Siedmioro członków Izby Cywilnej SN wyłączonych ze sprawy "nowych sędziów"

TVN24 | Polska

Autor:
ads//rzw
Źródło:
PAP
Izba Dyscyplinarna SN nie przestanie orzekaćFakty TVN
wideo 2/3
Fakty TVNIzba Dyscyplinarna SN nie przestanie orzekać

W czwartek, 23 stycznia odbędzie się posiedzenie trzech Izb Sądu Najwyższego w sprawie sędziów wyłonionych przez nowy skład Krajowej Rady Sądownictwa. Ze sprawy zostało wyłączonych siedmioro sędziów Izby Cywilnej, którzy również zostali wskazani przez nową KRS.

Chodzi o siedmioro sędziów wyłonionych przez obecny skład KRS do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego: Jacka Grelę, Beatę Janiszewską, Marcina Krajewskiego, Małgorzatę Manowską, Joannę Misztal-Konecką, Tomasza Szanciło i Kamila Zaradkiewicza. Jak wskazano w uzasadnieniu decyzji o wyłączeniu, przewidziane na 23 stycznia rozstrzygnięcie dotyczy tych sędziów bezpośrednio i w związku z tym zachodzi ustawowa przesłanka wyłączenia sędziego.

Trzy Izby SN zajmą się sprawą sędziów wyłonionych przez nową KRS

Sprawa ma związek z decyzją pierwszej prezes SN Małgorzaty Gersdorf, która 15 stycznia przedstawiła pytanie prawne trzem Izbom SN: Cywilnej, Karnej i Pracy. Dotyczy ono udziału w składach sędziowskich osób wyłonionych przez KRS w nowym składzie.

Pytanie dotyczy tego, czy udział w składzie sądu powszechnego lub SN osoby powołanej na sędziego przez Prezydenta RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa w jej aktualnym składzie prowadzi do naruszenia Konstytucji RP, Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Traktatu o Unii Europejskiej, wskutek czego osoba taka jest nieuprawniona do orzekania lub skład sądu jest sprzeczny z przepisami.

Rzecznik prasowy SN sędzia Michał Laskowski podkreślił, że pytanie wprost dotyczy statusu sędziów z pozostałych dwóch izb Sądu Najwyższego. - W posiedzeniu nie będą uczestniczyć tak zwani nowi sędziowie z Izby Dyscyplinarnej i Izby Kontroli Nadzwyczajnej. Uzasadnienie tego jest proste. Jest to zagadnienie dotyczące wprost i osobiście ich statusu i I prezes SN odwołuje się do starej maksymy, że sędziowie nie mogą orzekać we własnej sprawie - mówił w zeszłym tygodniu Laskowski.

Rzecznik SN dodał wówczas, że do rozwiązania pozostaje też sprawa udziału w tym posiedzeniu siedmiu sędziów z Izby Cywilnej, których wyłonił już nowy skład KRS.

W poniedziałek zespół prasowy SN przekazał, że w piątek Sąd Najwyższy w składzie trzech sędziów - Barbary Skoczkowskiej, Krzysztofa Rączki i Karola Weitza - wydał postanowienie, w którym stwierdził wyłączenie z mocy prawa siedmiorga sędziów Izby Cywilnej od udziału w rozpoznaniu wniosku I prezes SN z 15 stycznia o rozstrzygnięcie przez Izbę Cywilną, Izbę Karną oraz Izbę Pracy i Ubezpieczeń Społecznych rozbieżności w wykładni prawa.

Prezes Izby Dyscyplinarnej: decyzja Gersdorf jest nieprawidłowa

W piątek prezes Izby Dyscyplinarnej SN Tomasz Przesławski zwrócił się do prezes Gersdorf o uwzględnienie Izby Dyscyplinarnej oraz Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w zaplanowanym na 23 stycznia posiedzeniu izb SN. Przesławski poprosił o priorytetowe potraktowanie tej sprawy.

W ocenie prezesa Przesławskiego decyzja Gersdorf o skierowaniu pytania do trzech Izb SN była nieprawidłowa.

Źródło: PAP

ads//rzw