Członek RPP: Perspektywa szatni się zmieniła. Dzisiaj płaszcz zginął jej pracownikowi

Źródło:
TVN24
Litwiniuk: mam nadzieję, że będzie refleksja po stronie prezesa Glapińskiego
Litwiniuk: mam nadzieję, że będzie refleksja po stronie prezesa GlapińskiegoTVN24
wideo 2/11
Litwiniuk: mam nadzieję, że będzie refleksja po stronie prezesa GlapińskiegoTVN24

15 października był dniem oświecenia dla wielu członków organów NBP - powiedział w "Jeden na Jeden" w TVN24 członek Rady Polityki Pieniężnej profesor Przemysław Litwiniuk. W programie mówił o sporze wewnątrz Narodowego Banku Polskiego, inflacji i znaczeniu Komisji Nadzoru Finansowego.

W środę członek zarządu RPP Paweł Mucha opublikował oświadczenie i dwa pisma, w których zarzucił m.in., że "w praktyce działania organów NBP dochodzi do istotnych i mających kluczowe znaczenie dla funkcjonowania banku centralnego przekroczeń". Zarząd NBP uznał postępowanie Muchy za "nieakceptowalne". Prezes NBP Adam Glapiński w odpowiedzi stwierdził, że żadnego sporu w NBP nie ma, a "spór jest tylko o nagrody i premie, to jest cała prawda". - Reszta to mgiełka i didaskalia - zapewniał.

Wojna na górze w NBP. "Chodzi o pieniądze, chodzi o wynagrodzenia, i taki jest spór"

"Zmieniła się perspektywa szatni"

O konflikcie w Narodowym Banku Polskim pytany był w piątkowym wydaniu "Jeden na jeden" w TVN24 gość Agaty Adamek - członek RPP, profesor Przemysław Litwiniuk. W tym kontekście przypomniano słowa Muchy z lipca 2022 roku, który twierdził wtedy, że "próba destabilizacji państwa poprzez werbalny atak na prezesa NBP to działanie na szkodę państwa".

Litwiniuk pytany wobec tego, co się zmieniło od tego czasu, odparł, że "zgadza się z tym, że budowanie tego rodzaju atmosfery wokół instytucji Narodowego Banku Polskiego nie służy państwu". - I nie chciałbym, aby tego typu zjawisko występowało, natomiast myślę, że niektórzy potrzebują czasu i osobistego doświadczenia, aby przełożyć pewne zjawiska na własne poglądy - przyznał.

Ocenił przy tym, że Mucha "jest bardzo dobrym adwokatem". - Adwokatura polska ma w swoim kodzie genetycznym poczucie niezależności, adwokaci nie pracują na etatach na przykład. Myślę, że po roku pracy w NBP (Mucha) dostrzegł to, o czym mówiliśmy wcześniej - stwierdził.

- Tyle, że nawiązując do osoby Ryszarda Ochódzkiego z "Misia", można powiedzieć, że perspektywa szatni się zmieniła. Rok temu my uznaliśmy, że powiedzieliśmy, co należy kierownikowi szatni i więcej nie ma sensu, a dzisiaj płaszcz zginął także pracownikowi szatni i z tego tytułu powstało to zagadnienie, o którym rozmawiamy - skomentował Litwiniuk.

>> Konflikt w NBP "może otworzyć potencjalną drogę do postawienia Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu" 

Na zwrócenie uwagi, że Adam Glapiński zarzucił Musze pazerność, Litwiniuk odparł, że "nie zna pana ministra Muchy jako człowieka pazernego". - Mam o nim dobre zdanie jako o fachowcu, natomiast rzeczywiście przeglądu legislacyjnego wymagałaby kwestia uregulowania zasad wynagradzania członków zarządu Narodowego Banku Polskiego - dodał.

Litwiniuk mówił przy tym, że "prezes Glapiński bardzo często akcentuje odrębność i niezależność poszczególnych organów NBP od siebie, rady od zarządu, zarządu od rady i prezesa od rady". - Przy czym w jego rękach skupia się wymierzanie poziomu nagród i premii członkom zarządu, co generalnie ingeruje w poczucie tej niezależności. Ta sytuacja jest niedopuszczalna, powinna być zmieniona - zaznaczył.

Wypowiadając się o zarobkach Glapińskiego stwierdził, że "społeczeństwo jest w stanie ocenić, czy jest to płaca adekwatna do wysiłków, które czyni". Pytany, czy jego zdaniem jest to adekwatna płaca, Litwiniuk odparł, że jego zdaniem prezes NBP "miałby na rynku trudności ze znalezieniem chętnego do zapłacenia mu takich pieniędzy za tego rodzaju świadczenia".

Jak wynika z informacji zamieszczonych na stronach banku centralnego, Glapiński jako prezes Narodowego Banku Polskiego zarobił w 2022 roku ponad 1,3 miliona złotych brutto. To kwota o 18 procent wyższa niż rok wcześniej.

Litwiniuk: mam nadzieję, że będzie refleksja po stronie prezesa Glapińskiego

Poruszając z kolei wątek wczorajszej konferencji Adama Glapińskiego, gość TVN24 zauważył, że zostały tam wypowiedziane dwie tezy. - Pierwsza: nie ma konfliktu w zarządzie NBP, druga: atmosfera w Radzie Polityki Pieniężnej jest bardzo dobra. Jeżeli pierwsze zdanie jest tak samo prawdziwe jak drugie, to myślę, że mamy do czynienia z potężnym konfliktem w zarządzie NBP - ocenił.

Pytany, jak jego zdaniem zakończy się konflikt wewnątrz Banku, Litwiniuk, odparł, że "ma nadzieję, że będzie refleksja".

Dopytywany, po której stronie spodziewa się refleksji, wskazał: - Po stronie pana prezesa Glapińskiego. Jednak on odpowiada całościowo, on jest jedyną osobą, która odpowiada konstytucyjnie za swoją działalność w Narodowym Banku Polskim. Dlatego on powinien w sposób szczególny zwrócić uwagę na prawidłowość funkcjonowania struktur i organów Narodowego Banku Polskiego.

Litwiniuk: Prezes wypowiedział dwie tezy. Jeżeli pierwsze zdanie jest tak samo prawdziwe jak drugie, to myślę, że mamy do czynienia z potężnym konfliktem w zarządzie NBP
Litwiniuk: Prezes wypowiedział dwie tezy. Jeżeli pierwsze zdanie jest tak samo prawdziwe jak drugie, to myślę, że mamy do czynienia z potężnym konfliktem w zarządzie NBPTVN24

"15 października był dniem oświecenia dla wielu członków organów" NBP

W dalszej części rozmowy Litwiniuk ocenił, że "15 października był dniem oświecenia dla wielu członków organów" NBP. - Nawet w decyzjach Rady Polityki Pieniężnej widać, że z większą ostrożnością zaczęto podchodzić do problematyki inflacji, nie spodziewano się również pochodów dziękczynnych za to, co dotychczas zostało osiągnięte - zauważył.

- Myślę, że to był taki dzień, w którym opadła jesienna mgła, mimo tego, że listopad już w kalendarzu - dodał.

Litwiniuk: 15 października był dniem oświecenia dla wielu członków organów NBP
Litwiniuk: 15 października był dniem oświecenia dla wielu członków organów NBPTVN24

Glapiński przed Trybunałem Stanu? "Nie jest to sprawa prosta, wymaga twardych dowodów"

W rozmowie zapytano także o ewentualną odpowiedzialność Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu.

- Jako członek Rady Polityki Pieniężnej nie mam funkcji ani oskarżyciela, ani wnioskodawcy, ani tym bardziej członka tego gremium, które byłoby właściwe, by osądzać postawę prezesa Glapińskiego, natomiast z zasady niezależności banków centralnych, wywodzonej chociażby z traktatów konstytuujących Unię Europejską, należy wyciągnąć jeden wniosek: nie jest to sprawa prosta, wymaga twardych dowodów naruszenia prawa - odpowiedział Litwiniuk.

Przywołał tu przykład Łotwy, gdzie - jak przypomniał - zawieszono prezesa banku centralnego i decyzję tę uchylił Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. - Więc wieszczenie tego typu procedury może być przedwczesne, może być na wyrost i generalnie nie służyłoby polskiej gospodarce - uprzedzał.

- Dlatego ja wzywam do opamiętania i do zracjonalizowania działań, które mają miejsce wewnątrz tej struktury. Natomiast z formalnego punktu widzenia jest to oczywiście możliwe - podsumował.

Jak mówił członek RPP, "widziałby obszar analizy raczej gdzie indziej". - Przede wszystkim w kwestii zgodności działań Narodowego Banku Polskiego z artykułem 220 ustęp 2 konstytucji w okresie covidowym. Mówię tutaj o pokrywaniu potrzeb pożyczkowych rządu, obligacjach, jak również o ustawowym i konstytucyjnym obowiązku zachowania apolityczności. To są dwa obszary, które mogłyby być ewentualnie analizowane w kontekście odpowiedzialności konstytucyjnej pana prezesa - mówił.

Litwiniuk zaznaczał przy tym, że "nieudostępnianie protokołów jest naruszeniem regulaminu, a nie ustawy czy konstytucji".

- Każdy członek zarządu odpowiada prawnie za wykonanie zadania ustawowego w postaci realizacji założeń polityki pieniężnej. Jeżeli Rada Polityki Pieniężnej podejmie pewne ustalenia, to świętym prawem i obowiązkiem każdego członka zarządu jest zapoznać się z tymi ustaleniami i je wdrażać. Jeżeli prezes nie zapoznaje członków zarządu z protokołami z posiedzenia RPP, to to jest zjawisko, które w ramach wewnętrznych regulacji jest na pewno nieakceptowalne, a z punktu widzenia wykonywania ustawowych zadań - szkodliwe. Dlatego wzywam do opamiętania - mówił.

Adam Glapiński przed Trybunałem Stanu? Litwiniuk: nie jest to sprawa prosta, wymaga twardych dowodów
Adam Glapiński przed Trybunałem Stanu? Litwiniuk: nie jest to sprawa prosta, wymaga twardych dowodówTVN24

"Nawet nam, członkom Rady Polityki Pieniężnej, nie udostępnia się protokołów"

Agata Adamek w rozmowie przypomniała, że Departament Prawny NBP - w odpowiedzi na twierdzenia Muchy - oświadczył, że protokoły z posiedzeń RPP objęte są ochroną wynikającą z przepisów o ochronie informacji niejawnych.

- Absolutnie nie podzielam tego poglądu. Ma [Paweł Mucha - red.] do tego uprawnienie w sensie formalnym i w sensie merytorycznym. Jest potrzeba, aby znał te dokumenty, ponieważ odpowiada za wykonanie tych decyzji. Tu nie ma pola do dalszej interpretacji. Jemu się to po prostu należy i to powinno mu być udostępniane - odparł Litwiniuk.

- Ale nawet nam, członkom Rady Polityki Pieniężnej, nie udostępnia się protokołów. Od prawie roku czekam na udostępnienie tych dokumentów. Po prostu mail osoby odpowiedzialnej w banku za przekazywanie tych dokumentów nie działa w drugą stronę - opisał. - Więc może to jest problem natury informatycznej - dodał.

"Przed nami perspektywa dość długiej, niewysokiej, ale jednak znacząco przekraczającej cel inflacji"

Pytany o to, na czym polega "oświecenie członków organów NBP", o którym wspomniał w rozmowie, Litwiniuk, wyjaśnił, że "dostrzeżono, że po ustąpieniu zewnętrznych przyczyn inflacji i na skutek polityki otoczenia naszej gospodarki, czyli głównie Europejskiego Banku Centralnego, doszliśmy do poziomu wskaźnika inflacji, z którym już musimy poradzić sobie sami".

- Jesteśmy na poziomie twardego lodu, który trzeba skuć, stopić, a to wymaga i czasu i odpowiednich narzędzi. A to, co się stało we wrześniu i w październiku, czyli łącznie 100 punktów bazowych obniżenia podstawowej stopy procentowej, raczej ten lód wypolerowało, a nie przygotowało do rozprawienia się z nim - ocenił.

Litwiniuk przewidywał, że "przed nami perspektywa dość długiej, niewysokiej, ale jednak znacząco przekraczającej cel inflacyjny inflacji, z którą będziemy sobie radzić być może nawet dłużej niż do końca 2025 roku". - Bo sądzę, że w 2026 roku do celu nie dochodzimy - dodał.

Podkreślał, że "z żadnych dokumentów Narodowego Banku Polskiego nie wynika, abyśmy cel (2,5 procent) mieli dotknąć w 2025 roku".

- Nawet najbardziej jaskrawe kolory na banerach umieszczonych na gmachu NBP nie pokonają persystencji inflacji - dodał. - Musimy tego dokonać normalnymi środkami, które są w dyspozycji Narodowego Banku Polskiego, między innymi utrzymywaną na właściwym poziomie realnie dodatnią stopą procentową - sugerował.

Baner inflacyjny na budynku NBP Zdjęcie z maja 2023 rokuKonrad Piasecki, TVN24

Zwracał przy tym uwagę, że "trzeba zauważyć, że inflacja spadła rok do roku, ale miesiąc do miesiąca urosła o 0,2 procenta". - Jeżeli nie będą zachowane instrumenty lub będą zachowane w ograniczonej formie, to inflacja może urosnąć nawet o 1 punkt procentowy w górę w odniesieniu do przyjętych założeń w najbliższych miesiącach - dodał.

"Polityka największej spółki paliwowej pomogła odpowiednio przygotować grunt pod odczyt inflacji"

Członek RPP przypomniał dane GUS i porównanie stosunku cen z października 2023 do października 2022, polecając, by "uświadomić sobie, że musimy spojrzeć na istotę procesów cenowych". - A te niestety są istotnie zakrzywione chociażby sytuacją na rynku paliw, gdzie doszło do pewnych niestandardowych zjawisk - przypomniał.

- W grudniu ubiegłego roku również polityka największej spółki paliwowej pomogła odpowiednio przygotować grunt pod odczyt inflacji w styczniu czy lutym. Nie doszło dzięki temu do przekroczenia bariery 20 procent - dodał Litwiniuk.

CZYTAJ WIĘCEJ: Cenowy rollercoaster na stacjach paliw

KNF "niezwykle ważna z punktu widzenia prowadzenia polityki gospodarczej"

Na koniec rozmowy Adamek zapytała Litwiniuka o znaczenie Komisji Nadzoru Finansowego, bowiem posada przewodniczącego KNF może być ostatnią, o której obsadzeniu formalnie zadecyduje premier Mateusz Morawiecki.

>> To może być ostatnie stanowisko, które obsadzi PiS

- To jest niezwykle ważny organ, jeśli chodzi o polską gospodarkę i sektor bankowy - odparł członek RPP. - W 2006 roku wyjęto nadzór bankowy z Narodowego Banku Polskiego i przeniesiono go do właśnie KNF-u. Krytycznie oceniam to rozwiązanie, ponieważ instrumenty działania KNF-u ingerują w wolność działalności gospodarczej banków i pod względem personalnym i pod względem zakresu aktywności gospodarczej - wspomniał.

Jak mówił dalej, "KNF jest instytucją nieznaną konstytucji".

- Przykładowo, rynek kredytów w ostatnim roku. Prezes Glapiński jest łaskaw sądzić, że to stopy procentowe zamroziły ten rynek, powodując odpowiednie osiągnięcia w odniesieniu do inflacji. Natomiast w moim przekonaniu był to bufor, który ustanowiła Komisja Nadzoru Finansowego, nakazując naliczać dodatkowy, hipotetyczny wzrost oprocentowania o pięć punktów do ustalania zdolności kredytowej, co w zasadzie pozbawiło większość zainteresowanych kredytem możliwości jego uzyskania - tłumaczył. - Dopiero kiedy w lutym ten bufor został zniesiony, mimo że stopy stały na tym samym poziomie, rynek kredytowy odżył i zbliża się do poziomu z 2021 roku w tej chwili - dodał.

Podsumował, że KNF "to urząd, który ma istotny wpływ na kreację pieniądza i jest niezwykle ważny z punktu widzenia prowadzenia polityki gospodarczej". - Trzeba mieć to na uwadze - zastrzegł.

Autorka/Autor:akw/ft

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Pozostałe wiadomości

Kiedyś był zagorzałym krytykiem Trumpa, nazwał go "kulturową heroiną", a nawet "amerykańskim Hitlerem". Jednak teraz 39-letni J.D. Vance, przeciwnik amerykańskiej pomocy dla Ukrainy, staje u boku Trumpa jako jego kandydat na wiceprezydenta. Dzieli ich niemal 40 lat, czy połączy prezydentura?

Napisał bestseller, dla Trumpa nie miał litości. Teraz chce zostać jego wiceprezydentem

Napisał bestseller, dla Trumpa nie miał litości. Teraz chce zostać jego wiceprezydentem

Źródło:
New York Times, Reuters

Marcin Romanowski, poseł Suwerennej Polski i były wiceminister sprawiedliwości, usłyszał zarzuty dotyczące jego działań związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Romanowski został zatrzymany w poniedziałek po południu w swoim mieszkaniu przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego na polecenie Prokuratury Krajowej. 

Były wiceminister Marcin Romanowski usłyszał zarzuty

Były wiceminister Marcin Romanowski usłyszał zarzuty

Aktualizacja:
Źródło:
tvn24.pl, PAP, TVN24

Jeff Bezos, Bernard Arnault i Bill Gates - miliarderzy z czołówki rankingu najbogatszych na świecie - przypłynęli superjachtami na wakacje na Sardynię - informują lokalne media. Luksusowe jednostki warte są w sumie setki milionów dolarów.

Trzech miliarderów i superjachty. Sensacja na wyspie

Trzech miliarderów i superjachty. Sensacja na wyspie

Źródło:
PAP, Bloomberg

Muzyka płynąca przez dwie weekendowe noce z Toru Wyścigów Konnych na Służewcu oburzyła okolicznych mieszkańców. Pisali o drżących od hałasu oknach, a nawet meblach. Powracały pytania, dlaczego stołeczny ratusz godzi się na tak głośne imprezy trwające do rana.

Drżały szyby i meble, mieszkańcy nie mogli spać. Oburzenie po rapowym festiwalu na Służewcu

Drżały szyby i meble, mieszkańcy nie mogli spać. Oburzenie po rapowym festiwalu na Służewcu

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Fala upałów dotrze w środę do Hiszpanii, przynosząc ze sobą temperaturę sięgającą 45 stopni Celsjusza. Gorąco utrudni pracę strażaków, którzy już w poniedziałek walczyli z ogniem w kilkudziesięciu miejscach. Najtrudniejsza sytuacja panuje na południu kraju.

Potężny skwar nadciąga nad Hiszpanię, a część kraju już płonie

Potężny skwar nadciąga nad Hiszpanię, a część kraju już płonie

Źródło:
PAP, eltiempo.es, INFOCA

Daniel Obajtek przekonuje, że upublicznione nagranie jego rozmowy z dziennikarzem Piotrem Nisztorem nie jest prawdziwe, bo "prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania". Według niego to właśnie jest dowód, że "nie ma żadnych nagrań". Były prezes Orlenu manipuluje. Powód decyzji prokuratury był inny. Śledczy w ogóle nie badali prawdziwości nagrań.

Taśmy Obajtka. Prokuratura potwierdziła, że "nie ma żadnych nagrań"? Wcale nie

Taśmy Obajtka. Prokuratura potwierdziła, że "nie ma żadnych nagrań"? Wcale nie 

Źródło:
Konkret24

Rada Dialogu Społecznego nie wypracowała wspólnego stanowiska w sprawie propozycji podwyżki najniższej krajowej w 2025 roku. Rząd ma czas do 15 września na podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie wysokości płacy minimalnej.

Najniższa krajowa 2025. Spór o podwyżkę płacy minimalnej. "Apelujemy bardzo mocno"

Najniższa krajowa 2025. Spór o podwyżkę płacy minimalnej. "Apelujemy bardzo mocno"

Źródło:
PAP

Sprawa wydaje się tak oczywista, że aż dziwne, że dotąd takich przepisów resort pracy nie przygotował. Chodzi o to, w jakiej temperaturze można pracować, a powyżej ilu stopni już nie, i na co może liczyć pracownik oprócz wody - chodzi o przerwę i odpoczynek w chłodnym miejscu.

Rząd planuje uregulować maksymalną temperaturę miejsc pracy. "Ze względu na zmiany klimatu"

Rząd planuje uregulować maksymalną temperaturę miejsc pracy. "Ze względu na zmiany klimatu"

Źródło:
Fakty TVN

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że potrzeba 25 systemów obrony powietrznej Patriot, aby całkowicie "zamknąć niebo" nad krajem i uniemożliwić rosyjskie ataki lotnicze i rakietowe. Zapewnił też, że zamierza współpracować z Donaldem Trumpem, jeśli ten wygra tegoroczne wybory prezydenckie w USA.

Zełenski o tym, ile trzeba Patriotów, żeby "zamknąć niebo"

Zełenski o tym, ile trzeba Patriotów, żeby "zamknąć niebo"

Źródło:
PAP

- Ojciec Rydzyk ich dlatego broni, że sam dostał od poprzedniej władzy ponad 400 milionów złotych - mówił w "Faktach po Faktach" Marcin Bosacki (KO), komentując niedzielne wystąpienie redemptorysty na Jasnej Górze dotyczące posła klubu PiS Marcina Romanowskiego. - Należy się modlić za każdego. Na pewno za pana Romanowskiego, któremu w tej chwili stawiane są bardzo poważne zarzuty - stwierdził Władysław Teofil Bartoszewski (PSL).

"Ojciec Rydzyk ich dlatego broni, że sam dostał od poprzedniej władzy ponad 400 milionów złotych"

"Ojciec Rydzyk ich dlatego broni, że sam dostał od poprzedniej władzy ponad 400 milionów złotych"

Źródło:
TVN24

Inspekcja pracy może wkrótce otrzymać nowe uprawnienie. To nakaz zamiany umowy B2B, umowy zlecenia czy umowy o dzieło na umowę o pracę. - To priorytet. Prace nad projektem trwają - poinformował w rozmowie z redakcją biznesową tvn24.pl Tomasz Zalewski, pełniący obowiązki rzecznika prasowego Głównego Inspektora Pracy. Jak wyjaśnił, regulacja szykowana jest w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

To może być rewolucja. Nowe uprawnienia w sprawie etatów

To może być rewolucja. Nowe uprawnienia w sprawie etatów

Źródło:
tvn24.pl

Policjanci poszukują mężczyzny, który w czerwcu w warszawskim Ursusie uderzył i kopnął czekającą na taksówkę kobietę. Komenda rejonowa opublikowała zdjęcia mężczyzny z psem, który może mieć związek ze sprawą. Prosi o pomoc w jego identyfikacji.

Atak na kobietę czekającą na taksówkę. Policja szuka mężczyzny ze zdjęcia

Atak na kobietę czekającą na taksówkę. Policja szuka mężczyzny ze zdjęcia

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Kenijska policja aresztowała mężczyznę, który miał się przyznać do zabójstwa 42 kobiet. - Mamy do czynienia z seryjnym zabójcą, psychopatycznym seryjnym zabójcą, który nie ma szacunku dla ludzkiego życia - mówi szef tamtejszych śledczych, cytowany przez media.

Policja: 33-latek przyznał się do zabójstwa 42 kobiet. "Psychopatyczny seryjny zabójca"

Policja: 33-latek przyznał się do zabójstwa 42 kobiet. "Psychopatyczny seryjny zabójca"

Źródło:
PAP, CNN, Reuters

- W amerykańskiej polityce głośne wydarzenia polityczne interpretuje się w kategoriach zerojedynkowych, a to sprzyja rozpowszechnianiu teorii spiskowych - uważa prof. Małgorzata Zachara-Szymańska z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ. Według profesor, te zaś powstają zwykle na zamówienie polityczne. Nie inaczej jest po zamachu na Donalda Trumpa w Pensylwanii.

"Ustawka", "rozkazy CIA", "spóźniony snajper". Teorie spiskowe po zamachu na Donalda Trumpa

"Ustawka", "rozkazy CIA", "spóźniony snajper". Teorie spiskowe po zamachu na Donalda Trumpa

Źródło:
Konkret24

Perseidy już w tym tygodniu pojawią się na polskim niebie. Ten popularny rój meteorów, zwany także "łzami świętego Wawrzyńca", powiązany jest z kometą Swift-Tuttle, która po raz ostatni zawitała do nas w 1992 roku. Na maksimum zjawiska przyjdzie nam jednak trochę poczekać.

Perseidy wracają! Wiemy, kiedy na niebie pojawi się najwięcej "łez świętego Wawrzyńca"

Perseidy wracają! Wiemy, kiedy na niebie pojawi się najwięcej "łez świętego Wawrzyńca"

Źródło:
Time And Date, tvnmeteo.pl

Blisko miesiąc po zaginięciu dziewiętnastoletniego brytyjskiego turysty na Teneryfie, miejscowe władze poinformowały o odnalezieniu ciała młodego mężczyzny.

Poszukiwania 19-latka na Teneryfie. Służby odnalazły ciało młodego mężczyzny

Poszukiwania 19-latka na Teneryfie. Służby odnalazły ciało młodego mężczyzny

Źródło:
BBC, tvn24.pl

Coolcation to jeden z nowych trendów w turystyce, który cieszy się coraz większą popularnością. W związku z nim szczególnie zadowoleni będą przedstawiciele branży z północnych regionów Europy. W obliczu zmian klimatu coolcation może przyciągać coraz więcej ludzi. Magazyn "Condé Nast Traveler" umieścił go wśród największych trendów turystycznych na rok 2024.

Już nie wakacje pod palmami. Nowy trend w turystyce

Już nie wakacje pod palmami. Nowy trend w turystyce

Źródło:
Euronews, Bloomberg, Visit Sweden, tvn24.pl

Trwa przebudowa drogi krajowej numer 7 pomiędzy Płońskiem a Czosnowem. Warszawski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował o kolejnych zmianach w organizacji ruchu na odcinku położonym najbliżej Warszawy, czyli pomiędzy Modlinem a Czosnowem. Utrudnień będzie nieco mniej. Z kolei policja apeluje do kierowców o ostrożność. Na przebudowywanym fragmencie trasy dochodzi do wielu kolizji.

Kolejne odcinki "siódemki" gotowe, ale są też gorsze wieści w sprawie ekspresówki nad morze

Kolejne odcinki "siódemki" gotowe, ale są też gorsze wieści w sprawie ekspresówki nad morze

Źródło:
tvnwarszawa.pl, PAP

Dogi, które pod koniec czerwca zagryzły na posesji w Barczewie (woj. warmińsko-mazurskie) siedmioletnią dziewczynkę, wróciły do gospodarstwa. Jednak, jako że zostały uznane za dowód rzeczowy, właścicielka nie może nimi dobrowolnie rozporządzać, np. sprzedać. W sprawie prowadzone jest śledztwo. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. 

Psy, które zagryzły siedmiolatkę, wróciły do właścicielki

Psy, które zagryzły siedmiolatkę, wróciły do właścicielki

Źródło:
PAP

We Wrocławiu motocyklista pobił się z kierowcą samochodu osobowego. Awantura wywiązała się na światłach na ulicy Ślężnej. Informację i nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Pobili się na skrzyżowaniu. Nagranie

Pobili się na skrzyżowaniu. Nagranie

Źródło:
tvn24.pl

Dwóch mężczyzn zostało aresztowanych w związku z zabójstwem 39-letniej mieszkanki Chorzowa. Policja poinformowała w poniedziałek, że zwłoki kobiety uważanej za zaginioną po ponad dwóch miesiącach znaleziono w Piekarach Śląskich.

Zaginiona 39-latka znaleziona martwa. Aresztowano dwóch mężczyzn

Zaginiona 39-latka znaleziona martwa. Aresztowano dwóch mężczyzn

Źródło:
PAP

Kuwait Petroleum Corporation (KPC) przekazała w niedzielę informację o odkryciu "gigantycznego" złoża ropy naftowej na wschód od wyspy Fajlaka. Spółka szacuje, że złoża wynoszą około 3,2 miliarda baryłek, co odpowiada trzyletniej produkcji całego kraju.

Kuwejt ogłosił odkrycie ogromnego złoża ropy

Kuwejt ogłosił odkrycie ogromnego złoża ropy

Źródło:
PAP, Bloomberg

Polskę można zwiedzać wzdłuż i wszerz na wiele sposobów. Jednym z nich jest podążanie szlakiem polskich zabytków wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Znajduje się na niej aż 17 obiektów. Pierwszy trafił na nią w 1978 roku.

Miejsca, które warto odwiedzić w Polsce

Miejsca, które warto odwiedzić w Polsce

Źródło:
tvn24.pl

Od weekendu Łazienki Królewskie są zamknięte z powodu usuwania skutków nawałnicy. Początkowo planowano, że zostaną otwarte w poniedziałek w południe, ale ze względów bezpieczeństwa tego samego dnia zapadła decyzja o nieotwieraniu zabytkowego parku.

Łazienki Królewskie jednak zamknięte. "Niespotykana dotąd skala zniszczeń"

Łazienki Królewskie jednak zamknięte. "Niespotykana dotąd skala zniszczeń"

Aktualizacja:
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Nowości filmowe, hitowe seriale oraz kultowe produkcje, tak najkrócej można streścić listę piętnastu najchętniej wybieranych pozycji programowych serwisu Max w ciągu pierwszego miesiąca funkcjonowania w Polsce.

Pierwszy miesiąc Max w Polsce. Oto 15 najchętniej oglądanych pozycji na platformie

Pierwszy miesiąc Max w Polsce. Oto 15 najchętniej oglądanych pozycji na platformie

Źródło:
prasa.wbdpoland.pl