Najnowsze

Notariusze zastąpią sąd

Najnowsze


prawo do dziedziczenia będzie można poświadczyć również w kancelariach notarialnych. Do tej pory było to możliwe wyłącznie w sądach, po wielu miesiącach oczekiwania - pisze "Gazeta Prawna"

Zgodnie z uchwaloną przez Sejm nowelizacją ustawy o notariacie, rejenci będą mogli poświadczać dziedziczenie zarówno z mocy ustawy, jak i na podstawie testamentu. Będą również mogli otwierać testament i ogłaszać jego treść oraz sporządzać zaświadczenia o powołaniu jego wykonawcy. Jak zaznacza "Gazeta Prawna", notariusz będzie mógł potwierdzić prawo do spadku tylko w sprawach bezspornych, czyli takich, w których wszyscy potencjalni spadkobiercy wystąpią ze zgodnym wnioskiem. Nie będzie się też mógł zająć tak zwanymi testamentami szczególnymi, czyli przekazywanymi ustnie, wojskowymi lub stworzonymi na polskim statku morskim lub w samolocie.

Źródło: "Gazeta Prawna"