TVN24 | Polska

Koncesja TVN7 wygasa za 7 dni. Dziś posiedzenie KRRiT

TVN24 | Polska

Autor:
asty/dap
Źródło:
TVN24
Koncesja TVN7 wygasa za 7 dni, dziś posiedzenie KRRiT. Relacja reporterki TVN24
Koncesja TVN7 wygasa za 7 dni, dziś posiedzenie KRRiT. Relacja reporterki TVN24TVN24
wideo 2/2
TVN24Koncesja TVN7 wygasa za 7 dni, dziś posiedzenie KRRiT. Relacja reporterki TVN24

Koncesja TVN7 wygasa za 7 dni. Kolejne głosowanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie przedłużenia koncesji jest zaplanowane na piątek. Posiedzenie KRRiT ma rozpocząć się o godzinie 14:30. Wniosek złożony przez TVN Grupa Discovery czeka na akceptację już ponad rok. Nie ma żadnych przesłanek, które uzasadniałyby tak duże opóźnienie w przyznaniu koncesji dla TVN7.

W sprawie przedłużenia koncesji decyzję podejmuje pięcioro członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Aby przedłużyć koncesję, wymagane są cztery głosy "za". W ostatnim głosowaniu, które odbyło się w czwartek, za przedłużeniem koncesji TVN7 zagłosowało troje członków Rady, a przeciw było dwoje.

- Dzisiejsze głosowanie ponownie nie przyniosło rozstrzygnięcia. Rozkład głosów był taki sam jak poprzednio - mówiła w czwartek rzeczniczka KRRiT Teresa Brykczyńska. - Jutro odbędzie się głosowanie, być może zakończy się już jakimś konkretnym efektem, zobaczymy - dodała.

Warunki udzielenia koncesji na rozpowszechnianie programów: 1. Koncesja może być udzielona osobie fizycznej, posiadającej obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobie prawnej lub osobowej spółce handlowej, które mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Koncesja dla spółki z udziałem osób zagranicznych może być udzielona, jeżeli: 1) udział kapitałowy osób zagranicznych w spółce lub udział osób zagranicznych w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, a w przypadku prostej spółki akcyjnej – w ogólnej liczbie akcji tej spółki, nie przekracza 49%; 2) umowa lub statut spółki przewidują, że: a) osobami uprawnionymi do reprezentowania lub prowadzenia spraw spółki albo członkami zarządu spółki będą w większości osoby posiadające obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania w Polsce, b) w zgromadzeniu wspólników lub w walnym zgromadzeniu udział głosów osób zagranicznych i spółek zależnych, w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, od osób zagranicznych nie może przekroczyć 49%, c) osoby zagraniczne nie mogą dysponować bezpośrednio lub pośrednio większością przekraczającą 49% głosów w osobowej spółce handlowej, d) członkami rady nadzorczej spółki będą w większości osoby posiadające obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania w Polsce. 3. Koncesja może być również udzielona: 1) osobie zagranicznej lub 2) spółce zależnej, w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, od osoby zagranicznej - których siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego - bez stosowania ograniczeń zawartych w ust. 2.

Czytaj więcej: Komunikat TVN Grupa Discovery

Obecna koncesja dla TVN7 wygasa 25 lutego. Wniosek do KRRiT o jej przedłużenie na kolejne 10 lat został złożony przez TVN Grupa Discovery 23 grudnia 2020 roku. Na decyzję Rady stacja czeka już ponad rok. Podobnie jak w przypadku stacji TVN24 - której odnowiono koncesję po 18 miesiącach oczekiwania - nie ma żadnych przesłanek, które uzasadniałyby tak olbrzymie opóźnienie.

TVN7

TVN7 to jedna z największych, najbardziej rozpoznawalnych i lubianych stacji w Polsce, działająca nieprzerwanie od 2002 roku. Od tego czasu kanał dynamicznie się rozwijał i obecnie zajmuje 4. miejsce wśród najchętniej oglądanych stacji w grupie komercyjnej 16-49. Siódemka to kanał z koncesją naziemną, satelitarną i kablową. Blisko 30 proc. widzów ogląda go w telewizji naziemnej, czyli całkowicie za darmo.

Treści produkowane przez TVN7 mają charakter lokalny. W 2021 roku aż 8 z TOP10 najpopularniejszych programów stacji stanowiły produkcje polskie. Programy wyprodukowane w Polsce wypełniają około 70 proc. całego czasu antenowego Siódemki. Kanał wspiera polskie firmy i inwestuje w Polsce, promuje polskie filmy poprzez pasmo polskich poniedziałków. Co roku 1,5 proc. przychodu grupy TVN Discovery zostaje odprowadzone do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, wspierając polską kinematografię.

Autor:asty/dap

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Tagi:
Raporty:
Pozostałe wiadomości