Senat: marszałek Grodzki napisał do Komisji Weneckiej w sprawie ustawy represyjnej

Polska

Tomasz Grodzki: powinniśmy z najwyższą starannością pochylić się nad listemtvn24
wideo 2/35

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki wysłał list do Komisji Weneckiej z prośbą o opinię w sprawie ostatniej nowelizacji ustaw sądowych - poinformowała wiceszefowa Centrum Informacyjnego Senatu Anna Godzwon.

List marszałka Senatu, jak przekazała w czwartek wiceszefowa Centrum Informacyjnego Senatu, został wysłany w poniedziałek 30 grudnia. Zawiera prośbę o sformułowanie opinii w sprawie nowelizacji ustaw sądowych, czyli uchwalonych w grudniu ubiegłym roku w Sejmie zmian między innymi w Prawie o ustroju sądów powszechnych i w ustawie o Sądzie Najwyższym.

RAPORT TVN24.PL O USTAWIE DYSCYPLINUJĄCEJ SĘDZIÓW >

Nowelizacja ta w komentarzach jest nazywana ustawą represyjną bądź dyscyplinującą sędziów.

Ustawa przegłosowana w Sejmie

Uchwalona przez Sejm 20 grudnia ubiegłego roku nowelizacja między innymi Prawa o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Sądzie Najwyższym, a także o sądach administracyjnych, wojskowych i prokuraturze wprowadza między innymi odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, za działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego oraz za "działalność publiczną niedającą się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów".

Nowelizacja wprowadza też między innymi zmiany w procedurze wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Kandydata na to stanowisko będzie mógł zgłosić każdy sędzia SN. W przypadku problemów z wyborem kandydatów ze względu na brak kworum w ostatnim kroku planowanej procedury do ważności wyboru wymagana będzie obecność tylko 32 sędziów Sądu Najwyższego.

Komisja Europejska prosi o wstrzymanie prac nad ustawą

Pod koniec grudnia ubiegłego roku rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wigand poinformował, że KE zwróciła się w liście skierowanym do prezydenta Polski, premiera, a także do marszałków Sejmu i Senatu o wstrzymanie prac nad zmianami dotyczącymi ustaw sądowych do czasu przeprowadzenia konsultacji.

W liście wiceszefowa KE Viera Jourova zachęciła polskie władze do skonsultowania z Komisją Wenecką Rady Europy ówczesnego projektu i zachęciła wszystkie organy państwa do wstrzymania procedowania nad projektem do czasu przeprowadzenia wszystkich niezbędnych konsultacji.

Sejm uchwalił jednak wówczas nowelizację, którą teraz ma zająć się Senat na posiedzeniu zaplanowanym na 15-17 stycznia.

Marszałek odpowiada w liście

Grodzki w liście do Jourovej zapewnił wtedy, że Senat "należycie rozpatrzy wszelkie projekty aktów prawnych, które mogą zagrażać rządom prawa w Polsce i polskiemu sądownictwu". Poinformował również wiceprzewodniczącą KE, że Senat ma 30 dni na przyjęcie poprawek do ustawy, a jeśli nie dokona tego w tym terminie, ustawę uważa się za przyjętą zgodnie z brzmieniem przedłożonym przez Sejm.

Marszałek Senatu zapewnił także Vierę Jourovą, że jest do jej dyspozycji w razie jej dalszych pytań.

Autor: ft//now//kwoj / Źródło: PAP, RMF