Skradziono fragment bramy w byłym obozie Dachau. Policja szuka sprawców


W byłym niemieckim obozie koncentracyjnym Dachau skradziony został fragment żelaznej bramy z napisem "Arbeit macht frei" - poinformowała policja. Kradzież zauważyli w niedzielę rano pracownicy ochrony. Przypuszczalnie doszło do niej w nocy.

Krótko przed północą żelazne drzwi były jeszcze na swoim miejscu.

Policja oświadczyła, że nie znalazła niczego w okolicy byłego obozu. Zaapelowała o udzielenie informacji do wszystkich, którzy zauważyli w pobliżu podejrzane osoby czy pojazdy.

Skradziony fragment, który jest częścią wielkiej bramy wejściowej, mierzy około 190 cm na 95 cm. Policja mówi o sprawcy lub sprawcach. Nie wyklucza, że brama wywieziona została samochodem.

Co roku muzeum odwiedza blisko milion osób

Dachau pod Monachium w Bawarii było pierwszym stałym obozem koncentracyjnym stworzonym przez nazistów po dojściu 30 stycznia 1933 roku Hitlera do władzy. Obóz ten był poligonem doświadczalnym i wzorem dla innych obozów koncentracyjnych tworzonych przez nazistów w innych częściach Niemiec i Europy.

Początkowo obóz w Dachau był przeznaczony dla politycznych przeciwników Hitlera - przede wszystkim komunistów i socjaldemokratów. W okresie późniejszym w obozie więziono księży, Żydów, Romów i rosyjskich jeńców wojennych. Pod koniec wojny najliczniejszą grupę więźniów stanowili Polacy.

W ciągu dwunastu lat przez obóz i jego podobozy przeszło łącznie ponad 200 tys. osób z całej okupowanej przez Rzeszę Niemiecką Europy, w tym z Polski. Po ataku na Polskę we wrześniu 1939 roku do Dachau przewieziono 13 tys. więźniów z Polski. Do Dachau deportowano też część polskich naukowców, aresztowanych w listopadzie 1939 roku w Krakowie. Do wyzwolenia obozu przez Amerykanów 29 kwietnia 1945 roku śmierć poniosło w nim według danych muzeum Dachau 41 500 osób.

Miejsce Pamięci na terenie byłego obozu powstało dopiero dwadzieścia lat po zakończeniu II wojny światowej - w 1965 roku, dzięki staraniom byłych więźniów. Co roku muzeum odwiedza blisko milion osób z całego świata.

Autor: kde/kka / Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości