TVN24 | Polska

Znamy wyniki egzaminu ósmoklasistów. W czym wypadli najlepiej, co sprawiło najwięcej trudności?

TVN24 | Polska

Autor:
Justyna
Suchecka
Źródło:
tvn24.pl
Jak będzie wyglądał egzamin ósmoklasisty w 2021 roku?
Jak będzie wyglądał egzamin ósmoklasisty w 2021 roku?
wideo 2/4
Jak będzie wyglądał egzamin ósmoklasisty w 2021 roku?

Wyniki egzaminów ósmoklasisty każdy z uczniów może sprawdzić indywidualnie w specjalnym serwisie internetowym. My znamy wyniki średnie - najsłabiej wypadła matematyka, najlepiej język angielski.

Tegoroczny egzamin ósmoklasisty odbywał się w cieniu pandemii. Uczniowie przez zdecydowanie większą część roku szkolnego uczyli się zdalnie, a tuż przed egzaminem, który odbywał się w dniach 25-27 maja, wrócili na zajęcia hybrydowe. W związku z przedłużającym się nauczaniem zdalnym tegoroczna formuła egzaminu uległa pewnym zmianom. Przede wszystkim w arkuszach zmniejszono liczbę zadań do rozwiązania (w porównaniu do lat 2019–2020), ale czas na ich rozwiązanie był taki sam, jak w latach ubiegłych. Jeszcze w grudniu 2020 roku minister Przemysław Czarnek ogłosił, które tematy nie będą sprawdzane na egzaminach.

Zmiany w egzaminach maturalnych i ósmoklasistów. Minister Czarnek o harmonogramie prac
Zmiany w egzaminach maturalnych i ósmoklasistów. Minister Czarnek o harmonogramie prac (materiał z grudnia 2020 r.)TVN24

Do majowego egzaminu przystąpiło ok. 357,1 tys. uczniów, a ok. 14,3 tys. uczniów spośród nich rozwiązywało zadania w arkuszach w formach dostosowanych, np. do ich niepełnosprawności. Przebieg egzaminu ósmoklasisty monitorowało 1786 obserwatorów.

Matematyka najsłabiej

Każdy z uczniów musiał podejść do trzech egzaminów: z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego. Zdecydowanie najpopularniejszy był język angielski. Jakie średnie wyniki uzyskali ósmoklasiści?

* język polski - 60 proc. punktów

* matematyka - 47 proc. punktów

* język angielski - 69 proc. punktów

* język niemiecki - 49 proc. punktów.

Wyników nie można wprost porównywać do egzaminów sprzed lat.

W tym roku ze wszystkich przedmiotów lepiej wypadły dziewczęta - z języka polskiego miały średnio aż o 10 punktów procentowych więcej, a z matematyki wyprzedziły chłopców o jeden punkt procentowy.

Wyniki egzaminu w zależności od lokalizacji szkołyCentralna Komisja Egzaminacyjna

W tegorocznych wynikach wyraźny jest też rozdźwięk między miastem a wsią. Największe różnice zaobserwowano w przypadku języka angielskiego - uczniowie na wsi zdobyli średnio 59 proc. punktów, gdy ich rówieśnicy w mieście średnio 75 procent.

Każdy uczeń może sprawdzić, jak mu poszło, na stronie wyniki.edu.pl. Dane powinny być dostępne od godz. 10.

Najlepsi wśród ósmoklasistów

Wyniki najwyższe, to jest od 90 do 100 proc, punktów, uzyskało: z języka polskiego - 9733 uczniów, z matematyki - 25 678, z języka angielskiego - 109 903, a z języka niemieckiego - 1163 uczniów.

4101 uczniów w całej Polsce ze wszystkich przedmiotów otrzymało między 90 a 100 proc. punktów.

Z analizy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że ósmoklasiści najlepiej opanowali: odbiór tekstu kultury i wykorzystanie zawartych w nim informacji (język polski), dobieranie modelu matematycznego do sytuacji praktycznej (matematyka) oraz znajomość funkcji językowych (język angielski).

Jakie umiejętności zostały opanowane najsłabiej? Umiejętność rozpoznania rodzaju literackiego i określenia charakterystycznych cech tego rodzaju (język polski), stworzenie strategii rozwiązania problemu geometrycznego (matematyka) oraz znajomość środków językowych (język angielski).

Teraz rekrutacja

Wynik egzaminu ósmoklasisty jest jednym z najważniejszych elementów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Do 14 lipca 2021 r. (do godz. 15) uczniowie będą musieli uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty w sposób określony dla szkoły, do której dany absolwent kandyduje (oryginał albo kopia poświadczona za zgodność z oryginałem, albo skan/zdjęcie za pomocą środków komunikacji elektronicznej).

22 lipca 2021 r. ogłoszone zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do każdej szkoły ponadpodstawowej. A od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. uczniowie będą musieli potwierdzić wolę przyjęcia do danej szkoły przez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

Autor:Justyna Suchecka

Źródło: tvn24.pl

Pozostałe wiadomości