Świat

Białoruska opozycja pożegnała Jurego Chadykę

Świat

ShutterstockNa Białorusi zmarł znany działacz opozycji demokratycznej, Jury Chadyka

W Mińsku odbył się pogrzeb Jurego Chadyki, profesora fizyki, znanego działacza opozycji demokratycznej i jednego z założycieli Białoruskiego Frontu Narodowego. Uroczystości żałobne odbyły się z udziałem opozycjonistów i działaczy społecznych. Chadyka zmarł we wrześniu w USA.

Pożegnanie zmarłego 11 września białoruskiego działacza odbyło się w mińskim greckokatolickim Centrum św. Józefa. Prochy pochowano na cmentarzu Czyżouskim w Mińsku.

W uroczystościach pogrzebowych wzięli udział m.in. białoruscy opozycjoniści i działacze społeczni Anatol Labiedźka, Aleś Bialacki, Wincuk Wiaczorka, Lawon Barszczeuski i Wiaczesłau Siwczyk – informuje portal "Biełorusskije Nowosti".

Odejście z partii

Jury Chadyka był profesorem fizyki i jednocześnie badaczem kultury i sztuki białoruskiej. Od 1960 r. pracował w Instytucie Fizyki Akademii Nauk BSRR, gdzie w 1969 r. zorganizował seminarium poświęcone kulturze chrześcijaństwa i sztuce starobiałoruskiej.

W latach 1989-2007 był zastępcą przewodniczącego Białoruskiego Frontu Narodowego (BNF), a w latach 1996-2000 zasiadał we władzach Białoruskiego Komitetu Helsińskiego. W 1996 r., po aresztowaniu za udział w protestach, wraz Siwczykiem - innym liderem BNF - prowadził niemal miesięczną głodówkę. Został uwolniony pod presją międzynarodowej opinii publicznej.

W 2011 r. wraz z kilkudziesięcioma innymi działaczami odszedł z partii, zarzucając jej ugodowość wobec władz. Ostatnie lata życia spędził w Denver w USA, gdzie mieszkał z rodziną syna, Kastusia. Miał 78 lat.

"Słuchał argumentów"

Jego wykłady o sztuce i kulturze białoruskiej "w głuchych sowieckich czasach były jak łyki świeżego powietrza" – wspomina na łamach portalu Radia Swaboda były szef BFN Wincuk Wiaczorka.

"W polityce proponował rozwiązania z właściwą dla fizyka dokładnością, uważnie słuchał argumentów oponentów i życzliwie polemizował. Zawsze kierował się zasadą, że 'kto nie jest wrogiem, ten może zostać sojusznikiem', był motorem porozumień koalicyjnych sił demokratycznych, bo jako naukowiec rozumiał: skonsolidowaną dyktaturę można pokonać tylko działając razem".

Autor: tas\mtom / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock