TVN24 | Polska

Lista najnowszych obostrzeń obowiązujących w Polsce

TVN24 | Polska

Autor:
mjz,
akw,
pp//now
Źródło:
tvn24.pl, gov.pl
Mateusz Morawiecki o działalności punktów usługowych
Mateusz Morawiecki o działalności punktów usługowychTVN24
wideo 2/21
TVN24Mateusz Morawiecki o działalności sklepów usługowych

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił w środę 4 listopada nowe restrykcje i ograniczenia spowodowane rosnącą liczbą potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Od soboty 24 października cała Polska znajduje się w czerwonej strefie. Oznacza to, że na terenie całego kraju obowiązują te same zasady związane z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19. Poniżej przedstawiamy listę z obowiązującymi zasadami.

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną, a także stale rosnącą liczbą potwierdzonych przypadków zakażenia, rząd wprowadził nowe restrykcje.

Jakie zasady będą obowiązywać od 7 listopada w całej Polsce?

Zaczną one obowiązywać od soboty 7 listopada (w przypadku szkół od poniedziałku) i będą funkcjonować przynajmniej do 29 listopada.

Szkoły:

- Rozszerzenie nauczania zdalnego na klasy 1-3.

- Przedłużenie nauczania zdalnego w klasach 4-8 i w szkołach ponadpodstawowych do 29 listopada.

Życie społeczne:

- Zamknięte będą teatry, kina, muzea, galerie sztuki, domy kultury, ogniska muzyczne itd.

- W kościołach będzie mogła przebywać 1 osoba na 15 metrów kwadratowych.

Gospodarka:

- Zamknięcie części sklepów w galeriach handlowych. Otwarte pozostaną sklepy z artykułami spożywczymi, kosmetycznymi, wyrobami medycznymi i farmaceutycznymi, artykułami remontowo-budowlanymi, artykułami dla zwierząt, prasą oraz usługi.

- W sklepach do 100 metrów kwadratowych będzie mogła przebywać 1 osoba na 10 metrów kwadratowych, a w sklepach powyżej 100 metrów kwadratowych - 1 osoba na 15 metrów kwadratowych.

- Hotele będą dostępne tylko dla gości przebywających w podróży służbowej.

Dotychczasowe zasady

31 października postanowiono, że tam, gdzie jest to możliwe w administracji publicznej, rząd zaleca pracę w systemie zdalnym. Regulacja ma obowiązywać przez najbliższe dwa tygodnie z możliwością przedłużenia.

Kwarantanna będzie miała charakter automatyczny. Oznacza to, że współdomownicy osoby, która uzyskała dodatni wynik testu na koronawirusa, nie będą musieli czekać na decyzję sanepidu w tej sprawie. Rząd prosi, aby sami poddali się kwarantannie domowej.

Od soboty 24 października wprowadzono szereg innych obostrzeń, które dotyczą wielu dziedzin życia społecznego. Wiele z nich obowiązywało już wiosną, kiedy został wprowadzony lockdown.

Były one stopniowo wprowadzane od połowy października - początkowo były zróżnicowane w zależności od tego, czy dany powiat znajdował się w strefie żółtej, czy czerwonej. Od 10 października cała Polska znajdowała się w strefie żółtej, do strefy czerwonej zaliczono wówczas 38 powiatów i miast na prawach powiatu. Tydzień później ta liczba zwiększyła się do 152. Od 24 października w strefie czerwonej jest terytorium całego kraju. W związku z tym restrykcje są ujednolicone.

ZOBACZ ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Z 23 PAŹDZIERNIKA DOTYCZĄCE NOWYCH OBOSTRZEŃ >>>

Noszenie masek

Obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej w całym kraju.

Przemieszczanie się osób

Dzieci i młodzież do 16. roku życia:

W godzinach 8-16 w dniach nauki szkolnej istnieje obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna. Zasada ta nie obowiązuje: kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, a także w weekendy i dni wolne od nauki.

Seniorzy:

Rząd ogranicza przemieszczanie się seniorów po 70. roku życia. Wyjątkiem są sytuacje związane z:  - wykonywaniem czynności zawodowych lub służbowych,  - zaspokajaniem niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego,  - sprawowaniem lub uczestniczeniem w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

Dodatkowo uruchomiona została specjalna darmowa infolinia dla seniorów: 22 505 11 11. Za jej pośrednictwem osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez pandemię.

KORONAWIRUS - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE >>>

Edukacja

- uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego uczą się w trybie zdalnym.

- w przypadku zajęć zdalnych w szkołach podstawowych (klasy od 4 do 8) i ponadpodstawowych, w odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi stopień niepełnosprawności lub "brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (...) w miejscu zamieszkania", opublikowane w piątek rozporządzenie ministra edukacji i nauki nakłada na dyrektorów szkół obowiązek, by zorganizowali zajęcia w szkole lub umożliwili uczniom realizację zajęć na odległość, ale na terenie szkoły.

- w przypadku placówek i szkół specjalnych (z wyjątkiem tych, które funkcjonują w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych lub socjoterapii) w szkołach podstawowych w klasach od 4 do 8 oraz w szkołach ponadpodstawowych zajęcia - jak mówi rozporządzenie - "mogą być prowadzone w szkole". Jednocześnie dokument zastrzega: "o prowadzeniu zajęć w szkole decyduje dyrektor szkoły".

- w odniesieniu do szkół artystycznych, które realizują także kształcenie ogólne, zajęcia w placówkach będą się odbywały w klasach od 1 do 3 w szkołach podstawowych. W przypadku starszych dzieci w szkołach podstawowych i w liceach wszystkie zajęcia mają odbywać się zdalnie, choć obowiązujące wcześniej przepisy zezwalały na naukę w szkole np. gry na instrumencie.

- młodociani pracownicy, będący uczniami branżowej szkoły I stopnia, nie będą już mogli realizować zajęć praktycznych u pracodawców.

Również w piątek 23 października rozporządzenie wydał minister edukacji i nauki "zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19". Reguluje ono działanie placówek oświatowych w obowiązującym reżimie sanitarnym.

ZOBACZ CAŁE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI >>>

Transport zbiorowy

Pojazdem transportu zbiorowego można przewozić tyle osób, ile wynosi: a) 50 procent liczby miejsc siedzących albo b) 30 procent liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50 procent miejsc siedzących niezajętych. Limity dotyczą także transportu dla uczniów organizowanego przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zgromadzenia publiczne i spotkania

- możliwość organizowania zgromadzeń do 5 osób

- odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 metrów

- uczestnicy powinni utrzymywać dystans 1,5 m od siebie i zakrywać usta i nos

- ograniczenie liczby osób dotyczy też imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej niezależnie od ich rodzaju – do 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego (z wyjątkiem spotkań służbowych).  Powyższe limity nie dotyczą wydarzeń kulturalnych, gdzie udział publiczności może wynosić do 25 procent.

Morawiecki o ograniczeniu zgromadzeń
Morawiecki o ograniczeniu zgromadzeńTVN24

Handel

Ograniczenia w sklepach są uzależnione od wielkości sklepu.

Dodatkowo jest obowiązek zakrywania ust i nosa oraz noszenia przez klientów podczas zakupu towarów lub usług rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk.

Gastronomia

Obowiązuje zakaz działalności stacjonarnej restauracji i innych lokali gastronomicznych. Możliwa jest realizacja usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos oraz w dowozie.

-  Stołówki szkolne Zakaz dotyczy także prowadzenia stołówek szkolnych.

- Restauracje hotelowe Dozwolone jest prowadzenie restauracji w hotelach, ale tylko dla gości hotelowych nocujących co najmniej jedną dobę hotelową. Podawanie posiłków odbywa się wyłącznie do stolika i w reżimie sanitarnym (zakrywanie ust i nosa przez klientów i obsługę, zachowanie odległości itp.). 

Hotele

- działalność hoteli obecnie jest dopuszczalna, z wyłączeniem działalności klubów i dyskotek oraz miejsc udostępnionych do tańczenia. 

Stosuje się przepisy dotyczące kongresów, gastronomii oraz działalności kulturalnej czy sportowej – jeśli taka jest świadczona w hotelu itp. Baseny, centra fitness oraz siłownie – tylko dla gości hotelowych podróżujących służbowo przebywających z hotelu co najmniej jedną dobę hotelową.

Kościoły

- Jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele, to istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult.

Wydarzenia kulturalne

- wydarzenia kulturalne mogą się odbywać z udziałem maksymalnie 25 procent publiczności, przy udostępnieniu co czwartego miejsca lub przy zachowaniu 1,5 odległości.

- obowiązkowe zakrywanie ust i nosa.

Wydarzenia sportowe

- współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia sportowe są organizowane bez udziału publiczności.

- W zajęciach organizowanych jako forma zorganizowanej aktywności fizycznej lub wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym (z wyłączeniem pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych, których nie dotyczą ograniczenia co do maksymalnej liczby osób) może brać udział nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia.

Wesela, komunie, konsolacje i inne uroczystości rodzinne oraz przyjęcia okolicznościowe

- zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesel, konsolacji i innych).

Sanatoria, rehabilitacja, uzdrowiska

- sanatoria i działalność uzdrowiskowa zawieszona, z możliwością dokończenia już rozpoczętych turnusów. Wyjątkiem są przypadki, w których zaprzestanie rehabilitacji grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta.

Salony kosmetyczne, fryzjerskie i tatuażu

- salony kosmetyczne, fryzjerskie i tatuażu działają w reżimie sanitarnym. W miejscu, w którym jest prowadzona taka działalność, przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku, gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun

- stanowiska obsługi muszą znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m od siebie, chyba że między tymi stanowiskami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 2 metry od powierzchni podłogi.

Aquaparki i baseny

- zawieszenie działalności

- obiekty te mogą działać w hotelach wyłącznie dla gości, których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową

- z zakazu prowadzenia działalności wyłączone są baseny, siłownie, kluby i centra fitness, które: działają w podmiotach wykonujących działalność leczniczą dla pacjentów, są przeznaczone dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, są przeznaczone dla studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole.

- Sportowe kluby taneczne i szkoły tańca są wyłączone z zakazu prowadzenia działalności polegającej na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni.

Wesołe miasteczka, parki rozrywki lub parki rekreacyjne

- zawieszenie działalności

Siłownie oraz centra i kluby fitness

- zawieszenie działalności

- obiekty te mogą działać w hotelach wyłącznie dla gości, których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową

-z zakazu prowadzenia działalności wyłączone są baseny, siłownie, kluby i centra fitness, które: działają w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów, są przeznaczone dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, są przeznaczone dla studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole. Sportowe kluby taneczne i szkoły tańca są wyłączone z zakazu prowadzenia działalności polegającej na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni.

Kluby nocne, dyskoteki, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych i szkół tańca 

- zawieszenie działalności

Autor:mjz, akw, pp//now

Źródło: tvn24.pl, gov.pl

Tagi:
Raporty:
Pozostałe wiadomości