Prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka: konstytucja mówi o wolności od tortur i nieludzkiego traktowania

TVN24 | Polska

Autor:
mjz//now
Źródło:
TVN24
Prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka: mamy artykuł 40 konstytucji , który mówi o wolności od tortur i nieludzkiego traktowaniaTVN24
wideo 2/35
TVN24Prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka: mamy artykuł 40 konstytucji , który mówi o wolności od tortur i nieludzkiego traktowania

Ta decyzja osób zasiadających w Trybunale Konstytucyjnym wyraźnie stawia ponad prawa i wolności kobiet prawa i wolności płodu - jak chcą jedni, bądź dziecka poczętego - jak chcą drudzy - mówiła w TVN24 prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Danuta Przywara. Zwracała przy tym uwagę, że artykuł 40 konstytucji mówi wprost, że państwo musi zapewnić nam wolności od tortur i innego nieludzkiego traktowania i karania. Dodała, że dzięki temu można skarżyć osobę, która spowodowała tego typu cierpienia bądź państwo, które temu nie przeciwdziałało.

Trybunał Konstytucyjny, na czele którego stoi Julia Przyłębska, uznał w czwartkowym orzeczeniu za niezgodne z konstytucją prawo do aborcji z powodu trwałych i nieodwracalnych wad płodu.

Przywara: ta decyzja wyraźnie stawia prawa i wolności płodu ponad prawa i wolności kobiet

O konsekwencjach decyzji Trybunału Konstytucyjnego mówiła w niedzielę w TVN24 prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Danuta Przywara.

Stanowisko HFPC w sprawie "tak zwanego orzeczenia TK"

- Ta decyzja osób zasiadających w Trybunale Konstytucyjnym wyraźnie stawia ponad prawa i wolności kobiet prawa i wolności płodu - jak chcą jedni, bądź dziecka poczętego - jak chcą drudzy. To jest również kwestia definicji, od którego momentu mówimy o człowieku, w związku z powyższym, od którego momentu będziemy mówić o działaniu artykułu 38 konstytucji, mówiącego o obowiązku państwa jeżeli chodzi o prawną ochronę życia człowieka - mówiła.

"Znajdziemy się w tym samym miejscu co Watykan i Malta, jeżeli chodzi o kraje europejskie"

Zwracała uwagę, że "prawo europejskie pozostawia sporo dowolności poszczególnym państwom, jeżeli chodzi o szczegóły regulacji". Jak dodała, "kiedy decyzja zostanie ogłoszona w Dzienniku Ustaw, to znajdziemy się w tym samym miejscu, co Watykan i Malta, jeżeli chodzi o kraje europejskie".

Przywara: ta decyzja wyraźnie stawia ponad prawa i wolności kobiet prawa i wolności płodu

Przywara: mamy artykuł 40, który mówi o wolności od tortur i nieludzkiego traktowania

Przywara mówiła także o tym, w jaki sposób można chronić prawnie kobiety w tej sytuacji przed możliwością nieludzkiego traktowania.

- Tu mamy z jednej strony artykuł 40 konstytucji mówiący wprost, że państwo musi zapewnić nam wolności od tortur i innego nieludzkiego traktowania i karania i odpowiedni do tego artykułu artykuł 3 europejskiej konwencji praw człowieka [chodzi o Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności - red.] który również mówi o wolności od tortur i innego nieludzkiego traktowania albo karania - wskazywała.

Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych.

Nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu.

- Artykuły i przepisy prawa mówiące o zakazie tortur dają nam w ręce możliwość skarżenia osoby, która spowodowała tego typu cierpienia bądź państwa, które nie przeciwdziałało temu, że spotkały nas tego typu fakty - podkreśliła Przywara.

Prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka: mamy artykuł 40 konstytucji , który mówi o wolności od tortur i nieludzkiego traktowaniaTVN24

"To wszystko urąga naszej godności i godności państwa"

- Ale to wszystko jest po fakcie - przyznała. Jak mówiła, "ta zmiana, którą wprowadziła decyzja składu Trybunału Konstytucyjnego powoduje, że od kobiet wymagany jest heroizm i nieludzkie cierpienie". - To wszystko urąga naszej godności i godności państwa - powiedziała prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Przywara: będziemy wspierać kobiety, lekarzy, sędziów

Mówiła także o tym, w jaki sposób Helsińska Fundacja Praw Człowieka może wspierać osoby, które mogą być dotknięte konsekwencjami decyzji Trybunału Konstytucyjnego. - Na pewno będziemy wspierać zarówno lekarzy, którzy potraktują to tak zwane orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jako nieistniające, jak i sędziów, którzy będą musieli orzekać w tego typu sprawach - zapewniła.

- Będziemy też wspierać kobiety w przygotowywaniu i składaniu skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka czy Komitetu Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych - dodała rozmówczyni TVN24.

Autor:mjz//now

Źródło: TVN24