Historia sztuki i informatyka na maturze. Zobacz arkusze

Aktualizacja:
tvn24Na egzaminie z historii sztuki, maturzyści musieli rozpoznać m.in. "Bitwę pod Grunwaldem" i wskazać dzieła Stanisława Wyspiańskiego

Maturzyści napisali egzaminy z informatyki i historii sztuki. Dzięki nam, możesz sprawdzić z czym musieli się zmierzyć - zamieszczamy arkusze z poziomów podstawowego i rozszerzonego.

Do arkusza z informatyki wkradł się błąd, CKE zadecydowała o unieważnieniu zadania i przyznaniu maturzystom kompletu punktów.

"Uprzejmie informujemy, że w zadaniu 2. w arkuszu z informatyki na poziomie rozszerzonym na etapie formatowania i przygotowywania materiału do druku algorytm został błędnie zapisany" - napisano w oświadczeniu.

Matura z informatyki

Chęć zdawania egzaminu z informatyki zadeklarowało 4,7 tys. maturzystów, czyli blisko 1,3 proc.

Arkusz egzaminacyjny z informatyki - poz. podstawowy, część I

Arkusz egzaminacyjny z informatyki - poz. podstawowy, część II

Arkusz egzaminacyjny z informatyki - poz. rozszerzony, część I

Arkusz egzaminacyjny z informatyki - poz. rozszerzony, część II

Matura z historii sztuki

Popołudniowy egzamin z historii sztuki zdawało 3,8 tys. abiturientów, czyli około jeden procent. Poniżej zamieszczamy arkusze z poziomów podstawowego i rozszerzonego.

Arkusz egazminacyjny z historii sztuki - poziom podstawowy

Arkusz egzaminacyjny z historii sztuki - poziom rozszerzony

Zarówno informatyka, jak i historia sztuki, należą do grupy najrzadziej wybieranych przedmiotów na maturze.

Pisemne matury potrwają do 28 maja. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, abiturienci muszą jeszcze przystąpić do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Przeprowadzane są one w szkołach przez nauczycieli. Ta sesja egzaminacyjna zakończy się również 28 maja.

Dodatkowy termin w czerwcu

Ci abiturienci, którzy nie mogą z przyczyn zdrowotnych lub losowych zdawać egzaminów pisemnych w wyznaczonych terminach, za zgodą dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych będą to mogli zrobić w dodatkowym terminie: między 3 a 19 czerwca.

Abiturient zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu.

Maturzysta, który nie zda jednego z egzaminów, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Termin poprawkowego egzaminu pisemnego wyznaczono na 27 sierpnia, a ustnych - na 26-30 sierpnia.

ZOBACZ ARKUSZE i PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA: MATURA 2013 - SPRAWDŹ, CZY ZDASZ

Autor: bor//bgr,jaś / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

Pozostałe wiadomości