Iracki sąd: żaden region nie może oderwać się od kraju

Świat


Najwyższy Sąd Federalny Iraku orzekł w poniedziałek, że żaden region czy prowincja nie mogą odłączyć się od kraju - poinformował rzecznik sądu. W ten sposób sąd zareagował na kurdyjskie referendum w sprawie niepodległości, które odbyło się we wrześniu.

Orzeczenie jest odpowiedzią na wniosek irackiego rządu w sprawie położenia kresu - jak to ujęto - wszelkiej "błędnej interpretacji" konstytucji i utrzymania jedności Iraku.

Najwyższy Sąd Federalny orzeka o zgodności przepisów z ustawą zasadniczą oraz rozstrzyga spory między władzami centralnymi w Bagdadzie a poszczególnymi regionami.

Nasilenie konfliktu

Na mocy irackiej konstytucji z 2005 roku na terenie Kurdystanu utworzono region autonomiczny. Porozumienie o utworzeniu autonomicznego regionu kurdyjskiego zawarto w 1970 roku między rządzącą wówczas w Iraku partią Baas a Kurdami.

Po referendum z 25 września, przeprowadzonym w Regionie Kurdystanu i na obszarach spornych, nasilił się konflikt między Bagdadem a Irbilem. Większość uczestników plebiscytu opowiedziała się za niepodległością Kurdystanu. Bagdad uznał głosowanie za nielegalne.

W ostatnich latach iracki Kurdystan dążył do poszerzania swej autonomii, budując własny rurociąg do Turcji i niezależnie eksportując ropę naftową. Stosunki z rządem centralnym w Bagdadzie zostały nadszarpnięte między innymi w związku z podziałem dochodów z ropy.

W przeszłości kurdyjskim aspiracjom niepodległościowym sprzeciwiały się mocarstwa regionalne, zwłaszcza graniczące z Irakiem państwa z licznymi mniejszościami kurdyjskimi.

Trudny federalizm

Zapisany w konstytucji z 2005 roku federalizm był istotną nowością i głównym powodem sporu między ówczesną rządzącą koalicją szyicko-kurdyjską i arabską mniejszością sunnicką.

Irak stał się państwem federalnym, a nie scentralizowanym, jak wcześniej. Muhafazy (prowincje), których jest 18, mogą łączyć się w regiony federalne o znacznych uprawnieniach takich jak własna konstytucja, policja, służba bezpieczeństwa, sądownictwo, odrębni przedstawiciele przy ambasadach Iraku za granicą.

Autor: mm//kg / Źródło: PAP

Tagi:
Raporty: