TVN24 | Polska

Stanowisko dziekanów wydziałów prawa polskich uczelni w sprawie wyroku TK

TVN24 | Polska

Autor:
mart/kg
Źródło:
tvn24.pl
Ziobro: Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że konstytucja jest najwyższej rangi aktem prawnym w Polsce
Ziobro: Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że konstytucja jest najwyższej rangi aktem prawnym w PolsceTVN24
wideo 2/5
TVN24Ziobro: Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że konstytucja jest najwyższej rangi aktem prawnym w Polsce

Dziekani wydziałów prawa polskich uczelni opublikowali swoje stanowisko w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego o zgodności z konstytucją niektórych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej. "Rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego zostało podjęte z naruszeniem Konstytucji RP" - czytamy w oświadczeniu.

7 października Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie, pod przewodnictwem prezes Julii Przyłębskiej, zajmował się sprawą zainicjowaną wnioskiem premiera Mateusza Morawieckiego z końca marca. Dotyczyła ona zgodności z konstytucją niektórych z przepisów Traktatu o Unii Europejskiej. TK uznał, że część przepisów unijnych, o które pytał szef rządu, jest niezgodna z konstytucją. 

Czy Trybunał Konstytucyjny to niezależny organ?
Czy Trybunał Konstytucyjny to niezależny organ?TVN24

ZOBACZ MOMENT OGŁOSZENIA ORZECZENIA TK W TVN24 GO

Stanowisko dziekanów

Swoje stanowisko w tej sprawie opublikowali dziekani wydziałów prawa polskich uczelni. Powołali się w nim na uchwałę Komitetu Nauk Prawnych PAN z 12 października, w której zwrócono uwagę, że orzeczenie TK jest "dotknięte wadliwością wynikającą z nienależytej obsady składu; przyjmuje jako podstawę wnioskowania szereg twierdzeń nieznajdujących pokrycia w stanie normatywnym (polskim i europejskim) i wiedzy prawoznawczej na ich temat; ma na celu legalizację niekonstytucyjnych, niezgodnych z prawem UE i Europejską konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (EKPC) zmian w wymiarze sprawiedliwości po 2015 r. oraz wywarcie nacisku na sędziów polskich, aby pomijali wiążące ich wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) i odstępowali – pod groźbą odpowiedzialności dyscyplinarnej – od badania statusu sędziów powołanych przez upolitycznioną Krajową Radę Sądownictwa".

PRZECZYTAJ UCHWAŁĘ KNP PAN

"Jako dziekani wydziałów prawa uczelni publicznych i niepublicznych w pełni popieramy stanowisko wyrażone w uchwale Komitetu Nauk Prawnych PAN nr 04/2021 z 12 października 2021 r. w związku z rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego z 7 października 2021 r." - czytamy w oświadczeniu dziekanów.

Ich zdaniem "rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego zostało podjęte z naruszeniem Konstytucji RP z udziałem osób nieuprawnionych do orzekania oraz wykracza w istocie poza zakres kognicji Trybunału Konstytucyjnego, która nie obejmuje kontroli orzeczeń sądowych, w tym orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE".

"Rozstrzygnięcie to ogranicza stosowanie prawa unijnego w Polsce, pozbawia obywateli polskich części praw, wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, podważa fundamentalne założenia funkcjonowania Unii Europejskiej oraz polskiej w niej obecności przyjęte przez Suwerena w referendum akcesyjnym. Godzi również w niezależność władzy sądowniczej, utrwalając zmiany w polskim sądownictwie naruszające zasadę podziału i równoważenia się władz oraz zasadę praworządności" - czytamy w opublikowanym oświadczeniu.

PRZECZYTAJ STANOWISKO DZIEKANÓW

Bruksela reaguje na wyrok Trybunału Konstytucyjnego
Bruksela reaguje na wyrok Trybunału KonstytucyjnegoTVN24

Kto podpisał oświadczenie?

Pod oświadczeniem podpisali się dziekani z Uniwersytetu SWPS, Uniwersytet Łódzkiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Gdańskiego.

Autor:mart/kg

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Tagi:
Raporty:
Pozostałe wiadomości