Polska

CBA w Senacie

Polska

Aktualizacja:
CBA mowi, że prokuratura nie ma do niego zastrzeżeń
TVN24.plCBA mówi, że prokuratura nie ma do niego zastrzeżeń

Od spotkania z szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariuszem Kamińskim, senatorowie rozpoczną środowe posiedzenie Izby Wyższej parlamentu. - Generalnie ocena działań CBA przez prokuraturę jest dobra jeśli chodzi o zaangażowanie, poziom merytoryczny i stan realizacji prowadzonych spraw - relacjonował we wtorek przed senacką Komisją Praw Człowieka i Praworządności zastępca Kamińskiego Ernest Bejda.

Mariusz Kamiński będzie mówił o najważniejszych, kontrowersyjnych postępowaniach jakie znalazły się w przekazanej Senatowi informacji o wynikach działalności CBA w 2007 roku

Łapówki bardzo kontrolowane

Zawsze weryfikujemy kwestię wiarygodności informacji o możliwości popełnienia przestępstwa, nie ma mowy o prowokacji ani podżeganiu do popełnienia przestępstwa - podkreślił. Ernest Bejda, wiceszef CBA

Trochę statystyki

Według przedstawionej senatorom informacji, w 2007 roku CBA prowadziło łącznie 284 postępowania przygotowawcze i sprawy operacyjne, w prowadzonych śledztwach 169 osobom postawiono 387 zarzutów, a wobec 59 podejrzanych zastosowano tymczasowe aresztowanie. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono około 13 mln zł. Na koniec 2007 roku w Biurze zatrudnionych było 568 funkcjonariuszy i 39 innych pracowników.

Poza tym ordynacja, poczta, ubezpieczenia i PARP

Senatorowie zajmą się ponadto nowelą ordynacji samorządowej, która znosi możliwość tworzenia tzw. bloków list w wyborach samorządowych oraz nowelizacją ustawy o Poczcie Polskiej, która dopuszcza możliwość upadłości tego przedsiębiorstwa. Senat będzie też pracować nad znowelizowaną ustawą o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz nad nowelizacją ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Źródło: PAP, lex.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24.pl

Pozostałe wiadomości