Wojsko wzywa na przeszkolenie. Kto za to zapłaci?

Z kraju

TVN24 BiSPracownik wezwany do wojska

Niewykluczone, że pracownik zostanie wezwany na przeszkolenie wojskowe. Prawo przewiduje taki obowiązek. Na co wówczas może liczyć wezwany, czy możliwa jest rekompensata od pracodawcy bądź Skarbu Państwa? Ten problem wyjaśnił Paweł Blajer w programie "Biznesie dla ludzi" w TVN24 Biznes i Świat.

- Po pokazaniu wezwania szef ma obowiązek udzielenia bezpłatnego urlopu. Nie ma miejsca na żadną dyskusję - powiedziała Zuzanna Rosner-Laskorzyńska z kancelarii Raczkowski Paruch.

Co z wynagrodzeniem?

Bezpłatny urlop powinien zostać udzielony na czas trwania ćwiczeń. - Oczywiście, jeżeli występują jakieś dodatkowe okoliczności, to pracodawca również powinien odpowiednio przedłużyć ten urlop - powiedziała Rosner-Laskorzyńska.

Warto pamiętać, że dodatkowo pracownikowi przysługuje dzień wolny - na dojazd bądź odpoczynek po odbyciu takich ćwiczeń.

Wezwanego pracownika, z całą pewnością jednak najbardziej interesuje kwestia jego wynagrodzenia podczas odbywania takich ćwiczeń.

Jak powiedziała ekspert, "szef może nam przyznać wynagrodzenie, ale nie musi i z reguły nie przyznaje". Nie jest jednak wówczas tak, że zostajemy bez pieniędzy.

- Możemy zgłosić się w ciągu 30 dni od zakończenia ćwiczeń do wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta o odpowiednią rekompensatę utraconych zarobków - dodała.

Obliczenia

Jak wyjaśnia Rosner-Laskorzyńska, taką rekompensatę obliczamy, dzieląc otrzymywane wynagrodzenie przez 30, a następnie otrzymaną liczbę mnożąc przez dni, w których pracownik odbywał ćwiczenia.

Rekompensata nie może być jednak zbyt wysoka. W ustawie występują bowiem pewne ograniczenia wynikające z przeciętnego wynagrodzenia. Nie zawsze należy zatem liczyć na rekompensatę odpowiadającą wysokości naszych rzeczywistych zarobków.

- Wszystko zależy od tego, ile zarabiamy. W prawie zapisane jest ograniczenie, które mówi, iż 1/30 nie może być wyższa niż 2,5-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - powiedziała Rosner-Laskorzyńska.

W lutym przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 3,981,63 zł.

- Jeżeli zarobki nie przekraczają 300 zł dziennie, to rekompensata będzie zatem odpowiadała poziomowi naszego wynagrodzenia - stwierdziła.

Jeżeli zarabiamy więcej, nie mamy co liczyć na wyrównanie poniesionych strat.

Co z ochotnikami?

Teoretyzując, co w przypadku, jeżeli wezwany jest zatrudniony na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia, czy wówczas także zyskuje prawo do wolnego oraz rekompensaty.

Jak powiedziała Rosner-Laskorzyńska, "o rekompensatę może się ubiegać również osoba prowadząca działalność gospodarczą".

- Gwarancje w ustawie dotyczą przede wszystkim stosunku pracy. Myślę jednak, że można je także rozciągnąć na zleceniobiorców - dodała.

Należy pamiętać, że przy zleceniu nie mamy mowy o ochronie stosunku pracy.

Jak mówi jednak czysto teoretycznie ekspert, "biorąc pod uwagę ustawę i jej funkcję, to zleceniodawca powinien dalej kontynuować współpracę z wezwanym po zakończeniu ćwiczeń wojskowych".

Zaznacza, że "duże ma znaczenie także rodzaj umowy o pracę".

- To jest przede wszystkim ochrona trwałości pracy, pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony - stwierdziła Rosner-Laskorzyńska.

Ustawa nie obejmuje umów na okres próbny, umowy na czas określony i umowy na czas wykonywania określonej pracy.

W przypadku, gdy sami zgłaszamy się na takie przeszkolenie, "prawo działa wówczas na tej samej zasadzie. Ustawa nie precyzuje koniecznie, że to ma być wezwanie", powiedziała Zuzanna Rosner-Laskorzyńska.

Autor: mb / Źródło: TVN24 BiS

Źródło zdjęcia głównego: Flickr (CC BY SA 3.0) | U.S. Army Europe Images