1981. Rozmowy o stanie wojennym

Gen. Puchała: w kopalni Wujek to nie wojsko, tylko siły milicyjne strzelały do robotników. Byliśmy wściekli

Gen. Jaruzelski złożył Moskwie obietnicę, że Wojsko Polskie poradzi sobie z sytuacją w kraju własnymi rękami. Gdyby to się nie udało, groziła nam interwencja. Na granicy czekało w gotowości 15 dywizji radzieckich - przekonuje gen. Franciszek Puchała w rozmowie z Konradem Piaseckim. Wieloletni analityk i strateg MON na początku lat 80. – wspólnie m.in. z płk. Ryszardem Kuklińskim – należał do zespołu przygotowującego plany stanu wojennego w Polsce. Po 1989 r. pozostał w armii, pracował nad reformą Sił Zbrojnych RP, wprowadzeniem Polski do NATO i międzynarodowym programem "Partnerstwo dla pokoju". Na emeryturę odszedł w 2001 r.