Pięć dni do synodu, patriarcha Cyryl mówi o ukraińskich "raskolnikach"


Patriarcha moskiewski i całej Rusi Cyryl oświadczył w niedzielę, że nie można dopuścić do powstania autokefalicznej Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej. Zwolenników niezależnej ukraińskiej Cerkwi określił jako osoby "pełne gniewu".

- Może i te osoby (zwolennicy niezależnej Cerkwi - red.) mają rację i w niezależnym państwie powinna też być niezależna Cerkiew? (...) Dlaczego by nie pozwolić na to w stosunku do Ukrainy? - pytał patriarcha, zwracając się do wiernych po niedzielnej liturgii, odpowiadając równocześnie, że "nie można na to pozwolić".

"Pełni gniewu"

Mówił, że "ci, którzy dążą do zatwierdzenia tak zwanej niezależnej Cerkwi", są "pełni gniewu", gotowi do osiągnięcia swojego celu siłą i "zniszczenia życia innych ludzi". - A czy gniew i nienawiść mogą być od Boga? Oczywiście, że nie! - wskazał Cyryl. Patriarcha dodał: - Wierzymy, że Cerkiew prawosławna wytrwa, że żadne rozłamy, żadne związki "raskolników", żaden udział świeckiej władzy, żadna gniewna i wojenna retoryka nie będą w stanie oderwać wierzących (...) od życia w Bożym świecie.

Sobór w Kijowie

Na 15 grudnia Prawosławny Patriarcha Ekumeniczny Konstantynopola Bartłomiej I zwołał w Kijowie Sobór Zjednoczeniowy, który ma wyłonić zwierzchnika niezależnej od Rosji, autokefalicznej Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej. Po wyborze zwierzchnika nowej Cerkwi zostanie mu wręczony tomos, czyli dekret o autokefalii ukraińskiego prawosławia. Synod Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego zakazał swoim biskupom, duchowieństwu i wiernym udziału w Soborze Zjednoczeniowym.

Rosyjska Cerkiew Prawosławna, która uważa Ukrainę za swoje terytorium kanoniczne i nie chce jej niezawisłości, występuje przeciwko procedurze nadania autokefalii Ukraińskiemu Kościołowi Prawosławnemu.

Takie samo stanowisko reprezentuje Ukraińska Cerkiew Prawosławna Patriarchatu Moskiewskiego, jedyny dotąd na Ukrainie Kościół prawosławny uważany za kanoniczny i uznawany przez pozostałe Kościoły prawosławne na świecie.

Moc wiążąca

Według ekumenicznego patriarchy Bartłomieja I decyzje podejmowane przez Konstantynopol mają moc wiążącą dla wszystkich Kościołów prawosławnych. Zwierzchnik prawosławia podkreśla też, że autokefalia dla Kościoła ukraińskiego doprowadzi do zjednoczenia wszystkich członków Kościoła prawosławnego na Ukrainie.

Na Ukrainie działają trzy Kościoły prawosławne. Oprócz podległego Moskwie funkcjonuje tu także Ukraińska Cerkiew Prawosławna Patriarchatu Kijowskiego oraz znacznie mniejsza, wywodząca się z diaspory Ukraińska Autokefaliczna Cerkiew Prawosławna.

Autor: dasz/adso / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Serge Serebro / Wikimedia Commons | Serge Serebro / Wikimedia Commons

Tagi:
Raporty:
Pozostałe wiadomości