TVN24 | Polska

Prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak zdecydował o zasadach odprawiania mszy trydenckich

TVN24 | Polska

Autor:
mjz\mtom
Źródło:
PAP

Arcybiskup Wojciech Polak, metropolita gnieźnieński i jednocześnie prymas Polski, zezwolił na sprawowanie mszy świętej według mszału rzymskiego z 1962 roku w dotychczasowych miejscach. Msze w tak zwanym rycie trydenckim odprawiane są po łacinie, a kapłan stoi zwrócony twarzą do ołtarza. Decyzja prymasa to odpowiedź na motu proprio "Traditionis custodes" papieża Franciszka, określającego nowe zasady stosowania liturgii rzymskiej sprzed reformy 1970 roku.

OGLĄDAJ TVN24 NA ŻYWO W TVN24 GO >>>

Papież Franciszek ograniczył w połowie lipca możliwość odprawiania nabożeństw w liturgii przedsoborowej, w tak zwanym rycie trydenckim. Decyzja Franciszka znosi postanowienie Benedykta XVI, który za czasów swego pontyfikatu zezwolił na szerokie stosowanie liturgii przedsoborowej. 

Dekret z tym związany wydał teraz metropolita gnieźnieński, arcybiskup Wojciech Polak, który jest jednocześnie prymasem Polski.

Dekret prymasa Polski

Zgodnie z jego decyzją prezbiterzy, którzy sprawowali liturgię według mszału rzymskiego z 1962 roku, są zobowiązani wystąpić z prośbą do arcybiskupa gnieźnieńskiego o pozwolenie na dalsze korzystanie z tych uprawnień.

W dekrecie dotyczącym zasad stosowania liturgii przedsoborowej na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej prymas przypomniał, że papież Franciszek w motu proprio (list apostolski o charakterze dekretu wydany z inicjatywy własnej papieża - red.) wskazał, że do zadań biskupa diecezjalnego należy normowanie celebracji liturgicznych w swojej diecezji, w tym udzielenie zezwolenia na używanie mszału rzymskiego z 1962 roku.

Dekret prymasa Polski arcybiskupa Wojciecha Polaka

Kto i gdzie może oprawiać msze według mszału rzymskiego z 1962 roku

Prymas postanowił, że na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej msze święte według mszału rzymskiego z 1962 roku mogą być sprawowane "w miejscach i czasie, w których były one sprawowane dotychczas" – w Gnieźnie, Wrześni, Pobiedziskach i Inowrocławiu. Jednocześnie zdecydował, że prezbiterzy, którzy dotąd sprawowali liturgię, "są zobowiązani wystąpić z prośbą do arcybiskupa gnieźnieńskiego o pozwolenie na dalsze korzystanie z tych uprawnień".

"Sprawowanie liturgii sprzed 1970 roku poza wskazanymi wyżej miejscami i przez prezbitera nieposiadającego na to wyłącznej zgody arcybiskupa gnieźnieńskiego jest zabronione" – podkreślił prymas.

Prymas Wojeciech Polak o dawnej liturgii

Arcybiskup Wojciech Polak ustanowił dotychczasowego duszpasterza tradycji katolickiej delegatem arcybiskupa gnieźnieńskiego, który będzie odpowiedzialny za opiekę duszpasterską nad wiernymi uczestniczącymi w tak zwanej dawnej liturgii.

"Powyższe decyzje podjąłem kierując się wolą Ojca Świętego i dzieląc jego troskę o Kościół. Jednocześnie zobowiązuję wszystkich kapłanów, aby każdą liturgię sprawowali godnie i z dochowaniem wierności księgom liturgicznym promulgowanym po Soborze Watykańskim II, bez ekscentryczności, które łatwo przeradzają się w nadużycia" – napisał prymas w swoim dekrecie.

Ryt trydencki

Jedną z różnic między liturgią trydencką, a rytem posoborowym jest pozycja odprawiającego nabożeństwo wobec wiernych. Kapłan stoi przed ołtarzem, zwrócony twarzą do krzyża i tabernakulum, plecami do zebranych. Nabożeństwa w rycie trydenckim odprawiane są po łacinie.

Języki narodowe dopuszczono do liturgii po Soborze Watykańskim II, który obradował w latach 1962-1965.

Autor:mjz\mtom

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Getty Images

Pozostałe wiadomości