"Przepraszam, Sejm poprawkę przyjął". Posłowie poparli znaczącą zmianę PSL

TVN24

tvn24Sejm przyjął poprawkę opozycji do nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej

Sejm uchwalił w piątek nowelę ustawy o ochronie przeciwpożarowej, która zakłada, że w tym roku Ochotnicze Straże Pożarne będą mogły otrzymać z budżetu państwa nawet 82 miliony złotych. Wcześniej posłowie przyjęli poprawkę opozycji, zgodnie z którą to nie minister spraw wewnętrznych, jak pierwotnie przewidywał projekt, lecz władze samorządowe będą decydować o podziale środków finansowych na OSP. Izabela Leszczyna z klubu PO-KO oceniła, że ta poprawka została przyjęta "przez PiS przez pomyłkę".

Za uchwaleniem ustawy głosowało 422 posłów, nikt nie głosował przeciwko, trzech posłów wstrzymało się od głosu.

Wcześniej tego samego dnia Sejm przyjął jedną poprawkę zgłoszoną przez klub parlamentarny PSL-Koalicja Polska. Doprowadziło to do zmiany zasad rozdziału środków finansowych na OSP.

Pierwotnie ich rozdziału dokonywał minister spraw wewnętrznych na podstawie wniosków złożonych przez ochotnicze straże pożarne za pośrednictwem komendanta wojewódzkiego PSP. Poprawka zakłada, że rozdziałem pieniędzy zajmą się "podmioty ponoszące koszty funkcjonowania OSP", czyli m.in. gminy.

Posłowie zagłosowali za poprawką opozycji

Jeszcze w środę sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych poparła nowelę tej ustawy bez poprawek. Jednak w czasie drugiego czytania przedstawiciel klubu PSL-Koalicja Polska zgłosił wspomnianą poprawkę. W związku z tym w czwartek Sejm skierował ponownie projekt nowelizacji do rozpatrzenia przez tę samą komisję, która zarekomendowała, aby tę poprawkę odrzucić.

Sejmowe głosowanie nad poprawką poprzedziło wystąpienie minister spraw wewnętrznych i administracji Elżbieta Witek, która przekonywała, że to nie wójt danej gminy wie najlepiej, której jednostce OSP "co jest najbardziej potrzebne". Wskazywała, że najlepiej wiedzą o tym komendanci miejscy, powiatowi i wojewódzcy PSP.

ZOBACZ TREŚĆ POPRAWKI ZGŁOSZONEJ PRZEZ KLUB PSL- KOALICJA POLSKA

Jednak w głosowaniu posłowie tę poprawkę przyjęli. Za przyjęciem poprawki głosowało 210 posłów, 208 było przeciw, a wstrzymało się czterech posłów.

Marszałek Marek Kuchciński, ogłaszając wyniki głosowania, stwierdził, że "Sejm poprawkę odrzucił". Po chwili zorientował się, że posłowie poprawki nie odrzucili, a ją przyjęli. To wywołało brawa w ławach sejmowych, w których zasiada opozycja.

Leszczyna: PiS zrobiło to przez pomyłkę

Do głosowania nad poprawką odniosła się posłanka PO-KO i była wiceminister finansów, Izabela Leszczyna. "Przez pomyłkę PiS przegłosował poprawkę, w której to samorządy będą decydować o środkach na OSP. Chciałoby się powiedzieć oliwa nieżywa, ale...." - napisała na Twitterze.

Nowelizacja ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej

Nowelizacja ustawy o ochronie przeciwpożarowej pozwoli na przekazanie pieniędzy ochotniczym strażom pożarnym. Aby je dostać, jednostka OSP będzie musiała złożyć wniosek o dodatkowe fundusze. Będą one mogły zostać przeznaczone na propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy, organizację przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych, popularyzację sportu i kultury fizycznej związanych z ochroną i prewencją przeciwpożarową.

"Ochotnicze Straże Pożarne od wielu lat walczą z pożarami i pomagają ofiarom wypadków drogowych. Jednak oprócz tego wykonują też inne działania, które w wymiarze publicznym pozostają związane z szeroko pojętą ochroną i profilaktyką społeczną. Dlatego właśnie rząd, doceniając dotychczasową działalność OSP, zdecydował, że zadania realizowane przez ochotnicze straże uzyskają rangę ustawową – pozwoli to m.in. na rozszerzenie źródeł finansowania" - podkreślało MSWiA.

Do noweli obok zadań związanych z gaszeniem pożarów, organizacji przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych, czy przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej wpisano również upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Jako jedno z zadań wpisano również propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

MSWiA podkreśliło, że te zadania - choć wykonywane przez ochotnicze straże pożarne od lat - obecnie są uregulowane jedynie w statutach OSP.

Jak zaznaczono, wydatki na realizację nowych zadań będą pochodziły z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz pieniędzy przekazywanych przez jednostki organizacyjne, w szczególności stowarzyszenia, fundacje i instytucje ubezpieczeniowe. "W 2019 r. OSP na sfinansowanie tych zadań będą mogły otrzymać z budżetu państwa 82 mln zł" - wskazał resort.

Autor: mjz//kg / Źródło: TVN24, PAP