Austria zalegalizuje małżeństwa homoseksualne

Świat


Austriacki Trybunał Konstytucyjny zdecydował we wtorek, że przepisy zabraniające małżeństw jednopłciowych są dyskryminacyjne i postanowił, że najpóźniej od początku 2019 roku w kraju wolno będzie zawierać takie małżeństwa.

Uznano, że prawne różnicowanie między związkami heteroseksualnymi i homoseksualnymi narusza zakaz dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej. Od 2010 roku prawo austriackie umożliwia parom homoseksualnym zawieranie tzw. zarejestrowanych związków partnerskich. Trybunał zajął stanowisko w sprawie skargi dwóch kobiet, którym władze Wiednia odmówiły prawa do zawarcia związku małżeńskiego.

Związki partnerskie nadal będą obowiązywać

W opublikowanym we wtorek orzeczeniu Trybunał Konstytucyjny zdecydował, że zakaz małżeństw jednopłciowych przestanie obowiązywać z końcem 2018 roku, chyba że rząd zniesie go wcześniej. Zachowana została możliwość zawierania związków partnerskich przez pary homoseksualne. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału będą z niej mogły korzystać także pary heteroseksualne, o ile ustawodawca nie zdecyduje się na inne rozwiązanie.

Jeszcze przed formalnym zniesieniem zakazu w związki małżeńskie będą mogły wstępować pary jednopłciowe, które zwracały się w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego - informuje austriacka agencja APA.

Autor: MR/adso / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock