Związki partnerskie

Związki partnerskie

O związku kohabitacyjnym słyszy się rzadziej niż o konkubinacie lub związku partnerskim, w rzeczywistości są one jednak równie często spotykane. Co to jest związek kohabitacyjny i na czym polega? Czym różni się on konkubinatu i związku partnerskiego?

Konkubinat to prawnie nieuregulowana wspólnota życiowa mężczyzny i kobiety, której cechą jest trwałość. W Polsce życie w konkubinacie oznacza brak możliwości korzystania z dokładnie takich samych praw, jakie mają małżeństwa. Mimo to są możliwości dziedziczenia, wspólnych rozliczeń czy brania wspólnie kredytu.

Dzieci urodzone w Stanach Zjednoczonych z matki zastępczej w związku dwóch mężczyzn, z których jeden to obywatel Polski, mają prawo do potwierdzenia polskiego obywatelstwa – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. W sądzie stwierdzono, że dziecko nie może być dyskryminowane ani ze względu na sposób przyjścia na świat, ani status jego rodziców. O wyroku poinformował Rzecznik Praw Obywatelskich, który przyłączył się do sprawy.

Austriacki Trybunał Konstytucyjny zdecydował we wtorek, że przepisy zabraniające małżeństw jednopłciowych są dyskryminacyjne i postanowił, że najpóźniej od początku 2019 roku w kraju wolno będzie zawierać takie małżeństwa.

W czasie wyborów Platforma Obywatelska zapowiadała przełom i nowe regulacje prawne w wielu sprawach. Związki partnerskie, in vitro, konwencja o zwalczaniu przemocy wobec kobiet, czy likwidacja Funduszu Kościelnego. To tylko niektóre ze spraw, których PO nie może rozwiązać, gdyż natrafia na wewnątrzpartyjny opór. [Materiał "Faktów TVN"]

Ustawa zezwalająca na małżeństwa osób tej samej płci przeszła przez wszystkie szczeble legislacyjne Parlamentu Wielkiej Brytanii. Niedługo później zatwierdziła ją królowa. Pierwsze związki będą mogły zostać zawarte prawdopodobnie latem przyszłego roku.