Ciekawostki

Książę Karol: Jestem potomkiem Drakuli

Ciekawostki

 
Wikipedia - la-moncloa.esKsiążę Karol potomkiem Drakuli?

Książę Karol twierdzi, że jest potomkiem Wlada Palownika - legendarnego hrabiego-wampira. Książę przypomniał o tym podczas programu telewizyjnego, poświęconego ochronie karpackich puszcz w Siedmiogrodzie, ojczyźnie Drakuli.

Brytyjski następca tronu wzywa do ochrony tych ostatnich dzikich ostoi w Europie. Zagrożone wycinką, mogą zniknąć, jak to się stało z lasami pokrywającymi niegdyś Wielką Brytanię.

Książę od dawna prowadzi działania na rzecz zachowania karpackich lasów w Rumunii i nawet nabył dwie nieruchomości w Siedmiogrodzie, który nazywa rumuńskim skarbem narodowym ze względu na nietknięty cywilizacją pejzaż i odwieczne wiejskie tradycje.

Do siedmiogrodzkich posiadłości księcia Karola należy kupiony w 2006 roku dom w Viscri - wsi siedmiogrodzkich Sasów w okręgu Braszów, wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO, oraz kupiony dwa lata później dom w Zalanpatak.

Genealogiczne zawiłości

Książę wywodzi swoje dalekie pokrewieństwo z wołoskim hospodarem poprzez swoją prababkę, żonę Jerzego V - królową Marię z domu Tek i dalej jej babkę - Klaudię z węgierskiego rodu hrabiowskiego Rhedey de Kis-Rhede, będącą prawnuczką wołoskiego hospodara w 10. pokoleniu.

Wład Palownik (Vlad Tepes, 1431-1476), zwany Drakulą (Draculea), czyli synem Diabła, hospodar wołoski, dążył do umocnienia państwa wobec napierającej potęgi osmańskiej i wobec przeciwników wykazywał szczególne okrucieństwo, które stało się podłożem otaczającej go krwawej legendy.

Jego ojciec Wład II Diabeł (Vlad Dracul) zawdzięczał przydomek swojej przynależności do rycerskiego Zakonu Smoka ("Draco"), który walczyć miał z Turkami. Nazwa smoczego zakonu uległa przekształceniu w dracul - diabeł.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Wikipedia - la-moncloa.es

Pozostałe wiadomości