Papież zaostrzył kary za pedofilię i pornografię dziecięcą

Świat

Aktualizacja:

Papież Franciszek zaostrzył kary za pedofilię oraz przestępstwa związane z posiadaniem materiałów zawierających pornografię dziecięcą. O nowych normach w watykańskim kodeksie karnym poinformowano w czwartek.

Zmiany wprowadza papieski dokument, Motu proprio.

Surowsze prawo w Watykanie

Zaostrzone zostają kary za wszelkie nadużycia seksualne wobec nieletnich, w tym za nakłanianie ich do udziału w produkcji materiałów pornograficznych. Wyższe kary zaczynają obowiązywać także za samą produkcję takich materiałów z udziałem nieletnich oraz sprzedaż tego typu nagrań i zdjęć. Jak wyjaśniono na konferencji prasowej, nowe przepisy dotyczą przestępstw popełnionych przez pracowników i funkcjonariuszy Watykanu na jego terytorium oraz poza jego granicami, czyli na przykład na placówkach dyplomatycznych.

Pedofilia czy posiadanie pornografii dziecięcej już wcześniej były uznane za przestępstwo w świetle prawa kościelnego. Teraz zaś są szczególnie wyjęte spod prawa wewnątrz Państwa Watykańskiego.

W zgodzie z konwencjami

W dokumencie ogłoszono też, że od 1 września Watykan znosi w swym kodeksie karnym karę dożywocia. Przypomina się, że nie była ona stosowana.

Stolica Apostolska zadeklarowała ponadto wymierzanie kar za wszystkie przestępstwa, ścigane na mocy międzynarodowych konwencji. Dlatego Watykan wprowadził odpowiedzialność karną za tortury. Zwiększone zostały też kary za kradzież poufnych dokumentów z urzędów watykańskich. Nowe normy w tym względzie to zapewne rezultat niedawnego skandalu, znanego jako VatiLeaks, czyli publikacji licznych tajnych materiałów, wykradzionych z kancelarii Benedykta XVI oraz Sekretariatu Stanu. Wyniósł je ówczesny papieski majordomus Paolo Gabriele, najpierw skazany przez watykański trybunał, a następnie ułaskawiony w grudniu przez papieża Ratzingera.

ONZ pyta

Zaostrzenie kar papież ogłosił krótko po tym, jak Komitet Narodów Zjednoczonych ds. Praw Dziecka poprosił Watykan o szczegółowe wyjaśnienia dotyczące skandalu pedofilii w Kościele. Komitet, który monitoruje wypełnianie przez państwa postanowień Konwencji o Prawach Dziecka, wystosował wniosek o informacje dotyczące wszystkich zgłoszonych Watykanowi przypadków nadużyć seksualnych wobec nieletnich popełnionych przez przedstawicieli duchowieństwa. Ponadto w liście zawarto na przykład pytania jakie kroki podjęto, by żaden ksiądz oskarżony o pedofilię nie miał już więcej kontaktów z dziećmi oraz o wskazówki i zasady postępowania wobec przypadków nadużyć i współpracę Kościoła ze świeckim wymiarem sprawiedliwości. Zapytano też, według mediów, o wyjaśnienia dotyczące tego, w jakich sytuacjach poproszono hierarchię kościelną o to, by nie zawiadamiać policji i wymiaru sprawiedliwości w poszczególnych krajach. Komitet ONZ zainteresowany jest tym jakiego wsparcia Stolica Apostolska udziela ofiarom wykorzystywania, sprawą odszkodowań dla nich oraz procesami kanonicznymi sprawców takich czynów. Watykan zapytano też o to, czy dochodziło do przypadków wypłaty zadośćuczynienia dla ofiary w zamian za jej milczenie na temat nadużyć. Kolejna przedstawiona do wyjaśnienia kwestia to wprowadzone zasady zapobiegania pedofilii w Kościele. Komitet ONZ ds. Praw Dziecka mający swą siedzibę w Genewie ogłosił, że czeka na wyjaśnienia Watykanu do 30 listopada.

Autor: //gak / Źródło: PAP, CNN

Tagi:
Raporty: