Escape roomy mają być bezpieczniejsze. Minister podpisał rozporządzenie

Polska

Rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynkówtvn24
wideo 2/36

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński podpisał nowelę rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej - poinformował w piątek wydział prasowy resortu. Zmiany dotyczą między innymi zasad ewakuacji w obiektach, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Przepisy są zmieniane po tragicznym pożarze w koszalińskim escape roomie, gdzie 4 stycznia zginęło pięć 15-latek.

"Dziś minister Joachim Brudziński podpisał zmianę rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Premier Mateusz Morawiecki zobligował również Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii do analizy aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa w obiektach, w których przebywają dzieci i młodzież oraz wymagań dla przedsiębiorców prowadzących działalność w tym zakresie" - poinformowało w piątek w komunikacie MSWiA.

Zmianę rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów przygotowało MSWiA.

Tragiczny pożar w Koszalinie

Jak napisano w uzasadnieniu, rozporządzenie jest reakcją na pożar, który wybuchł 4 stycznia w escape roomie w Koszalinie. W pożarze zginęło pięć 15-letnich dziewcząt, a młody mężczyzna doznał ciężkich poparzeń.

Rozporządzenia uszczegóławia przepisy ochrony przeciwpożarowej dotyczące ewakuacji w obiektach, w których prowadzona jest działalność gospodarcza o charakterze rozrywkowym. Chodzi o lokale, w których organizowane są gry lub zabawy, w trakcie których uczestnicy uwalniają się z zamkniętej przestrzeni lub w inny sposób ograniczona jest możliwość przemieszczania się uczestników.

Według nowych przepisów właściciel, zarządca, użytkownik lub inny faktycznie władający takim obiektem lub jego częścią powinien przed rozpoczęciem działalności oraz co najmniej raz na dwa lata jej trwania przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji ewakuacji ludzi w miejsce bezpieczne, na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej, a także sprawdzać spełnianie wymagań ochrony przeciwpożarowej.

"Takiego sprawdzenia dokonuje się z udziałem rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, osób posiadających tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa lub osób posiadających ukończone w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studia wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego" - podało MSWiA.

Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu będzie miał obowiązek przeprowadzenia takiego sprawdzenia w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

Z przeprowadzonych kontroli rzeczoznawca musi sporządzić protokół zawierający ocenę organizacji ewakuacji ludzi i spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej. Właściciel obiektu składa go do komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w ciągu siedmiu dni od zakończenia kontroli.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

ZOBACZ CAŁĄ TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA MSWiA

Kontrole w escape roomach w całym kraju

Po tragedii w Koszalinie Państwowa Straż Pożarna przeprowadziła kontrole escape roomów w całym kraju

"W trakcie kontroli stwierdzono ogółem 1874 nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym 733 w zakresie warunków ewakuacji. Łączna liczba escape roomów z nieprawidłowościami wynosiła 433 (na 504 skontrolowane lokale). Stanowi to prawie 86 procent wszystkich skontrolowanych do tej pory obiektów" - podał w piątkowym komunikacie wydział prasowy MSWiA.

Dodano, że "dla 69 lokali wydano decyzje o zakazie ich eksploatacji, a w 47 przypadkach nałożono grzywny w drodze mandatu karnego". Jak wskazuje MSWiA, "nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe otwarcie w przypadku pożaru, niewłaściwej szerokości dróg ewakuacyjnych i braku ich oznakowania. W lokalach stwierdzano również m.in. brak gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych oraz użytkowanie prowizorycznych instalacji np. elektrycznych i grzewczych".

Zarządzone zostały także kontrole inspekcji nadzoru budowlanego.

Autor: mjz//rzw / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

Raporty: