TVN24 | Polska

Sejm powołał trzech członków komisji do spraw pedofilii

TVN24 | Polska

Autor:
asty//now
Źródło:
PAP
Sejm powołał Hannę Elżanowską do komisji do spraw pedofilii
Sejm powołał Hannę Elżanowską do komisji do spraw pedofiliiTVN24
wideo 2/4
TVN24Sejm powołał Hannę Elżanowską do komisji do spraw pedofilii

Barbara Chrobak, Hanna Elżanowska i Andrzej Nowarski zostali wybrani zwykłą większością głosów przez Sejm na członków Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.

Zgodnie z ustawą Sejm miał za zadanie powołać trzech członków komisji większością 3/5 głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, spośród dziesięciu kandydatów zarekomendowanych wcześniej Izbie przez sejmową komisję sprawiedliwości i praw człowieka. W środowym głosowaniu żaden z kandydatów nie otrzymał większości 3/5 głosów - dlatego, zgodnie z ustawą, członkowie wyłonieni zostali zwykłą większością głosów.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO >>>

W ten sposób do komisji wybrano: kandydatkę zgłoszoną przez Krajową Radę Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym Barbarę Chrobak z Prokuratury Regionalnej w Katowicach - z wykształcenia magister administracji, która ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studia podyplomowe z zakresu ekspertyzy dokumentów i badań pisma ręcznego, a także podyplomowe studia menadżerskie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Podano, że Chrobak jest biegłą sądową z zakresu kryminalistycznych badań dokumentów. Utworzyła i prowadzi Fundację "Dobro Dziecka Cel Najwyższy” oraz sprawuje funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji Prokuratorów i Pracowników RP imienia Ireny Babińskiej. Pracowała również w kilku komisjach sejmowych między innymi sprawiedliwości i praw człowieka.

Sejm zwykłą większością głosów powołał do komisji również dwóch członków zgłoszonych przez klub parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Pierwsza wybrana to Hanna Elżanowska - psycholog, psychoterapeutka, seksuolog, wieloletni pracownik Instytutu Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiej Jana Pawła II. Obecnie współpracuje z wieloma uczelniami i szkołami wyższymi, w których naucza psychologii. Jest biegłym sądowym w sprawach z udziałem dzieci i młodzieży, specjalistą z zakresu pomocy dzieciom wykorzystywanym seksualnie i członkiem zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Trzeci powołany członek to radca prawny Andrzej Nowarski. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studia LL.M. (Master of Laws) na uniwersytecie Queen Mary University of London. Pełnił funkcje nadzorcze w organach nadzoru spółek kapitałowych. Obecnie świadczy usługi doradztwa prawnego w ramach indywidualnej praktyki radcowskiej. W lutym 2020 roku został Pełnomocnikiem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do spraw uprawnień artysty zawodowego.

Na liście kandydatów, oprócz powołanych członków, byli: Karolina Bućko (zgłoszona przez KP Lewicy), Adam Czarnecki (zgłoszony przez Stowarzyszenie "Możesz" na rzecz psychoprofilaktyki i rozwoju dzieci i młodzieży z siedzibą w Piastowie), kandydat KP PiS Radosław Krajewski (wycofany przed posiedzeniem Sejmu w tej sprawie), Marek Konopczyński (kandydat KP KO), Teresa Barbara Matthews-Brzozowska (kandydatka Naczelnej Izby Lekarskiej), Bartłomiej Tkacz (zgłoszony przez Krajową Radę Radców Prawnych) oraz ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski (kandydat KP Koalicja Polska).

Zgodnie z ustawą, która weszła w życie we wrześniu ubiegłego roku, Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 ma być organem "niezależnym od innych organów władzy państwowej". Ma również składać się siedmiu członków: trzech powołanych przez Sejm większością trzech piątych głosów, jednego powołanego przez Senat również większością trzech piątych głosów oraz po jednym członku powołanym przez: premiera, prezydenta i Rzecznika Praw Dziecka.

Dotychczas swoich przedstawicieli do komisji powołali: prezydent - Justynę Kotowską, premier - Elżbietę Malicką, Rzecznik Praw Dziecka - Błażeja Kmieciaka oraz Senat - Agnieszkę Rękas.

Autor:asty//now

Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości