II wojna światowa

II wojna światowa

"Chcieliśmy popatrzeć na rolę polskiej dyplomacji, polskiej służby dyplomatyczno-konsularnej nie przez pryzmat najważniejszych wydarzeń i najważniejszych spotkań polskiego premiera z prezydentem Stanów Zjednoczonych czy z Józefem Stalinem, tylko właśnie z perspektywy zwykłej polskiej placówki dyplomatycznej i zwykłego polskiego urzędnika". Z historykiem i redaktorem tomu "W obliczu Zagłady. Rząd RP na uchodźstwie wobec Żydów 1939-1945" Piotrem Długołęckim rozmawia Jacek Stawiski, autor programu "Horyzont".

Karta Narodów Zjednoczonych to umowa międzynarodowa i podstawa prawna funkcjonowania Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dokument określa cele i zasady działania ONZ, a także odwołuje się do praw człowieka i kwestii wolności. Został stworzony po II wojnie światowej, by przeciwdziałać kolejnym konfliktom międzynarodowym.