Sejm za wejściem Finlandii i Szwecji do NATO

Autor:
ft/kg
Źródło:
PAP
Sejm wyraził zgodę na ratyfikację akcesji Szwecji i Finlandii do NATO
Sejm wyraził zgodę na ratyfikację akcesji Szwecji i Finlandii do NATOTVN24
wideo 2/4
TVN24Sejm wyraził zgodę na ratyfikację akcesji Szwecji i Finlandii do NATO

Sejm wyraził zgodę na ratyfikację przez prezydenta akcesji Szwecji i Finlandii do NATO. Ogłoszeniu decyzji Izby towarzyszyły oklaski na całej sali obrad. 

W pierwszej kolejności głosowana była ratyfikacja akcesji Szwecji, którą poparli wszyscy posłowie obecni na sali - 442. Za wejściem Finlandii opowiedziało się 440 posłów, przy jednym głosie przeciw i jednym wstrzymującym. Przeciw był Robert Winnicki (Konfederacja), a wstrzymał się Grzegorz Braun (również Konfederacja).

Robert Winnicki tłumaczył później, że pomylił się, głosując przeciw członkostwu Finlandii w NATO. "Sądziłem, że głosujemy już kolejny punkt - o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji" - napisał w mediach społecznościowych.

Premier: Morze Bałtyckie stanie się wewnętrznym morzem NATO

- To historyczna i bardzo ważna decyzja. Bardzo cieszę się z tej praktycznie jednomyślności naszego Sejmu. To potwierdza, że Finlandia i Szwecja są naprawdę dla Polski bardzo ważnymi partnerami, a wraz z ich wejściem do NATO, Morze Bałtyckie stanie się wewnętrznym morzem NATO - powiedział po głosowaniu premier Mateusz Morawiecki.

Jak dodał, "rozszerzone NATO, to poszerzona i pogłębiona perspektywa bezpieczeństwa dla Polski".

Morawiecki: to historyczna i bardzo ważna decyzja
Morawiecki: to historyczna i bardzo ważna decyzjaTVN24

Jaka procedura

Aby nowe kraje mogły przystąpić do liczącego obecnie 30 członków NATO, każde państwo członkowskie Sojuszu musi wyrazić na to zgodę. W Polsce taka zgoda na ratyfikację w formie ustawy uchwalana jest w Sejmie zwykłą większością głosów w obecności połowy ustawowej liczby posłów. Następnie ustawa trafia pod obrady Senatu, a potem do prezydenta. Po jej podpisaniu przez prezydenta i wejściu w życie, prezydent ratyfikuje Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji nowych członków Sojuszu.

Dotąd cztery kraje ratyfikowały akcesję Szwecji i Finlandii do NATO - jako pierwsze: Dania, Norwegia, Islandia i Kanada. We wtorek ambasadorowie krajów NATO podpisali protokoły akcesyjne Finlandii i Szwecji w kwaterze głównej Sojuszu w Brukseli w obecności fińskiego ministra spraw zagranicznych Pekki Haavisto i szefowej szwedzkiej dyplomacji Ann Linde.

Przyjęcie nowych członków do NATO jest regulowane przez artykuł 10. Traktatu Północnoatlantyckiego - podpisanego 4 kwietnia 1949 r. w Waszyngtonie dokumentu stanowiącego podstawę Sojuszu. Traktat został przyjęty przez 12 państw założycielskich NATO. Z czasem ratyfikowało go 18 kolejnych krajów, które przystąpiły tym samym do Sojuszu.

Z formalnego punktu widzenia kraje ubiegające się o członkostwo w NATO zostają zaproszone do przyjęcia Traktatu "za jednomyślną zgodą" wszystkich jego stron - brzmi zapis artykułu 10. Dodano w nim, że takie zaproszenie może otrzymać każde państwo europejskie, które "jest w stanie realizować zasady niniejszego traktatu i wnosić wkład do bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego".

Proces akcesji nowych państw do Sojuszu opiera się na polityce otwartych drzwi, według której o przyjęcie do NATO może się ubiegać każda europejska demokracja. W ostatnich miesiącach władze Sojuszu i wchodzących w niego państw wielokrotnie przypominały, że decyzję o członkostwie podejmują jednomyślnie wszystkie kraje paktu, a na proces akcesji nie wpływa stanowisko państw trzecich. Podkreślano też, że NATO jest sojuszem obronnym, który nie stanowi zagrożenia dla żadnego państwa i dąży do pokojowego rozwiązywania sporów międzynarodowych.

Autor:ft/kg

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

Pozostałe wiadomości