100 głosów za, 6 przeciw. KRS zawieszona przez Europejską Sieć Rad Sądownictwa

Polska

Leszek Mazur o zawieszeniu KRS w prawach członka ENCJ
wideo 2/35

Członkostwo nowej polskiej Krajowej Rady Sądownictwa w Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ) zostaje zawieszone - poinformował przewodniczący nowej KRS Leszek Mazur. 100 głosów było za, 6 przeciw, 9 osób wstrzymało się od głosu. ENZJ proponowała "zawieszenie członkostwa KRS z powodu niespełniania wymogów ENCJ o niezależności od władzy wykonawczej i ustawodawczej" - zapisano we wniosku przegłosowanym w Bukareszcie.

Przewodniczący polskiej KRS Leszek Mazur poinformował w poniedziałek, że Europejska Sieć Rad Sądownictwa zdecydowała o zawieszeniu polskiej Krajowej Rady Sądownictwa w prawach członka tej organizacji. Decyzja została ogłoszona na poniedziałkowym posiedzeniu ENCJ w Bukareszcie.

Mazur przekazał, że oddano 100 głosów za zawieszeniem polskiej KRS, 6 przeciw i 9 wstrzymujących się.

- Ta liczba bierze się stąd, że poszczególni członkowie Sieci dysponują różną liczbą głosów, głosami ważonymi. Nie jest tak, że jeden członek to jeden głos - wyjaśniał przewodniczący nowej Krajowej Rady Sądownictwa.

"ENCJ będzie nadal monitorować sytuację"

"KRS jest na razie pozbawiona praw głosu i wyłączona z udziału w działaniach ENCJ. ENCJ jest jednak zdecydowana pozostać w kontakcie z KRS" - czytamy w oświadczeniu Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa opublikowanym na stronie internetowej.

"ENCJ będzie nadal monitorować sytuację i oczekuje na moment, kiedy KRS spełni wymagania ENCJ i dzięki czemu będzie mogła ponownie zostać aktywnym członkiem" - wskazano.

Dodano jednocześnie, że "ENCJ jest gotowa udzielić KRS pomocy i wskazówek, określając zgodność z europejskimi normami dla rad sądownictwa".

"Recenzują pakiet reform przyjęty przez władzę ustawodawczą"

Sędzia Mazur, przekazując informację o wyniku głosowania, dodał, że "Zgromadzenie Ogólne zastosowało sankcje w postaci zawieszenia, a nie wykluczenia".

- Dostrzegamy wyjście naprzeciw naszym oczekiwaniom. Prosiliśmy o to, żeby dano nam czas na pokazanie swojej pracy i zgromadzenie materiału, który pozwala na bardziej miarodajną ocenę - wskazał.

- Zawieszenie powoduje, że nie mamy prawa głosowania, nie mamy ruchu w ramach sieci. Sama sieć będzie monitorowała sytuację w Polsce i działania naszej Rady. To może w przyszłości prowadzić do przywrócenia pełnego członkostwa - dodał przewodniczący KRS.

Poinformował też, że w pisemnym wyjaśnieniu ENCJ podała "szereg innych okoliczności jako uzupełnienie podstawowej przyczyny, czyli naruszenia standardu niezależności".

"Decyzję traktujemy jako recenzująca pakiet reform"tvn24

- Chodzi o różne reformy przedsięwzięte przez rząd. Recenzują pakiet reform przyjęty przez władzę ustawodawczą i wykonawczą - precyzował.

Wyraził również wątpliwość, czy "tego rodzaju przyczyny są sprawiedliwe". - Te przyczyny leżą poza działaniem Rady. Na pakiet reform wpływu nie mamy - podkreślił przewodniczący KRS.

Wniosek z Holandii

Wniosek o wykluczenie nowej, wybranej przez polityków Krajowej Rady Sądownictwa złożył członek Holenderskiej Rady Sądownictwa Kees Sterk, który jest jednocześnie przewodniczącym Europejskiej Sieci. Polskę reprezentował przewodniczący nowej, wybranej przez polityków KRS, sędzia Leszek Mazur. Do zawieszenia polskiej Rady potrzebne było poparcie wniosku przez 3/4 obecnych na sali.

Relacja korespondenta TVN24 International z BukaresztuTVN24 International

Komunikat ENCJ

Rada Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ) 16 sierpnia stwierdziła, że polska Krajowa Rada Sądownictwa nie spełnia wymogów niezależności od władzy wykonawczej.

"Rada zaproponowała członkom ENCJ zawieszenie członkostwa KRS z powodu niespełniania wymogów ENCJ o niezależności od władzy wykonawczej i ustawodawczej" - stwierdziła w wydanym wówczas komunikacie. Rada Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa zwracała również uwagę, że Krajowa Rada Sądownictwa nie zapewnia "niezależności polskiego sądownictwa".

21 czerwca delegacja tej instytucji odwiedziła Warszawę i po niej "dostała odpowiedzi od KRS" na pytania, jakie zadała.

"Biorąc pod uwagę odpowiedzi KRS i po przestudiowaniu wszystkich innych, istotnych materiałów (m.in. stanowiska Stowarzyszenia Sędziów Polskich), Rada stwierdza, że KRS nie spełnia już wymagań do członkostwa w ENCJ" - stwierdzono.

Pełne stanowisko ENCJ w sprawie KRS >

Zmiany przeforsowane przez PiS

W połowie stycznia w życie weszła nowelizacja ustawy o KRS, odnosząca się przede wszystkim do nowych zasad wyboru sędziów - członków Rady. Sejm uchwalił tę ustawę, będącą inicjatywą prezydenta Andrzeja Dudy, w grudniu zeszłego roku. Nowelizacja wprowadziła wybór 15 członków KRS-sędziów na wspólną czteroletnią kadencję przez Sejm. Wcześniej wybierały ich środowiska sędziowskie.

Jednocześnie zgodnie z przepisem przejściowym mandat poprzednich sędziów-członków KRS trwał do dnia poprzedzającego rozpoczęcie kadencji nowych członków Rady - "nie dłużej jednak niż przez 90 dni" od dnia wejścia nowelizacji w życie.

Na początku marca Sejm wybrał 15 sędziów na nowych członków KRS. Spośród zgłoszonych Kancelarii Sejmu 18 propozycji (podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia propozycji kandydatów do KRS były grupy 25 sędziów oraz grupy co najmniej dwóch tysięcy obywateli), dziewięć kandydatur wskazał klub PiS, sześć - klub Kukiz'15. Pozostałe kluby nie skorzystały z prawa wskazania kandydatur, argumentując, że wybór jest przeprowadzany niezgodnie z prawem.

ENCJ kilkukrotnie wyrażała niepokój

Europejska Sieć Rad Sądownictwa jest międzynarodową organizacją zrzeszającą rady do spraw sądownictwa 20 państw Unii Europejskiej. Tych, w których działają odrębne organy państwa mające pilnować, aby sądy były niezależne, a niezawisłości sędziowskiej nic nie zagrażało.

ENCJ kilkukrotnie wyrażała niepokój w związku ze zmianami wprowadzanymi w polskim sądownictwie przez Prawo i Sprawiedliwość. Odnosiła się również do zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa, podkreślając, że gwarancją niezależności tego organu jest wybieranie do niego sędziów przez środowiska sędziowskie.

Autor: ads//now//kwoj / Źródło: TVN24, PAP