Śledztwo w sprawie posiedzenia w Sali Kolumnowej umorzone

[object Object]
W Sali Kolumnowej przeprowadzono głosowanie m.in. nad ustawą budżetową na 2017 roktvn24
wideo 2/22

Posiedzenie Sejmu z 16 grudnia 2016 roku, podczas którego uchwalono ustawę budżetową, miało prawidłowy przebieg, a przeniesienie obrad z sali plenarnej do Sali Kolumnowej było zgodne z prawem - oceniła prokuratura i umorzyła śledztwo.

Jak poinformowała w poniedziałek rzeczniczka Prokuratury Krajowej prok. Ewa Bialik, z ustaleń prokuratorów wynika, że przeniesienie obrad "było konieczne do zapewnienia sprawnej pracy Sejmu, a przedstawiciele wszystkich sejmowych stronnictw i niezrzeszeni mieli pełną swobodę udziału w tych obradach". - Warszawska prokuratura okręgowa zdecydowała o umorzeniu śledztwa, z powodu braku znamion czynów zabronionych oraz niepopełnienia czynów wskazanych w zawiadomieniach – dodała Bialik.

"Zostało zapewnione kworum"

Prokuratura oceniła, że we wszystkich przeprowadzonych w Sali Kolumnowej głosowaniach, w tym nad ustawą budżetową, "brała udział wystarczająca do podjęcia decyzji liczba posłów – od 236 do 237, a więc zostało zapewnione tzw. kworum".

- Świadczą o tym protokoły głosowań, których rzetelność potwierdziły zeznania świadków skonfrontowane z zapisami monitoringu, a także pisemne oświadczenia posłów biorących udział w głosowaniach. Nie stwierdzono przy tym, aby głos oddawały osoby nieuprawnione – dodała Bialik.

"Uprawnione wykluczenie posła PO"

Z uzasadnienia decyzji o umorzeniu – jak ustaliła PAP - wynika też, że zdaniem prokuratorów uprawnione było wykluczenie z obrad posła PO, a marszałek Sejmu "działał w tym przypadku zgodnie z regulaminem". Zwrócono uwagę, że podczas obrad "liczni posłowie, pod pretekstem zgłaszania wniosków formalnych i zadawania pytań, wygłaszali oświadczenia niezwiązane z omawianym tematem, czym prowokowali okrzyki z Sali i zakłócali pracę Sejmu". "Podczas wystąpienia posła Michała Szczerby marszałek dwukrotnie zwracał uwagę, że jego zachowanie zakłóca obrady Sejmu i stwierdził, że poseł uniemożliwia ich prowadzenie. Mimo to parlamentarzysta kontynuował wypowiedzi, które nie przystawały do powagi Sejmu, łamiąc regulamin Sejmu" - zaznaczono.

"Marszałek zobowiązany do przeniesienia obrad"

Odnosząc się do samego przeniesienia obrad, prokuratura stwierdziła, że marszałek nie miał możliwości prowadzenia ich na sali plenarnej z uwagi na blokadę sejmowej mównicy i fotela marszałka przez około stu posłów PO, Nowoczesnej i PSL. Wskazano, że to "naruszało przepisy ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz regulamin Sejmu". "Marszałek mógł wezwać Straż Marszałkowską, by siłą usunęła posłów blokujących mównicę i marszałkowski fotel, co doprowadziłoby do eskalacji protestu, godząc w powagę Sejmu, albo przenieść obrady, co też uczynił" – uzasadniono. Zdaniem prokuratorów marszałek był więc "nie tylko uprawniony, ale i zobowiązany do przeniesienia obrad z sali plenarnej w inne miejsce". "Dopuszczając do paraliżu Sejmu przez część posłów zakłócających obrady, narażałby się na zarzut niedopełnienia obowiązków nałożonych na niego przez Konstytucję RP i regulamin Sejmu" – podkreślono. Zwrócono też uwagę, że Sala Kolumnowa była już wykorzystywana w tym celu w sierpniu 2010 r., z uwagi na prowadzony w sali plenarnej remont. "Wszyscy posłowie mieli pełną swobodę udziału w posiedzeniu Sejmu przeniesionym do Sali Kolumnowej. Zostali też należycie poinformowani, że właśnie tam będą się toczyć wznowione po przerwie obrady. Informację o wznowieniu obrad o godz. 21.30 w Sali Kolumnowej, dostali za pośrednictwem SMS-ów, a komunikat na ten temat został również wyświetlony na elektronicznej tablicy w sali plenarnej" - dodano. Prokuratorzy powołali się przy tym, na obecność na sali m.in. posłów PO: Joanny Muchy, Sławomira Nitrasa, Agnieszki Pomaski, Elżbiety Radziszewskiej, Cezarego Tomczyka i m.in. Jerzego Meysztowicza z Nowoczesnej oraz Piotra Liroya-Marca (wówczas Kukiz’15). Podkreślono, że przedstawiciele innych klubów nie byli wpuszczani na Salę Kolumnową tylko "przed wznowieniem obrad", gdyż "odbywało się tam posiedzenie klubu parlamentarnego PiS". Prokuratura nie stwierdziła również – jak ustaliła PAP – "aby na liście obecności na posiedzeniu Sejmu wpisały się osoby, które nie brały w nim udziału".

Zawiadomienie opozycji

Postępowanie prowadzone było od 19 grudnia ubiegłego roku. Dotyczyło przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych oraz działania na szkodę interesu publicznego przez funkcjonariuszy publicznych. Zawiadomienie w tej sprawie złożyły m.in. PO i Nowoczesna.

Blokada mównicy i przeniesienie obrad

Chodzi o posiedzenie Sejmu z piątku 16 grudnia 2016 r. W związku z planami ograniczeń w pracy dziennikarzy w Sejmie oraz wykluczeniem z obrad jednego z posłów PO Michała Szczerby opozycja rozpoczęła wówczas blokowanie sejmowej mównicy. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński wznowił obrady w Sali Kolumnowej, tam też przeprowadzono głosowanie m.in. nad ustawą budżetową na 2017 r. Opozycja podnosiła później, że głosowanie te były nielegalne m.in. z powodu braku kworum.

Autor: js/adso / Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości