Świat

GMO nikt nie uprawia, ale rejestr musi być. Polska pozwana przed unijny Trybunał

Świat

sxc.hu | Stevie321Zakaz upraw genetycznie modyfikowanych nie zwalnia Polski z obowiązku prowadzenia rejestru takich upraw

Komisja Europejska pozwała Polskę przed Trybunał Sprawiedliwości UE za brak rejestru lokalizacji upraw GMO. Zdaniem KE, obowiązujący u nas w kraju zakaz upraw genetycznie modyfikowanych nie zwalnia z obowiązku wdrożenia unijnej dyrektywy.

Komisja uzasadnia, że unijna dyrektywa wymaga, by o miejscach upraw GMO były informowane odpowiednie władze. Miejsca te powinny być zapisane w rejestrach, a informacje o tym należy podawać do publicznej wiadomości. "Ten proces zapewnia udostępnienie odpowiedniej informacji opinii publicznej, umożliwia monitoring wpływu GMO na środowisko oraz umożliwia wprowadzenie odpowiednich przepisów. Polska jak dotąd nie wprowadziła tych wymogów do krajowego prawa" - ocenia KE w wydanym komunikacie. Zaznaczyła jednocześnie, że rośliny genetycznie modyfikowane mogą być uprawiane w UE, jeśli zostały autoryzowane i pod warunkiem pozytywnej oceny wpływu na zdrowie ludzi i zwierząt oraz na środowisko.

Nikt nie uprawia, ale rejestr musi być

Tymczasem w Polsce w styczniu weszły w życie przepisy, które zakazują upraw genetycznie modyfikowanych odmian kukurydzy MON 810 oraz ziemniaka Amflora. Jednocześnie Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa ma kontrolować, czy faktycznie w naszym kraju nie uprawia się roślin GMO. Komisja tłumaczy, że zakaz upraw genetycznie modyfikowanych nie zwalnia Polski z obowiązku wdrożenia unijnej dyrektywy. - Jakąkolwiek politykę odnośnie upraw GMO dane państwo prowadzi, to musi wdrażać unijne przepisy. A te mówią, że państwa muszą mieć rejestr takich upraw - powiedział PAP rzecznik KE ds. zdrowia i polityki konsumenckiej Frederic Vincent.

Może politycy zmienią zdanie?

- Teraz w Polsce nie uprawia się organizmów modyfikowanych genetycznie, ale może kiedyś to się zmieni. Być może któryś z przyszłych rządów zezwoli na uprawy GMO. Tak więc rejestr jest potrzebny - dodał. Według komunikatu KE 22 listopada 2012 r. Komisja poprosiła Polskę o podjęcie działań mających na celu nadrobienie braków we wdrażaniu unijnego prawodawstwa dotyczącego monitorowania upraw GMO. Jednak do tej pory Polska, mimo ponawiania wezwań ze strony Komisji dotyczących wprowadzenia stosownych wymogów do swojego prawa krajowego, nie postępuje zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa UE - informuje KE. W skierowanym pozwie do Trybunału Sprawiedliwości UE Komisja nie zwróciła się o nałożenie kar finansowych na Polskę.

Autor: rf/iga / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu | Stevie321

Tagi:
Raporty:
Pozostałe wiadomości