Rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak z wnioskiem do ministra Przemysława Czarnka. Chodzi o martyrologię polskich dzieci podczas II wojny światowej

Autor:
mjz
Źródło:
TVN24, PAP
Mikołaj Pawlak jest Rzecznikiem Praw Dziecka od grudnia 2018 roku
Mikołaj Pawlak jest Rzecznikiem Praw Dziecka od grudnia 2018 roku
TVN24
TVN24Mikołaj Pawlak jest Rzecznikiem Praw Dziecka od grudnia 2018 roku

Rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak wystąpił do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka o wprowadzenie do podstawy programowej problematyki martyrologii polskich dzieci w okresie II wojny światowej i latach powojennych. O wsparcie tej inicjatywy zwrócił się do RPD Ireneusz Maj, p.o. dyrektor powstającego Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu. Inicjatywę budowy muzeum poparł prezydent Andrzej Duda.

Mikołaj Pawlak, rzecznik praw dziecka uzasadniał wniosek, jaki skierował do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. "Tragiczne losy najmłodszych pokoleń Polaków mają szczególny wymiar. Ukazują bezmiar okrucieństwa zbrodni niemieckich i sowieckich dokonywanych na całkowicie bezbronnych ofiarach" – czytamy w komunikacie biura RPD.

O wsparcie inicjatywy na rzecz wprowadzenia problematyki martyrologii polskich dzieci w okresie II wojny światowej i latach powojennych do podstawy programowej kształcenia ogólnego zwrócił się do RPD Ireneusz Maj, p.o. dyrektor powstającego Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO

Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu. Jakie mają być cele tej placówki?

Jak czytamy w komunikacie, do zadań nowej placówki należy - oprócz ukazania losów najmłodszych ofiar ludobójczej polityki III Rzeszy - upamiętnienie gehenny dzieci na terenach Polski okupowanej przez ZSRR, powojennych losów sierot wojennych, a także dzieci Żołnierzy Wyklętych, bohaterów polskiego podziemia niepodległościowego. W opinii dyrektora i rzecznika zagadnienia te powinny znaleźć się w podstawie nauczania w szkołach podstawowych i średnich.

W komunikacie czytamy: "Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu. Niemiecki nazistowski obóz dla polskich dzieci w Łodzi (1942-1945), którego budowę i koszty działalności finansuje Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, a jego powstanie zainicjował Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak, pozwoli połączyć systemowe działania resortu kultury, mające na celu upamiętnienie wszystkich ofiar II wojny światowej, z zaangażowaniem Rzecznika oraz pracami i dotychczasowymi wynikami badań nad historią obozu prowadzonymi przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Łodzi".

Muzeum ma służyć jako przykład zbrodni niemieckich i sowieckich

W komunikacie biuro RPD zasugerowało, że niemiecki obóz dla polskich dzieci w Łodzi – miejsce wyjątkowe w wojennej historii całej Europy - powinien być wymieniony w "treści nauczania dla klas V-VIII jako przykład zbrodni niemieckich i sowieckich" obok już istniejących: Palmir, Katynia, kaźni profesorów lwowskich i Zamojszczyzny.

Dyrektor muzeum i RPD proponują także uwzględnić martyrologię dzieci polskich i los dzieci deportowanych ze wschodnich terenów okupowanej Polski przy "porównywaniu systemów sowieckich i niemieckich obozów pracy, obozów koncentracyjnych i obozów zagłady, a także omawianiu kwestii deportacji i wysiedleń ludności oraz jej planowanego wyniszczenia".

Według nich Muzeum Dzieci Polskich - ofiar totalitaryzmu powinno znaleźć się także – obok Muzeum Powstania Warszawskiego, Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu i Polskiego Cmentarza Wojennego w Katyniu - na liście przykładów wykorzystywanych w już zawartym w programie nauczania "wyjaśnianiu i omawianiu sposobów upamiętnienia zbrodni obu okupantów oraz heroizmu Polaków".

Inicjatywę budowy Muzeum Dzieci Polskich poparł prezydent Andrzej Duda.

Autor:mjz

Źródło: TVN24, PAP

Pozostałe wiadomości