Czarno na białym

Najemnik od kuchni

"Czastnaja Wojennaja Kompanija" - prywatna firma wojenna. Grupa Wagnera - do niedawna ściśle tajna prokremlowska grupa najemników - w czasie inwazji Rosji na Ukrainę nie tylko ujawniła się, ale działała ostentacyjnie. Dopuściła się licznych zbrodni. O tajnej do niedawna grupie i jej właścicielu Jewgieniju Prigożynie ponownie usłyszał cały świat. Według Rosyjskiego Komitetu Śledczego Prigożyn zginął w katastrofie samolotu, do której doszło 23 sierpnia. Przez wiele lat uchodził za jednego z najbardziej wpływowych rosyjskich oligarchów i zaufanego człowieka Putina. Ten stan rzeczy zmienił się po tym, jak Prigożyn otwarcie zaczął krytykować sposób prowadzenia wojskowej inwazji Rosji na Ukrainie. Skąd wziął się Prigożyn, jak wszedł w łaski Putina, dlaczego się zbuntował i co się z nim działo po buncie, wyjaśnia Paulina Tomanek z "Czarno na białym".

28.08.2023
Długość: 29 min