszości Niemieckiej. W wyborach do Senatu kandydaci popierani przez opozycję zdobyli większość - 51 mandatów.

Autor: js//now / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Raporty: