Dyrektor powiadomił sąd o złej sytuacji uczennicy, kuratorium wszczęło postępowanie przeciwko niemu. Oświadczenie Barbary Nowak

Autor:
wini
Źródło:
TVN24 Kraków
Prezydent Tarnowa o zawieszeniu dyrektora szkoły
Prezydent Tarnowa o zawieszeniu dyrektora szkołyTVN24
wideo 2/2
TVN24Prezydent Tarnowa o zawieszeniu dyrektora szkoły

Dyrektor szkoły zawiadomił sąd o złej sytuacji rodzinnej uczennicy, a jej matka usłyszała zarzuty znęcania się nad dzieckiem. Krótko po tym małopolskie Kuratorium Oświaty wszczęło postępowanie dyscyplinarne przeciwko dyrektorowi. W piątek Barbara Nowak opublikowała oświadczenie w tej sprawie. Twierdzi, że dyrektor zareagował zbyt późno.

W swoim oświadczeniu małopolska kurator oświaty stwierdza, że "powodem polecenia wszczęcia postępowania było niewykonywanie przez (dyrektora - red.) zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i nierealizowanie zaleceń wydanych w trybie nadzoru pedagogicznego". Według niej zgłoszenie do sądu rodzinnego było działaniem spóźnionym.

- Z dokumentacji posiadanej przez Kuratorium Oświaty wynika jedynie, że w d niu 2 czerwca 2022 r. Dyrektor III LO w Tarnowie zawiadomił o sprawie Sąd Rodzinny. Zawiadomienie to, w ocenie Małopolskiego Kuratora Oświaty, było działaniem spóźnionym, gdyż szkoła dowiedziała się o problemie, będącym podstawą zawiadomienia, w kwietniu 2022 r. - czytamy w oświadczeniu kurator Barbary Nowak.

Kuratorka zaprzeczyła też, że kuratorium represjonuje dyrektora za dokonane przez niego zgłoszenie i porównała "kampanie oszczerstw i ferowanie wyroków przed rozstrzygnięciem sprawy przez Komisję Dyscyplinarną dla Nauczycieli" do "praktyk znanych z ustroju komunistycznego". Wyraziła ubolewanie.

"Żadne naciski nie są w stanie spowodować zaniechania moich działań na rzecz dobra dzieci i młodzieży" – pisze Barbara Nowak.

Oświadczenie Barbary NowakMałopolskie Kuratorium Oświaty

Postępowanie przeciwko dyrektorowi szkoły

Postepowanie dyscyplinarne zostało wszczęte przeciwko Janowi Rybie, dyrektorowi III Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie (woj. małopolskie). Wcześniej dyrektor, otrzymujący sygnały od pedagoga i nauczycieli, że jedna z uczennic może być ofiarą przemocy, powiadomił o tym fakcie sąd rodzinny. Podobne zawiadomienie złożyła w prokuraturze ciotka dziewczynki. Matce uczennicy prokurator postawił zarzut znęcania się nad dzieckiem.

Czytaj też: Mimo przemocy domowej pozostają w środowisku rodzinnym. Dzieci czekają na umieszczenie w pieczy zastępczej

- Prokuratura prowadzi śledztwo w kierunku znęcania. W toku tego postępowania matce przedstawiono zarzut, że znęcała się nad swoją córką w ten sposób, że wszczynała awantury, w trakcie których wyzywała ją słowami obelżywymi, wyśmiewała się z jej wyglądu, ograniczała kontakty z rodziną i znajomymi, izolowała od otoczenia, a także naruszyła jej nietykalność cielesną poprzez szarpanie, przytrzymywanie i uderzenie w twarz - opisuje prokurator Mieczysław Sienicki z Prokuratury Okręgowej w Tarnowie. Jak wskazuje, dyrektor w tej sprawie - informując sąd rodzinny - zachował się prawidłowo.

Małopolskie kuratorium oświaty wszczęło postepowanie dyscyplinarne przeciwko dyrektorowi. W związku z tą decyzją prezydent Tarnowa powinien zawiesić Jana Rybę w pełnionej funkcji. - 14 lutego rzecznik dyscyplinarny dla nauczycieli przy wojewodzie małopolskim poinformował urząd miasta i mnie osobiście o tym, iż wszczął postępowanie zarzucające dyrektorowi naruszenie praw i dobra dziecka. W kwietniu komisja dyscyplinarna oficjalnie poinformowała o wszczęciu takiego postępowania i w maju (zapadła) ostateczna decyzja o przeprowadzeniu całego procesu wyjaśniającego, łącznie z informacją o zarzucaniu dyrektorowi popełnienie czynu, który w kodeksie nauczycielskim jest zagrożony karą zwolnienia z pracy - mówi prezydent Tarnowa Roman Ciepiela. Jak dodaje, formalnie nie podjął jeszcze decyzji o zawieszeniu Ryby, "ale prawo oświatowe jest tutaj bardzo precyzyjne: jeśli stawiane są zarzuty dyrektorowi, to prezydent miasta ma obowiązek zawiesić tego dyrektora".

W piątek prezydent Tarnowa poinformował jednak, że wciąż wstrzymuje się z decyzją o zawieszeniu dyrektora. Zapowiedział zwrócenie się do wojewody o ponowne przeanalizowanie podstawi i zasadności skierowania wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. 

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Autor:wini

Źródło: TVN24 Kraków

Źródło zdjęcia głównego: Tytus Żmijewski/PAP

Pozostałe wiadomości