Planują konserwację ołtarza Wita Stwosza w Bazylice Mariackiej. Potrwa do końca 2020 roku

Wikipedia | HenryartGotycki ołtarz w Bazylice Mariackiej

We wrześniu rozpoczną się prace badawcze i konserwatorskie przy ołtarzu Wita Stwosza w Bazylice Mariackiej w Krakowie. Będą kosztować blisko 14 milionów złotych i potrwają co najmniej do grudnia 2020 r. Wykonawcą prac będzie Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki.

Konserwacja ołtarza ma być prowadzona tak, by w minimalnym stopniu ograniczała codzienne użytkowanie obiektu. - Ołtarz będzie dostępny na potrzeby kultu religijnego i liturgii oraz dla turystów. Nie przewidujemy jego rozebrania, choć może się zdarzyć, że poszczególne figury lub elementy będą demontowane i wywożone do laboratorium - powiedział proboszcz parafii mariackiej w Krakowie ks. dr Dariusz Raś.

Dodał, że w ciągu kilku lat mogą nastąpić krótkie przerwy w ruchu turystycznym związane z pracami przy ołtarzu, ale będą one zapowiadane z wyprzedzeniem.

Remont będzie kosztował ponad 13 mln zł

Do konkursu na prace badawcze i konserwatorskie przy ołtarzu Wita Stwosza stanęły dwie firmy mające duże doświadczenie w restauracji gotyckich, drewnianych, polichromowanych obiektów zabytkowych. Komisja złożona z przedstawicieli parafii, Archidiecezji Krakowskiej, prezydenta miasta i Rady Miasta Krakowa, SKOZK oraz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków ostatecznie zdecydowała, że ich wykonawcą będzie Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki.

Konserwacja ołtarza zacznie się na początku wrześniaNoaśka | commons.wikimedia.org

Kompleksowe prace mają kosztować 13 mln 720 tys. zł. Będą one obejmować, oprócz restauracji ołtarza, m.in. stworzenie projektu jego nowoczesnej ochrony i bezpiecznego użytkowania, projektu systemu przeciwpożarowego, montaż rusztowań.

"To doskonała okazja do badań"

Parafia ma już pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac i powinny się one rozpocząć w drugim tygodniu września, od postawienia rusztowania z tyłu ołtarza.

- Zaczniemy od konserwacji zwieńczenia, gdzie stwierdziliśmy działalność drewnojadów oraz od prac przy odwrociu ołtarza, które będzie czyszczone. Chcemy także od tyłu zaimpregnować drewno, wzmacniając je specjalnymi preparatami - mówił zastępca dyrektora Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki prof. Ireneusz Płuska. Podkreślił, że restauracja ołtarza będzie doskonałą okazją dla historyków sztuki do badań nad sztuką późnogotycką oraz warsztatem snycerskim i malarskim Wita Stwosza.

Na tegoroczne prace przy ołtarzu parafia ma 500 tys. zł: 450 tys. zł dotacji przyznanej przez SKOZK z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa oraz 50 tys. zł ze środków własnych. Parafia i wykonawca będą zabiegać o przyznanie wsparcia finansowego na prace w kolejnych latach.

Naukowcy zbadają ołtarzRobert Breuer | pl.wikipedia.org

Zrabowany podczas wojny, wrócił do Polski

Ołtarz Wita Stwosza powstał w latach 1477-1489. Jego konstrukcja jest wykonana z drewna dębowego, rzeźby - z drewna lipowego. W centralnej części ołtarza artysta przedstawił scenę Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w otoczeniu apostołów, a nad nią - scenę Wniebowzięcia. Na ruchomych skrzydłach ołtarza zobaczyć można m.in. Zwiastowanie, Hołd Trzech Króli, Zesłanie Ducha Świętego, a po ich zamknięciu - płaskorzeźby nawiązujące do wydarzeń z życia Marii i Chrystusa.

W czasie II wojny światowej ołtarz został zrabowany przez Niemców i wywieziony z Polski. Odnaleziono go po wojnie w Norymberdze. Do Bazyliki Mariackiej wrócił w 1957 r. Po wojnie ołtarz tylko raz był poddawany gruntownej konserwacji w latach 1946-50. W latach 80. i w 1999 r. oczyszczono jedynie jego powierzchnię z zabrudzeń i przeprowadzono prace zabezpieczające.

Bazylika Mariacka znajduje się w centrum Krakowa:

Mapa Targeo

Autor: wini / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Wikipedia | Henryart

Pozostałe wiadomości