RPO o dostępności wyborów dla osób z niepełnosprawnościami. Apel organizacji społecznych

Autor:
ks//now
Źródło:
TVN24
Rzecznik Praw Obywatelskich o dostępności wyborów dla osób z niepełnosprawnościami
Rzecznik Praw Obywatelskich o dostępności wyborów dla osób z niepełnosprawnościami TVN24
wideo 2/2
TVN24Rzecznik Praw Obywatelskich o dostępności wyborów dla osób z niepełnosprawnościami

Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek zorganizował konferencję poświęconą problemom z dostępnością wyborów dla osób z niepełnosprawnościami. - Tu nie tylko chodzi o respektowanie przepisów prawa, ale o taką też zwykłą ludzką empatię i potrzebę dostrzeżenia, że część wyborców powinna oddać głos w warunkach komfortowych, w warunkach o odpowiadających ochronie godności człowieka - mówił. Apel w tej sprawie odczytały przedstawicielki Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną PSONI.

- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej mówi o zasadzie powszechności wyborów. Przyznaje każdemu obywatelowi prawo do czynnego i biernego udziału w wyborach - powiedział rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek.

- Polska jest od prawie już 11 lat stroną konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami i konwencja również bardzo silnie podkreśla potrzebę zapewnienia wszystkim ludziom, wszystkich obywatelom, równych praw w sferze wyborów, zarówno prawa czynnego i prawa biernego - dodał.

- W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich wszyscy rzecznicy od samego początku, kiedy ten urząd istnieje, podejmują działania na rzecz zapewnienia dostępności wyborów dla wszystkich osób z niepełnosprawnościami. Od 2007 roku Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich prowadzi monitoring lokali wyborczych po to, aby sprawdzić, czy lokale wyborcze są odpowiednio dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - mówił rzecznik.

Rzecznik praw obywatelskich Marcin WiącekTVN24

RPO: bardzo niepokojący wynik raportu z 2019 roku

- Tu nie tylko chodzi o respektowanie przepisów prawa, ale o taką też zwykłą ludzką empatię i potrzebę dostrzeżenia, że część wyborców powinna oddać głos w warunkach komfortowych, w warunkach odpowiadających ochronie godności człowieka - dodał.

Marcin Wiącek określił jako "bardzo niepokojący" wynik jednego z raportów z 2019 roku, który wskazał, że "około 80 procent zbadanych lokali wyborczych nie było w odpowiedni sposób dostosowanych" do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w których "dostęp do budynku, dojazd, jest niezwykle utrudniony lub niemożliwy". - Wybory nie są dostępne dla wszystkich, nie są dostępne dla wielu ludzi z niepełnosprawnościami - dodał.

- Dzisiaj spotykamy się po to, aby podpisać apel i aby uświadomić instytucje, że duża część obywateli polskich chce skorzystać z prawa wyborczego na równi z innymi. Pryncypia konstytucyjne i wartości uniwersalne, takie jak godność człowieka, przemawiają za tym, aby zrobić wszystko, aby ten cel został zrealizowany - powiedział.

Apel w sprawie dostępności wyborów dla osób z niepełnosprawnościami 

Apel odczytały przedstawicielki Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną PSONI - doktor Monika Zima-Parjaszewska oraz Katarzyna Łozińska.

- Artykuł 29 konwencji o prawach osób niepełnosprawnych mówi, że osoby z niepełnosprawnościami mają takie samo prawo jak inni do udziału w polityce, życiu politycznym. Chcą głosować i być wybieranymi do różnych władz - rozpoczęła Katarzyna Łozińska.

- O wyborach państwo musi informować w różnych formach, takich, jakie są potrzebne różnym osobom. Ten apel jest rezultatem debaty, która odbyła się 29 marca tego roku "Wybory dostępne dla wszystkich?". Podpisujemy go przekonani, że wszyscy możemy sprawić, by wybory stały się bardziej dostępne dla osób z niepełnosprawnościami - dodała Monika Zima-Parjaszewska.

- Apelujemy do instytucji, które mają wpływ na wybory dostępne dla wszystkich. Komitetów wyborczych o dostępne dla wszystkich materiały, o spotkania w miejscach dostępnych. O uwzględnienie na listach osób z niepełnosprawnościami. Mediów o dostępność debat i materiałów informacyjnych. Organizacje pozarządowe o prowadzenie akcji informacyjnych - kontynuowały obie uczestniczki konferencji, odczytując apel.

Apel w sprawie dostępności wyborów dla osób z niepełnosprawnościami TVN24

- Obywatelek i obywateli o wrażliwość na osoby z niepełnosprawnościami z najbliższego otoczenia - sąsiadów, znajomych, rodziny - mówiła Zima-Parjaszewska.

- Osób z niepełnosprawnościami - ważny jest wasz głos i zaangażowanie. Dostępne wybory, to nasza wspólna sprawa. Wybory są świętem demokracji. Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo i chcą w nich uczestniczyć na równi innymi - dodała Łozińska.

- Dołącz do koalicji na rzecz dostępnych wybory. Podpisz apel. Wybory dostępne dla wszystkich - zakończyła Zima-Parjaszewska.

Konferencja prasowa RPO na temat dostępności wyborów dla osób z niepełnosprawnościami
Konferencja prasowa Rzecznika Praw Obywatelskich na temat dostępności wyborów dla osób z niepełnosprawnościami TVN24
Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ks//now

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Pozostałe wiadomości