Węgrzy wybrali prezydenta. Zostaje dotychczasowy


Parlament Węgier wybrał na drugą kadencję prezydenta dotychczasowego szefa państwa Janosa Adera. Wyboru dokonano w drugiej turze, gdyż w pierwszej żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości dwóch trzecich głosów.

O stanowisko prezydenta ubiegali się dwaj kandydaci: dotychczasowy prezydent Janos Ader popierany przez partie rządzące, Fidesz i Chrześcijańsko-Demokratyczną Partię Ludową, oraz popierany przez partie opozycyjne, z wyjątkiem skrajnie prawicowego Jobbiku, prawnik i szef liberalnego think tanku Instytut Karolya Eoetvoesa - Laszlo Majtenyi. Zgodnie z obowiązującymi na Węgrzech przepisami prezydentem zostaje osoba, która w pierwszej turze głosowania w jednoizbowym parlamencie zdobędzie poparcie co najmniej dwóch trzecich posłów. Jeśli w pierwszej turze nikt go nie uzyska, w drugiej turze prezydentem zostaje ten, kto zdobędzie najwięcej ważnych głosów.

Prezydent ma na Węgrzech niewielkie kompetencje. Ma prawo m.in. odesłać ustawę do ponownego przeanalizowania przez parlament, a także wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego o opinię na jej temat, ale jeśli posłowie będą przy niej obstawać, musi ją podpisać. Prezydent mianuje także niektórych kluczowych urzędników, w tym prezesa Narodowego Banku Węgier, który jednakże jest nominowany przez premiera, członków Rady Pieniężnej i sędziów. Szef państwa ma też prawo inicjatywy ustawodawczej. Koalicja rządząca - Fidesz i Chrześcijańsko-Demokratyczna Partia Ludowa - ma obecnie 131 posłów w 199-osobowym jednoizbowym parlamencie.

Ader zostaje

Ader dostał 131 głosów, Majtenyi 39. Nowa kadencja rozpocznie się 10 maja.

W przemówieniu poprzedzającym głosowanie w parlamencie Ader podkreślił, że doświadczenie ostatnich pięciu lat przekonało go, iż centralną kwestią powinna stać się wydajność. Powtórzył też swą obietnicę sprzed pięciu lat, że zawsze będzie reprezentował interesy i wartości Węgier. Za jeden ze swoich priorytetów uznał odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń. 57-letni Ader to współzałożyciel Fideszu, prawnik i były eurodeputowany. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. Loranda Eoetvoesa w Budapeszcie. Był pracownikiem Węgierskiej Akademii Nauk. W latach 1998-2002 pełnił funkcję przewodniczącego węgierskiego parlamentu. Od roku 2002 do 2003 był wiceprzewodniczącym Fideszu. Mandat eurodeputowanego uzyskał w roku 2009. W maju 2012 roku po raz pierwszy został wybrany na prezydenta Węgier.

Autor: mtom/jb / Źródło: reuters, pap