Świat

Sekretarz Generalny ONZ przestrzega Izrael

Świat


Sekretarz generalny ONZ Ban Ki Mun wezwał Izrael do ponownego rozważenia jego środowej decyzji o uznaniu Strefy Gazy za "wrogą jednostkę" państwową. W swym oświadczeniu przypomniał też cierpienia ludności cywilnej tego obszaru.

Uznanie Strefy Gazy, kontrolowanej przez radykalny palestyński Hamas, za "wrogą jednostkę" państwową ma pozwolić Izraelowi twierdzić, iż w Strefie nie obowiązują zapisy prawa międzynarodowego. Ban Ki Mun jednocześnie wezwał Izrael do zmiany tej decyzji i potępił ostrzał rakietowy Izraela ze Strefy Gazy.

Sekretarz Generalny ONZ podkreślił, że jest zaniepokojony decyzją podjętą przez rząd izraelski i ogłoszonym przezeń zamiarem przerwania dostaw paliwa i elektryczności dla ludności cywilnej. Przestrzegł, że taki krok jest sprzeczny ze zobowiązaniami Izraela wobec ludności cywilnej w świetle prawa międzynarodowego i praw człowieka. Ban Ki Mun zwrócił uwagę, że odcinanie dostaw dla ludności cywilnej narusza prawa humanitarne i karze już cierpiącą ludność na tym obszarze.

Ban Ki Mun przypomniał, że Strefę Gazy zamieszkuje 1,4 mln ludzi. Podkreślił, że są w tej liczbie starcy, młodzież i chorzy, którzy już cierpią wskutek przedłużającego się odcięcia Strefy. - Nie powinni być karani za działania bojowników i ekstremistów, które są nie do przyjęcia - podkreślił.


Źródło: PAP