Rotfeld zrezygnował z funkcji współprzewodniczącego Polsko-Rosyjskiej Grupy ds. Trudnych

 
tvn24Adam Rotfeld jest byłym szefem MSZ i profesorem nauk humanistycznych

Jak poinformował w środę rzecznik MSZ Artur Dmochowski, prof. Adam Daniel Rotfeld zrezygnował z funkcji współprzewodniczącego Polsko-Rosyjskiej Grupy ds. Trudnych. Był współprzewodniczącym tej grupy ze strony polskiej od 2008 roku.

W Polsko-Rosyjskiej Grupie ds. Trudnych zasiadają eksperci, którzy zajmują się omawianiem najtrudniejszych kwestii we wzajemnych relacjach.

Kariera Rotfelda

Prof. Adam Daniel Rotfeld ukończył Wydział Dyplomatyczno-Konsularny Szkoły Głównej Służby Zagranicznej w Warszawie i podyplomowe Studium Dziennikarskie UW. Doktorat z nauk prawnych obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1990 r. w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 2001 r. otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. W latach 1961-1989 pracował w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Brał udział w pracach II fazy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE) jako członek polskiej delegacji w 1973 r. W latach 1991-2002 był dyrektorem Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem w Sztokholmie (SIPRI). W latach 1992-1993 został osobistym przedstawicielem przewodniczącego KBWE ds. politycznego rozwiązania konfliktu w Naddniestrzu. W latach 2001-2005 zasiadał w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego z nominacji prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego; w 2005 r. był ministrem spraw zagranicznych. Uczestniczył w negocjacjach i rozmowach dyplomatycznych dotyczących najważniejszych problemów międzynarodowych. W 2008 został przez sekretarza generalnego ONZ powołany na przewodniczącego Kolegium Doradczego Sekretarza Generalnego ONZ do spraw Rozbrojenia. Od 2008 r. współprzewodniczył Polsko-Rosyjskiej Grupie do Spraw Trudnych.

Czym jest Polsko-Rosyjska Grupa do Spraw Trudnych?

Polsko-Rosyjska Grupa do Spraw Trudnych jest zespołem polskich i rosyjskich ekspertów i naukowców wyznaczonych przez oba państwa do omawiania najtrudniejszych kwestii w relacjach polsko-rosyjskich, które wynikają z zaszłości historycznych. Grupa ma charakter doradczy wobec rządów Polski i Rosji. Została powołana w styczniu 2002 roku.

Autor: mart/tr / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

Pozostałe wiadomości