TVN24 | Świat

"Prawo do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego jest podstawowym filarem praw kobiet i równości płci"

TVN24 | Świat

Autor:
momo/adso
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Parlament Europejski przyjął w czwartek rezolucję wzywającą wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej do zapewnienia "powszechnego dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji" oraz zagwarantowania, że "aborcja na żądanie jest legalna na wczesnym etapie ciąży i później, gdy zdrowie ciężarnej jest zagrożone". Rezolucja wskazuje, że zmuszanie kobiet do donoszenia ciąży wbrew ich woli "narusza prawa człowieka". W dokumencie zaznacza się, jak ważna jest edukacja seksualna i dostęp do antykoncepcji.

Europosłowie poparli rezolucję autorstwa chorwackiego eurodeputowanego reprezentującego frakcję socjaldemokratów Predraga Maticia, która stwierdza, że "prawo do zdrowia, w szczególności prawo do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego (SRHR), jest podstawowym filarem praw kobiet i równości płci, którego nie można osłabić ani w żaden sposób znieść".

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO >>>

Za głosowało 378 europosłów, przeciw było 255, wstrzymało się - 42.

Według PE "łamanie SRHR kobiet jest formą przemocy wobec kobiet i dziewcząt i utrudnia postęp w kierunku równości płci".

Apel eurodeputowanych do państw członkowskich

Europosłowie podkreślili, że "w niektórych państwach członkowskich wciąż obowiązują bardzo restrykcyjne przepisy dotyczące aborcji, pozwalające na terminację ciąży tylko w ściśle określonych okolicznościach, co zmusza kobiety do przeprowadzania aborcji potajemnie lub donoszenia ciąży wbrew ich własnej woli, co stanowi naruszenie praw człowieka".

W związku z tym deputowani wezwali wszystkie państwa członkowskie UE do zapewnienia "powszechnego dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji" oraz zagwarantowania, że "aborcja na żądanie jest legalna na wczesnym etapie ciąży i później, gdy zdrowie ciężarnej jest zagrożone".

Europarlamentarzyści w rezolucji wyrazili też "ubolewanie, że niektóre państwa członkowskie zezwalają lekarzom, a nawet całym instytucjom medycznym, na odmowę świadczenia usług zdrowotnych z powodu tak zwanej klauzuli sumienia". Jak ocenili deputowani, prowadzi to do odmowy opieki aborcyjnej, a w konsekwencji "zagraża życiu kobiet".

PE "domaga się" także, by unijne kraje zapewniły "szeroki wachlarz wysokiej jakości metod i środków antykoncepcyjnych, poradnictwo rodzinne oraz zadbały, by informacje na temat antykoncepcji były powszechnie dostępne". Europosłowie zwrócili uwagę, że ograniczony dostęp do aborcji jest jeszcze bardziej problematyczny w obliczu pandemii COVID-19, która negatywnie wpłynęła na dostęp do środków antykoncepcyjnych.

Parlament Europejski zaapelował również do państw członkowskich o zapewnienie "kompleksowej edukacji seksualnej" w szkołach podstawowych i średnich. Jak czytamy w komunikacie podsumowującym rezolucję PE, edukowanie dzieci w tym zakresie może "wyraźnie przyczynić się do ograniczenia przemocy seksualnej i nękania".

Autor:momo/adso

Źródło: PAP, tvn24.pl