Najnowsze

Projekt zmian konstytucji skierowany do komisji sejmowych

Najnowsze

Autor:
ToL
Źródło:
PAP
Sejm nie zgodził się na odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu zmian konstytucji
Sejm nie zgodził się na odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu zmian konstytucji
wideo 2/6
Sejm nie zgodził się na odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu zmian konstytucji

Sejm w czwartkowym głosowaniu nie zgodził się na odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu zmian konstytucji, autorstwa PiS, o co wnioskował klub KO. W projekcie chodzi o zmianę zapisów o limicie zadłużenia publicznego, a także umożliwienie wywłaszczenia rosyjskich oligarchów. Projekt został skierowany do sejmowych komisji.

Sejm w czwartek przeprowadził pierwsze czytanie projektu PiS zmiany konstytucji, wniosek o jego odrzucenie złożył poseł KO Robert Kropiwnicki. W wieczornym głosowaniu za wnioskiem głosowało 191 posłów, przeciw było 233, a od głosu wstrzymało się 29 posłów. Projekt tym samym został skierowany do sejmowych komisji.

Co w projekcie ustawy?

Projekt ustawy o zmianie konstytucji został złożony w Sejmie 7 kwietnia. Zawiera on zmianę art. 216 ust. 5, w którym ma być zapisane wyłączenie z limitu zadłużenia publicznego, nieprzekraczającego 3/5 (60 proc.) rocznego PKB, finansowania potrzeb obronnych RP.

Druga zmiana to dodanie po rozdziale XI konstytucji rozdziału XIa, zatytułowanego: "zagrożenie bezpieczeństwa państwa". PiS postuluje dodanie art. 234a, zgodnie z którym możliwe będzie - w razie napaści zbrojnej dokonanej przez obce państwo na terytorium RP lub powodującej bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego - przejęcie na rzecz Skarbu Państwa majątku osób niebędących obywatelami polskimi, osób prawnych oraz innych podmiotów, gdy można domniemywać, że majątek ten jest lub może być wykorzystany do finansowania lub wspierania napaści zbrojnej dokonanej przez obce państwo lub działań związanych z tą napaścią.

Punkt drugi tego artykułu zakłada, że majątek przejęty przez Skarb Państwa przeznacza się na wsparcie osób dotkniętych skutkami napaści zbrojnej. Szczegółowy sposób przejęcia majątku przez Skarb Państwa ma określać ustawa.

Obecnie - zgodnie z art. 216. ust. 5 konstytucji - nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowych, w następstwie których państwowy dług publiczny przekroczy 3/5 wartości rocznego produktu krajowego brutto. Z kolei art. 47 konstytucji stanowi, że przepadek rzeczy może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

Autor:ToL

Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości