Polska

Sondaż: większość Polaków źle ocenia sytuację w kraju

Polska

ShutterstockPolacy uważają, że polska gospodarka znajduje się w kryzysie

Blisko dwie trzecie Polaków (65 proc.) uważa, że sprawy w Polsce idą w złym kierunku. Przeciwnego zdania jest 22 proc., pozostałe 13 proc. nie potrafiło wyrazić opinii na ten temat - wynika z kwietniowego sondażu TNS Polska.

- W porównaniu do wyników sprzed miesiąca negatywnych ocen przybyło o 3 punkty proc. - podkreślono w sondażu.

Większość badanych (62 proc.) uważa, że polska gospodarka znajduje się w stanie kryzysu (zdaniem 44 proc. jest to lekki kryzys, a według 18 proc. ankietowanych gospodarka jest w stanie głębokiego kryzysu). Dwukrotnie mniej (31 proc.) Polaków jest zdania, że polska gospodarka się rozwija. O dynamicznym rozwoju wspomina 3 proc. badanych, a 28 proc. uważa, że gospodarka rozwija się, ale jest to rozwój powolny.

- W porównaniu do wyników z marca zauważa się nieznaczny (o 2 punkty proc.) spadek pozytywnych ocen obecnego stanu gospodarki. Odsetek ocen negatywnych pozostaje bez zmian - podkreślono w sondażu.

Prawie co piąty ankietowany (19 proc.) ma nadzieję, że w ciągu następnych trzech lat materialne warunki życia ludności poprawią się. Przeciwnego zdania jest 33 proc. badanych – prognozują oni, że w najbliższych latach warunki życia ulegną pogorszeniu. Najwięcej badanych (43 proc.) jest jednak zdania, że w ciągu najbliższych lat nic się w tej kwestii nie zmieni.

- Wyniki uzyskane w kwietniu nie odbiegają znacząco od tych uzyskanych miesiąc wcześniej. Zauważa się nieznaczny spadek odsetka pozytywnych prognoz (o 2 pkt. proc.) oraz wzrost odsetka prognoz negatywnych (o 3 pkt. proc.). O 2 pkt. proc. spadł odsetek tych, którzy uważają, że warunki życia nie zmienią się - wskazano w badaniu.

Trudności z pracą

Jak podali autorzy sondażu, ankietowani częściej oceniają negatywnie niż pozytywnie kierunek biegu spraw w Polsce, stan obecnej gospodarki oraz prognozę materialnych warunków życia. Prawie trzy czwarte ankietowanych (74 proc.) uważa, że znalezienie pracy w Polsce jest trudne, bądź w ogóle niemożliwe. Większość z nich (53 proc.) jest zdania, że obecnie trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę w Polsce, a co piaty (21 proc.) uważa, że w ogóle nie można znaleźć pracy. Optymiści stanowią 22 proc. społeczeństwa. 2 proc. badanych sądzi, że można bez większych kłopotów znaleźć dobrą pracę, a 20 proc. jest zdania, że pracę można znaleźć, ale niekoniecznie taką, jaką by się chciało. - Kwietniowe wyniki są zbliżone do wyników uzyskanych miesiąc temu. Odsetek optymistów pozostaje wciąż na takim samym poziomie. Natomiast, o 2 punkty proc. spadły negatywne oceny możliwości znalezienia pracy w Polsce, wzrósł tymczasem, o 2 punkty proc., odsetek osób niezdecydowanych w tej kwestii - zaznaczono. Sondaż TNS Polska został zrealizowany w dniach 4-9 kwietnia tego roku na ogólnopolskiej, losowej, reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.

Autor: MAC\mtom\kwoj / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości