Najwyższy i najniższy poziom przestępczości w Polsce. Dane z miast i powiatów

Polska

Marta Kolbus | Fakty po południuSzybkie radiowozy, motocykle i "tajna broń". Policja idzie na wojnę z piratami (materiał "Faktów po Południu" z 19.07)

Główny Urząd Statystyczny przedstawił dane dotyczące liczby przestępstw w Polsce w pierwszym półroczu 2019 roku w skali powiatów i miast na prawach powiatu. Najwięcej przestępstw w odniesieniu do liczby mieszkańców stwierdzono w Nowym Sączu, powiecie kołobrzeskim i w Wałbrzychu. Z kolei najniższy wskaźnik przestępczości odnotowano w powiecie kolbuszowskim i rzeszowskim.

GUS opublikował dane dotyczące przestępstw stwierdzonych przez policję w zakończonych postępowaniach przygotowawczych za pierwsze półrocze 2019 roku w 380 powiatach i miastach na prawach powiatu.

Ogółem w Polsce w tym czasie doszło do 423 455 przestępstw, co daje średnio 110 tego typu zdarzeń na 10 tys. mieszkańców.

Najniższy i najwyższy wskaźnik przestępczości w Polsce

Z danych GUS wynika, że wskaźnik przestępczości na 10 tys. mieszkańców waha się w Polsce od 30 w powiecie kolbuszowskim do 614 w Nowym Sączu.

To właśnie w położonym w północnej części województwa podkarpackiego 62-tysiecznym powiecie kolbuszowskim odnotowano najniższy wskaźnik przestępstw. Policja stwierdziła tam zaledwie 193 przestępstwa.

Na drugim biegunie pod tym względem znajduje się Nowy Sącz. W leżącym w południowej Małopolsce 84-tysięcznym mieście odnotowano 5158 przypadków naruszenia prawa. Jak wynika z danych GUS zdecydowana większość, bo aż 3930 popełnionych tam przestępstw miało charakter gospodarczy.

Dużo pracy dla policji w powiecie kołobrzeskim, gostyńskim i w Wałbrzychu

Poza Nowym Sączem najwięcej przypadków złamania prawa w odniesieniu do liczby mieszkańców policja odnotowała w powiecie kołobrzeskim, w woj. zachodniopomorskim, w którego granicach leżą m.in. Kołobrzeg i Ustronie Morskie. W analizowanym okresie doszło tam do 419 przestępstw na 10 tys. mieszkańców. Kolejne miejsca na liście zajęły leżący na Dolnym Śląsku Wałbrzych (356 przestępstw na 10 tys. mieszkańców) oraz powiat gostyński w Wielkopolsce (350 zdarzeń).

Wskaźnik powyżej 300 przestępstw na 10 tys. mieszkańców odnotowano również w innym powiecie woj. wielkopolskiego – powiecie leszczyńskim (337) oraz położonej w woj. śląskim Dąbrowie Górniczej (302).

Powiat rzeszowski, strzyżowski i krośnieński z najmniejszą liczbą przestępstw

Najmniej przestępstw w odniesieniu do liczby mieszkańców policja stwierdziła w powiatach województwa podkarpackiego. Obok powiatu kolbuszowskiego są to powiaty: rzeszowski (31 przestępstw na 10 tys. mieszkańców), strzyżowski (34), krośnieński (36), przemyski oraz brzozowski (po 40). Równie niski wskaźnik przestępczości odnotowano w powiecie monieckim w woj. podlaskim oraz powiecie proszowickim w woj. małopolskim (po 40).

Wśród stolic województw najwięcej przestępstw w Katowicach

Wśród stolic województw najwięcej przestępstw potwierdzonych przez policję w relacji do liczby mieszkańców dokonano w Katowicach - 215 na 10 tys. osób (14. miejsce wśród 380 powiatów). Dalej były: Zielona Góra, gdzie ten wskaźnik wyniósł 202 (15. miejsce) oraz Kielce, gdzie był równy 184 (22. miejsce).

Stosunkowo najmniej spraw do kartotek policyjnych trafiło natomiast w Rzeszowie (71 na 10 tys. mieszkańców), Białymstoku (80) i Lublinie (104).

Dane GUS dotyczące przestępczości w powiatach w całej Polsce w pierwszym półroczu 2019 rokuMaciej Zieliński /PAP

Dane z 380 powiatów

Dane GUS obejmują 380 powiatów, w tym 66 miast na prawach powiatu, czyli m.in. dawne stolice województw oraz miasta powyżej 100 tys. mieszkańców.

Jak wyjaśnia urząd statystyczny, przestępstwo stwierdzone - jest to zdarzenie, co do którego w zakończonym postępowaniu przygotowawczym potwierdzono, że jest przestępstwem. Przestępstwo - zgodnie z Kodeksem karnym z 1997 r. - jest to zbrodnia lub występek ścigany z oskarżenia publicznego lub z oskarżenia prywatnego, zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym - jest to przestępstwo skarbowe.

Autor: mjz/adso / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock