TVN24 | Polska

"Udzielenie czasowej ochrony osobom represjonowanym". Projekt rozporządzenia rządu w sprawie Białorusinów

TVN24 | Polska

Autor:
asty//now
Źródło:
PAP

Z projektu rządowego rozporządzenia, jakie zostało opublikowane w środę na stronach Rządowego Centrum Legislacji wynika, że Urząd do spraw Cudzoziemców będzie zapewniał przebywającym w Polsce obywatelom Białorusi zakwaterowanie, wyżywienie i opiekę medyczną. Projekt rozporządzenia przewiduje również ułatwienie białoruskim studentom i naukowcom uzyskanie zezwoleń na pobyt czasowy w Polsce poprzez nieodliczanie środków przeznaczonych na zamieszkanie przy ustalaniu miesięcznych środków na pokrycie kosztów utrzymania.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielenia ochrony czasowej obywatelom Republiki Białorusi i bezpaństwowcom lub osobom o nieustalonym obywatelstwie zamieszkałym na stałe na terytorium tego państwa, masowo przybywającym do Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku rażących naruszeń praw człowieka dokonywanych w kraju pochodzenia został przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W rozporządzeniu ma określić szczegółowe zasady finansowania ochrony czasowej, limit cudzoziemców, którym można udzielić tej ochrony, okres jej trwania lub warunki zakończenia jej udzielania, sposób udzielania pomocy. W dostępnej na stronie Rządowego Centrum Legislacji wersji projektu nie ma na razie konkretnych wielkości dotyczących limitu cudzoziemców oraz czasu trwania ochrony. Roczny koszt utrzymania jednego cudzoziemca objętego ochroną czasową szacowany jest na 32 730 złotych, zaś miesięczny koszt utrzymania jednego cudzoziemca na 2 727,50 złotych.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO >>>

Projekt zakłada, że prezes Urzędu do spraw Cudzoziemców zapewni obywatelom Białorusi, objętym ochroną czasową zakwaterowanie, wyżywienie i opiekę medyczną. "Aktualnie konieczność ułatwienia wjazdu i udzielenia czasowej ochrony osobom represjonowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powoduje sytuacja rażących naruszeń praw człowieka na Białorusi, które rozpoczęły się wraz z kampanią wyborczą przed wyborami prezydenckimi zaplanowanymi na 9 sierpnia 2020 roku" - czytamy w uzasadnieniu.

"Represje władz Białorusi rozpoczęły się niemal natychmiast po ogłoszeniu wyborów. W wyniku tych represji ponad tysiąc obywateli zostało aresztowanych, a setki skazano na krótkie kary więzienia lub grzywny. Wszczęto sprawy karne przeciwko 23 osobom, w tym przeciwko bezpośrednim uczestnikom wyborów: przeciwko członkom sztabów wyborczych i kandydatom na prezydenta, a także blogerom i uczestnikom pokojowych protestów i pikiet odbywających się w celu zebrania podpisów poparcia. Wszyscy zostali nazwani więźniami politycznymi przez białoruskie środowisko praw człowieka. W reakcji na sfałszowanie wyborów - już od dnia 9 sierpnia 2020 roku w Mińsku i w wielu mniejszych miejscowościach Białorusi codziennie dochodzi do protestów społecznych" - zwrócono uwagę.

"Konieczne jak najszybsze wprowadzenie regulacji"

Projekt rozporządzenia przewiduje również ułatwienie białoruskim studentom i naukowcom uzyskanie zezwoleń na pobyt czasowy w Polsce poprzez nieodliczanie środków przeznaczonych na zamieszkanie przy ustalaniu miesięcznych środków na pokrycie kosztów utrzymania. "Zaproponowane w projekcie rozwiązanie ma na celu ułatwienie uzyskania przez obywateli Białorusi wizy oraz zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach, w celu prowadzenia badań naukowych, w celu mobilności długoterminowej naukowca, w celu odbycia stażu albo udziału w programie wolontariatu europejskiego" - wskazano w uzasadnieniu projektu.

Wyjaśniono w nim, że w trakcie postępowania administracyjnego w takich sprawach przy ustalaniu wysokości miesięcznych środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania, które jest obowiązany posiadać cudzoziemiec ubiegający się o wizę lub zezwolenie na pobyt czasowy, obywatele Białorusi nie będą obowiązani wykazywać wysokości środków przeznaczonych na pokrycie kosztów zamieszkania.

"Przy ustalaniu wysokości miesięcznych środków finansowych posiadanych przez obywateli Białorusi na pokrycie kosztów utrzymania, nie będzie się bowiem odliczać środków przeznaczonych na pokrycie kosztów zamieszkania" - zaznaczono. Zgodnie z zapisem projektu rozporządzenia miałoby ono wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. "Z uwagi na sytuację panującą na Białorusi konieczne jest jak najszybsze wprowadzenie projektowanych regulacji" - uzasadniono.

Autor:asty//now

Źródło: PAP

Tagi:
Raporty:
Pozostałe wiadomości