Rehabilitacja NFZ. Komu przysługuje i na jakich zasadach?

Autor:
red.//mm
Źródło:
NFZ, tvn24.pl
Kończy się rehabilitacja po COVID-19. Co z pacjentami, którzy wciąż mogą jej potrzebować?
Kończy się rehabilitacja po COVID-19. Co z pacjentami, którzy wciąż mogą jej potrzebować?TVN24
wideo 2/3
TVN24Kończy się rehabilitacja po COVID-19. Co z pacjentami, którzy wciąż mogą jej potrzebować?

Rehabilitacja po przebyciu choroby lub urazu w wielu przypadkach może zostać przeprowadzona w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Skierowanie na takie świadczenia wystawiają lekarze pracujący w ramach umowy z NFZ. Komu, na jak długo i na jakich zasadach przysługuje rehabilitacja?

● Na rehabilitację NFZ mogą wystawić skierowanie lekarze pracujący na umowie z NFZ. ● Rehabilitacja NFZ może być prowadzona w warunkach ambulatoryjnych, domowych, w ośrodku lub oddziale dziennym bądź w warunkach stacjonarnych. ● Długość trwania i intensywność rehabilitacji zależy od jej rodzaju oraz schorzenia.

Po przebyciu choroby lub urazu zdarza się, że dana osoba wymaga rehabilitacji lub zabiegów fizjoterapeutycznych. Usługi takie w wielu przypadkach można wykonać w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, czyli na koszt NFZ.

Rehabilitacja NFZ

Szczegółowa lista świadczeń, które gwarantowane są pacjentom wraz z precyzyjnym wskazaniem warunków, w jakich powinny się one odbywać, została określona przez ustawodawcę w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej. 

W zależności od rodzaju i stopnia schorzenia danej osoby może ona skorzystać z rehabilitacji leczniczej:

 w warunkach ambulatoryjnych, ● w warunkach domowych, ● w ośrodku lub oddziale dziennym, ● w warunkach stacjonarnych.

Skierowanie na rehabilitację

Skierowanie do poradni rehabilitacji może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Lekarz ten musi więc pracować w ramach umowy z NFZ - nie może wystawić takiego skierowania lekarz podczas wizyty prywatnej.  

Wystawione skierowanie jest ważne 30 dni od dnia wystawienia. Oznacza to, że w tym terminie należy zarejestrować się w zakładzie rehabilitacji. Na termin ważności skierowania nie ma natomiast wpływu termin rozpoczęcia samej rehabilitacji.

ZOBACZ TEŻ: Poprawki do Polskiego Ładu. Sejm przegłosował nowelizację

Rehabilitacja - czas trwania

Czas trwania rehabilitacji lub ilość dni zabiegowych zależą od rodzaju przyznanej rehabilitacji. Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych obejmuje do 5 zabiegów dziennie w 10-dniowym cyklu terapeutycznym. Rehabilitacja w warunkach domowych to natomiast do 5 zabiegów dziennie przez 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym.

W przypadku rehabilitacji w ośrodku lub oddziale dziennym oraz rehabilitacji stacjonarnej czas pobytu i maksymalna ilość zabiegów zależy od rodzaju dolegliwości.

Rehabilitacja w ośrodku lub oddziale dziennym trwa:

● od 15 do 30 dni zabiegowych, średnio 5 zabiegów dziennie, ● do 120 dni zabiegowych w przypadku rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, słuchu, mowy, wzroku, ● do 24 dni zabiegowych w ciągu 3 miesięcy w przypadku rehabilitacji kardiologicznej, ● od 14 do 24 dni zabiegowych w przypadku rehabilitacji pulmonologicznej.

Rehabilitacja w warunkach stacjonarnych trwa natomiast:

● do 6 tygodni w przypadku rehabilitacji ogólnoustrojowej, ● od 6 do 16 tygodni w przypadku rehabilitacji neurologicznej, ● do 3 tygodni w przypadku rehabilitacji pulmonologicznej, ● od 2 do 5 tygodni w przypadku rehabilitacji kardiologicznej.

Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych

Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych ma zastosowanie gdy lekarz stwierdzi u pacjenta wadę postawy lub dysfunkcję narządu ruchu, której przyczyną są wady postawy.

Skierowanie na taką rehabilitację może wystawić lekarz specjalista ortopedii ogólnej, również I stopnia, a także medycznej lub narządu ruchu, chirurgii ortopedycznej, urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii. Może być to także lekarz w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu. 

Rehabilitacja w warunkach domowych

Rehabilitację w warunkach domowych stosuje się, gdy pacjent nie może samodzielnie się poruszać i nie może przez to dotrzeć do placówki rehabilitacji ambulatoryjnej.

Decyzja o konieczności skorzystania z tej formy rehabilitacji leczniczej należy do lekarza, który powinien uwzględnić to na wystawianym skierowaniu. 

Rehabilitacja w ośrodku lub oddziale dziennym

Rehabilitacja w ośrodku lub oddziale dziennym dotyczy pacjentów, którzy nie kwalifikują się na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, ale jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru medycznego. Wskazaniami do jej przeprowadzenia są najczęściej problemy ortopedyczne, neurologiczne, reumatologiczne, kardiologiczne, onkologiczne i pulmonologiczne.  

Na rehabilitację w takich warunkach kieruje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarze specjaliści z oddziałów szpitalnych lub poradni specjalistycznych – zależnie od typu rehabilitacji, wieku pacjenta i jego schorzenia.

Rehabilitacja w warunkach stacjonarnych

Rehabilitacja w warunkach stacjonarnych podejmowana jest, gdy w związku z koniecznością kontynuacji leczenia pacjent wymaga kompleksowych czynności rehabilitacyjnych oraz całodobowej opieki medycznej.

Skierowania na rehabilitację w warunkach stacjonarnych wystawiają lekarze specjaliści z oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych.

ZOBACZ TEŻ: Składki na ubezpieczenie społeczne - jakie stawki? Składki przy umowie zlecenie

Autor:red.//mm

Źródło: NFZ, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Pozostałe wiadomości