Kłopoty pacjentów ze stomią i nowe rozporządzenie. Interweniuje RPO

Autor:
wini//now
Źródło:
PAP
Znikające "dziwadło". Brzydka opowieść o pięknie (lub piękna opowieść o brzydocie)
Znikające "dziwadło". Brzydka opowieść o pięknie (lub piękna opowieść o brzydocie)TVN24/Marianna Gierszewska/ montaż: Mikołaj Teperek/ muzyka: Manifi Que "Karma"
wideo 2/6
TVN24/Marianna Gierszewska/ montaż: Mikołaj Teperek/ muzyka: Manifi Que "Karma"Znikające "dziwadło". Brzydka opowieść o pięknie (lub piękna opowieść o brzydocie)

Pacjenci stomijni alarmują, że w projekcie zmieniającym rozporządzenie ministra zdrowia znajdują się rozwiązania niekorzystne dla nich. Rzecznik Praw Obywatelskich już zwrócił się w tej sprawie do Ministerstwa Zdrowia. Jak wyjaśnił RPO, kwestionowane są przede wszystkim rozwiązania ograniczające zakres zaopatrzenia w środki pielęgnacyjne oraz dotyczące systemu dopłat. Do tych kwestii odniósł się wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.

Chodzi o projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. O interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich Marcina Wiącka poinformowało jego biuro. RPO zwrócił się do wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego.

W piśmie do resortu wskazał, że dostał sygnały o niekorzystnych dla pacjentów stomijnych rozwiązaniach w projekcie rozporządzenia. - Organizacje tych pacjentów wskazują, że dotychczas obowiązujące limity kwotowe refundacji oprzyrządowania stomijnego nie były podwyższane od 2003 roku. Zmiana rozporządzenia w obecnym brzmieniu nie tylko nie doprowadzi do poprawy dostępności wyrobów medycznych, ale może spowodować jej ograniczenie - podkreślił RPO.

Wyjaśnił, że kwestionowane są przede wszystkim rozwiązania ograniczające zakres zaopatrzenia w środki pielęgnacyjne oraz dotyczące systemu dopłat także wobec pacjentów szczególnych, jak osoby z niepełnosprawnościami.

Czytaj też: "Moment wyłonienia stomii stał się momentem moich narodzin"

Rzecznik przypomniał, że organizacje pacjentów stomijnych przekazały już szczegółowe uwagi w tej sprawie resortowi w ramach procesu legislacyjnego i wyraził nadzieję, że znajdą odpowiednie odzwierciedlenie w ostatecznym brzmieniu procedowanego rozporządzenia.

- Tego wymaga moim zdaniem realizacja konstytucyjnego obowiązku poszanowania i ochrony godności człowieka przez władze publiczne - podkreślił.

Pacjenci stomijni alarmują

Pacjenci ze stomią od jakiegoś czasu protestują w związku ze zmianami, jakie mają być wprowadzone do wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Alarmują, że proponowana forma refundacji wyrobów stomijnych jest bardzo niekorzystna dla stomików.

Zdaniem organizacji reprezentujących pacjentów ze stomią projekt między innymi znosi limit kwotowy dofinansowania, wprowadza za to dopłatę przez osoby dorosłe do odbieranego sprzętu stomijnego w wysokości 10 proc. za worki i płytki i 20 proc. za środki do pielęgnacji, ogranicza dostęp do środków pielęgnacyjnych, bez których prawidłowe zaopatrzenie stomii jest niemożliwe, zakłada dopłatę do sprzętu również dla stomików z orzeczeniami o niepełnosprawności, a także zakłada ceny niemające odzwierciedlenia na rynku, co realnie oznacza znacznie wyższe dopłaty pacjentów.

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski tłumaczył w Sejmie, że projekt rozporządzenia jest jeszcze w fazie konsultacji, a ministerstwo będzie uwzględniać ewentualne uwagi. Dodał, że po zmianach proponowanych przez rozporządzenie, na przykład refundacja kosztowałaby NFZ od 7 do 20 procent więcej.

- W związku z tym uważamy, że te zmiany są korzystne dla pacjentów - zaznaczył.

Konsultacje publiczne nowelizacji rozporządzenia resortu zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie wydłużono do 8 sierpnia.

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:wini//now

Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości